Welkom! 

De Emmaüskerk is een gemeente van meer dan 1000 leden, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. Ze wordt gevormd door mensen uit en rond de dorpen van Middelharnis en Sommelsdijk op het eiland Goeree-Overflakkee. 

De ‘Emmaüsgangers’ willen volgelingen en leerlingen zijn van Jezus Christus en in belijden, vieren, spreken en handelen; getuigen van Hem als Heer en Verlosser. Meer concreet, de Emmaüskerk:

  • Viert, leert en vertelt over het evangelie van Jezus Christus als Heer en Verlosser
  • Biedt ruimte en plaats aan mensen met verschillende christelijke geloofsopvattingen, leeftijden, geaardheid, etniciteit, geslacht, etc.
  • Aanvaardt het evangelie van Jezus Christus als richtsnoer voor haar handelen
  • Wil mensen de helpende hand bieden in de zoektocht naar zichzelf, de zin van het leven en naar wat God van hen vraagt
  • Streeft naar dienstbaarheid in zowel de nabije als verre omgeving; neemt daartoe haar verantwoordelijkheid en stimuleert de Emmaüsgangers dat ook te doen.
  • Streeft naar meer plaatsen, activiteiten en ontmoetingen om mensen te laten groeien in het waarde- en vreugdevolle leven in dienst van Jezus Christus.
  • Staat met behoud van haar christelijke identiteit, open voor verbinding en dialoog met andere geloofsgemeenschappen binnen en buiten de PKN.

Deze internetsite is bedoeld om u informatie te verschaffen over onze gemeente. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via het  contactformulier.