Wat is de missie van het college van diakenen?
Het college van diakenen (CvD) heeft als doelstelling om ten dienste te staan van onze naasten, zowel in onze eigen gemeente als over heel de wereld. Daarbij is het haar opdracht om de gemeente te stimuleren in die dienst aan de naaste, zelf het voorbeeld hierin te zijn, en de diaconale gelden te beheren en door te geven.
Het CVD streeft ernaar dat het waardevolle en vreugdevolle leven in dienst van Jezus Christus ook gestalte krijgt door presentie in de omgeving en via projecten ver weg. Daarbij is goede communicatie naar de gemeente van belang.