Wegwijzer bij (psycho-) sociale hulpvraag


Bij problemen en/of noden van sociale, psychosociale of psychiatrische aard e.d. kan het college van diakenen, waar nodig, u behulpzaam zijn bij het vinden van de juiste instantie voor uw probleem. Natuurlijk kunt u altijd via uw huisarts hulpinstanties zoeken maar indien er uwerzijds aanleiding toe is kan dat ook via het college van diakenen. U kunt daartoe contact opnemen met uw wijkdiaken. Deze beschikt over een overzicht waarop de meeste hulpinstanties in beeld zijn gebracht. Het College van diakenen maakt gebruik van de Christelijke Sociale Kaart online (CSK online) waarop zij geabonneerd is. Ook heeft het college van diakenen contacten met de sociale diensten van de gemeenten op Goeree-Overflakkee en met de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk op Goeree-Overflakkee.
Het internetadres van de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk op Goeree-Overflakkee luidt: www.thuiszorg-go.nl.
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks op zoek gaan naar hulpverlenende instanties. U kunt dan zoeken via het internet op de volgende sites:

www.hulpverlening.christelijk.klub.nl
www.lizw.nl
www.mijnzorg.nl
www.ea.nl