Veldwerker Goeree-Overflakkee

In februari 2009 zijn we als kerken gestart met het Diaconaal Project Veldwerk Goeree-Overflakkee.
De basis voor dit project is de diaconale opdracht vanuit de Bijbel om in barmhartigheid om te zien naar onze jongeren in nood.
Op dit moment kunnen we concluderen dat het werk van de veldwerker voortdurend in een grote behoefte voorziet. De nood onder onze jongeren op Goeree-Overflakkee is nog steeds groot.
We mogen met vreugde en dankbaarheid vaststellen dat dit diaconaal project kan rekenen op steun van ongeveer 80% van de kerken.
De werkgroep heeft voor de uitvoering van het veldwerk contact gezocht met stichting Ontmoeting. Met ingang van 1 februari 2009 is de heer Jaco Hakkenberg actief als veldwerker op Goeree-Overflakkee. De heer Hakkenberg is al geruime tijd werkzaam bij de Stichting Ontmoeting. Zijn taken zijn in het bijzonder:
• het opbouwen van een sociaal netwerk, contacten leggen en onderhouden (politie, kerken, scholen, gemeenten, welzijnsorganisaties, professionele hulpverleners, enz.) en zich inleven in de sociale en de kerkelijke kaart van ons eiland
• het proberen zicht te krijgen op de (omvang van) de doelgroep jongeren en hun problemen
• vertrouwensrelatie met de jongeren opbouwen en problemen met de jongeren proberen bespreekbaar te krijgen en van daaruit informatie verschaffen, handreikingen bieden voor een gestructureerd leven of doorverwijzen naar vertrouwenspersonen dan wel de reguliere hulpverlening
• binnen de beschikbaar gestelde tijd de straat op gaan en jongeren ontmoeten, juist op die momenten wanneer de doelgroep daar aanwezig is (veelal in de avond/nacht van de weekenden)
• knelpunten en ervaringen signaleren en maandelijks terugkoppelen aan de projectleider; de projectleider legt verantwoording af aan Stichting Ontmoeting en de stuurgroep/ werkgroep.
In de afgelopen periode zijn circa 110 jongeren begeleid die in de problemen gekomen zijn door alcohol- en drugsgebruik. Een deel van hen is door de veldwerker Jacco Hakkenberg doorverwezen naar professionele hulpverlening en worden ook daarna door hem begeleid.