Laatste nieuwtjes/uw aandacht waard

Maak kennis met de kerkenraad nieuwe seizoen

Moderamen
Ouderlingen
College van diakenen
College van kerkrentmeesters (ongewijzigd)

Beluisteren/bekijken van diensten via de linkjes die links op deze pagina stonden is voorlopig niet meer mogelijk

Op uw tablet/smartphone kunt u de app van kerkomroep installeren en de diensten beluisteren/bekijken en ook opslaan voor een later tijdstip (offline)
Voor verdere toelichting klik hier
 
                  ------------                  ------------

Klik hier voor het abonneren op de nieuwsbrief