estherBijbelstudie over het boek Esther (initatief Exoduskerk)
De commissie Vorming+Toerusting van de Exoduskerk gaat dit jaar voor het eerst van start met een serie Bijbelstudies. Dat is één van de kerntaken van een commissie die zich onder andere met toerusting bezighoudt. De keuze is gevallen op de behandeling van het boek Esther. Eén van de meest intrigerende aspecten van dit Bijbelboek is dat de naam van God er niet in voorkomt. En wat denk je van het verwijt dat Esther, ook uit joodse kringen, nog wel eens krijgt, namelijk dat ze op een bijzonder onjoodse wijze leeft: ze heeft er zelf voor gekozen om in een harem te gaan leven, met een heidense koning naar bed te gaan, en zich geen laars aan te trekken van de joodse gewoonten van bidden en vasten. Esther is een boeiend boek, dat meer dan voldoende gespreksstof oplevert voor een viertal dinsdagavonden namelijk 12 november, 10 december 2019 en 21 januari en 18 februari 2020 om 19.30 uur in de Exoduskerk. Let op: in de twee zondagen voorafgaand aan deze serie zullen we in de Exoduskerkdiensten al aandacht besteden aan dit intrigerende verhaal: Esther.