Aan tafelJaarthema 2022-2023  "Aan tafel!
Met ons programma van Vorming en Toerusting sluiten we ons aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat is ‘aan tafel’. Daarbij denken we natuurlijk aan de belangrijkste maaltijd in de Bijbel: de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. En dat maakt je tot een ander mens. 

En dan vooral een mens die de genade die aan tafel wordt ontvangen gaat uitdelen en ook anderen gaat nodigen om die genade handen en voeten te geven. Dat is de ‘tafel van de verbinding’. Maar hoe ‘belijd’ je dat, hoe ‘vier’ je het leven, hoe ‘ontspan’ je je, wat betekent dat in een wereld vol ‘geweld’, hoe komt dat tot ons in ‘muziek’, in de ‘stilte’ van het gebed. Vandaar avonden over belijdenis doen, een Bijbelse wijnproeverij, een avond over ontspanning en geloof, twee avonden over God, geloof en geweld, twee avonden over muziek en drie avonden over de praktijk van stilte, gebed en meditatie. Aan het slot van onze serie toerustingsavonden willen we alles afsluiten door echt aan tafel te gaan en samen te eten. 
U kunt ook het hele jaarpogramma 2022-2023 bekijken dat we voor u in petto hebben.

Extra informatie:
activiteitenkalender 2022-2023 - raadplegen
webpagina Vorming + Toerusting Exoduskerk - raadplegen

jaarprogramma 2022-2023 - downloaden
jaarprogramma 2022-2023 - downloaden (A5-boekje)
activiteitenkalender 2022-2023 - downloaden