GO Church

go church 2GO church
Tonn den Otter, zelf afkomstig uit Australië, woont nu in Dirksland. Toen hij in Nederland kwam wonen voelde hij zich wat ontheemd en zocht connectie met andere nieuwkomers en vluchtelingen om zo elkaar wegwijs te maken en te steunen. Al doende groeide het idee om meertalige kerkdiensten te gaan houden onder de naam GO church. Go church is uitgegroeid tot een multiculturele missionaire Christelijke gemeenschap onder statushouders en Nederlanders op Goeree-Overflakkee waar de statushouders zich opgenomen voelen als onderdeel van een grotere familie. Ze ontvangen geestelijke toerusting en diaconale steun terwijl integratie plaatsvindt.
De samenkomsten van GO church zijn laagdrempelig en in makkelijk te begrijpen Nederlands voor de mensen die niet bekend zijn met het evangelie, de kerk en Nederlandse tradities en culturele vormen. Als multiculturele gemeenschap zoekt GO church verbinding met elkaar die is gekregen met God door Christus. Daardoor kunnen ze naar de wereld toe een getuige zijn van de liefde van God voor alle mensen.
E.e.a. is begonnen als een PKN Pioniersplek vanuit de Protestantse Kerk Nederland, maar ze willen dat dit initiatief eiland breed wordt gesteund. Om dat te bereiken komt Tonn den Otter maandag 11 oktober 2021 om 20.00 uur spreken in de Emmaüskerk om over GO church te vertellen en verhalen met u te delen. Tonn brengt lekkers en een boekentafel met lectuur mee. Wees welkom!