Jeugd Werk Commissie (JWC)

Doelstelling van de commissie:
Het verzorgen van jeugdwerk binnen de gemeente in de vorm van geloofsopvoeding.
Met jeugddiaconaat willen we zorgdragen voor voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben.

Jeugdwerk verzorgen we specifiek via; kindernevendienst , tienerdiensten, catechese en GJV en indirect via jeugdactiviteiten als jeugdclubs, walk-inn en jeugdkamp.
We proberen jongeren zoveel mogelijk (inhoudelijk) te betrekken bij de erediensten en activiteiten daarbuiten.
Tevens willen we bevorderen dat jeugd en jongeren een actief aandeel kunnen hebben in diaconaal en missionair gemeente zijn.

Bestuur JWC

Evi en Samuel van Klinken> jeugdouderlingen en contactpersonen Join-Inn
Josée en Marijn Wegman > jeugdouderlingen en contactpersonen GJV, kindernevendienst en Tienerkerk
Anja van Huizen> jeugdouderling> contactpersoon Talk-Inn en Walk-Inn
Eline Pladdet> jeugddiaken

e-mailcontact met de JWC

×
 

Voor alle overige jeugdafdelingen binnen de JWC kan je in de linker kolom op de betreffende afdeling “klikken”.