Erediensten komende 2 weken

Zondag 28 november. 1e advent 
10.00: Ds. L.J. Lingen
Orde van dienst: Klik hier
Thema kindernevendienst : Klik hier 

Zondag 5 december. 2e advent 
10.00: Ds. L.J. Lingen
Liturgie: Klik hier
Kindernvendienst: Klik hier 

Bezoek erediensten
Het bezoeken van de dienst is beperkt mogelijk. Voor meer informatie: 

Geef elkaar de ruimte blijft het advies van de PKN naar aanleiding van het weer instellen van de 1,5 meter afstandsregel. Wij volgen de adviezen zoals die door de PKN worden gesteld: Klik hier Dit betekent: 

  1. Bij binnenkomst en verplaatsing worden een mondkapje gedragen
  2. We kennen 100 zitplaatsen
  3. De stoelen zijn in rijen opgesteld met voldoende tussenruimte
  4. De zitplaatsen worden toegewezen door de koster(s), blijft u daar zitten
  5. Leden van één huishouden mogen bij elkaar zitten
  6. Houdt ook buiten gepaste afstand tot elkaar
  7. Tijdens de dienst en de activiteit blijven deuren en ramen zoveel mogelijk geopend
  8. Mocht u in de periode van 10 dagen na een bezoek aan de kerkdienst positief worden getest, graag een bericht aan de scriba. 

Wellicht ten overvloede, er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe. De kerkenraad verzoekt u vriendelijk medewerking te verlenen en deze punten zo goed mogelijk na te leven. Vooral bij het binnenkomen en uitgaan van de kerk. Zorg goed voor jezelf maar zeker voor de ander! Bedenk dat iemand anders er misschien wat anders in zit en graag wat meer ruimte om zich heen wenst. Laten we dat respecteren en hen niet onbedoeld hinderen waardoor ze zouden kunnen afzien van de door hen zo gewenste kerkgang. De kosters zijn te herkennen door het hesje dat zij dragen. Heeft u klachten blijf dan thuis, laat u testen en volg de dienst via YouTube of Kerkomroep.nl. Verder, neem de basisregels in acht, dus handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog.

Omzien naar elkaar
Het is altijd, en dus zeker nu, goed dat we omzien naar elkaar. Soms weten we van eenzaamheid of zorgen die soms ook heel practisch van aard kunnen zijn, maar vaak ook niet. Altijd mag u , wanneer u behoefte heeft aan een gesprek, of hulp nodig heeft, contact  opnemen. U kunt ervoor kiezen uw wijkouderling te benaderen, maar ook andere leden van de kerkenraad of bezoekmedewerkers kunt u altijd vragen om hulp.

De wijkouderling met hun telefoonnummer vindt u op onze website. Klik hier