Kijk naar de vogels

vogels bijenKijken naar vogels en bijen vanuit de Bijbel
‘Kijk naar de vogels van de hemel’, zei Jezus. Je kunt iets en veel van hen leren. En zo is het ook met de hele natuur. Ook van de bijen kan je leren. En wat is dat dan? We maken een rondgang door de vogelwereld en door de bijenwereld. Het wordt geen biologieles (een klein beetje), maar vooral een Bijbel-les en een geloofs-les. In elk geval: als er geen vogels en bijen meer zijn stort niet alleen het ecosysteem in elkaar maar missen we de lessen uit Gods schepping voor ons leven en geloven. Aan de hand van een PowerPointpresentatie met foto’s hopen we dat alles aanschouwelijk te maken. Welkom op maandag 1 november over de vogels en op maandag 22 november 2021 over de bijen in de Emmaüskerk om 20.00 uur.