Laatste nieuwtjes/uw aandacht waard

 Maatregelen i.v.m. het Corona Virus:

  • Tot 1 juni a.s. worden de kerkdiensten geannuleerd. Er zullen diensten digitaal worden opgenomen.
  • De activiteiten en bijeenkomsten zijn opgeschort. Zo ook het inleveren op 18 april a.s..
  • Het kloosterweekend is afgelast.

De kerk heeft een crisisteam waarin de voorzitter kerkenraad, predikant, voorzitters diaconie en kerkrentmeesters en de scriba zitting hebben. Tevens is een kerkenraadslid toegevoegd die in overleg met het crisisteam de communicatie opstelt. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de scriba. De kerk heeft vanaf het begin van de crisis er voor gekozen om steeds alle richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN te volgen.  

Foto's Schikkingen maart-april 2020 (met toelichting)

Klik hier voor het abonneren op de nieuwsbrief.

De redactie van deze website kunt u bereiken via de volgende link: e-mailcontact met de redactie

×