Z.W.O. commissie

Wie zich in de kerk met Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) bezighoudt, is met de hele wereld bezig. Dit werk laat je niet los. In het werk van de ZWO gaat het om de relatie die wij als kerk in Nederland hebben met de rest van de wereld.

Overzicht doelen voor 2020 en 2021  - klik hier

Wat is ZWO?

De ‘Z’ van ‘Zending’

In de Bijbel komen we op vele plaatsen oproepen tot zending tegen. Deze oproepen vinden we met name in het Nieuwe Testament. Jezus roept ook op tot zending.

Bij zending denken veel mensen allereerst aan zendelingen die vanuit Nederland naar o.a. Indonesië of Afrika werden uitgezonden. We vergeten dan vaak dat ook de kerk in Nederland ontstaan is door zending. Wij zijn zelf zendingsland geworden. En zending is een zaak geworden van alle kerken. Niet alleen wij zenden mensen uit, maar ook de kerken van overzee. Samen met alle kerken wereldwijd zijn wij verantwoordelijk voor onze taak, de zendingsopdracht uit Mattheüs 28: 19.

De ‘W’ van ‘Werelddiaconaat’

Werelddiaconaat is een onderdeel van de diaconale opdracht van de gemeente. Het is de diaconale taak buiten de landsgrenzen. Het is duidelijk dat er in de wereld veel nood is. De kerk wil daar, in verbondenheid met andere organisaties en kerken, een bijdrage aan leveren. De uitgangspunten van het werelddiaconaat zijn Barmhartigheid, Gerechtigheid en Bevrijding.

De ‘O’ van ‘Ontwikkelingssamenwerking’

Ontwikkelingssamenwerking omvat de steun aan ontwikkelingsprojecten in arme landen. Die kan door overheden of particuliere organisaties (waaronder kerken) gegeven worden. Wat moet er in en vanuit ons land aan politieke, sociale en economische veranderingen plaatsvinden waardoor de arme landen, en de mensen die daar wonen, echt verder geholpen worden?

Wat zijn de taken van de ZWO?

  • De ZWO overlegt samen met de Diaconie over de collectedoelen
  • De ZWO besteedt aandacht aan de Veertigdagentijd
  • De ZWO ondersteunt de Paasgroetenactie van de Protestantse Kerk Nederland voor gedetineerden.
  • De ZWO verleent haar medewerking aan de zondagen van het Werelddiaconaat in februari en oktober
  • De ZWO besteedt aandacht aan de Adventstijd
  • De ZWO ondersteunt de Kerstgroetenactie van Ark Mission voor gedetineerden

Leden van de commissie (per 1 september 2020):

Voorzitter

Alize Mulder

Secretaris

Gijs Aandewiel

vanuit Diaconie

Mariet Tuk

overige leden

Jacolien Mijs

Bankrekeningnummer (IBAN): NL75 RABO 0373 7124 48  ten name van: Diaconie Protestantse Emmaüskerk te Middelharnis

Postadres: Emmaüskerk Middelharnis     t.a.v. secretariaat ZWO-cie.
Postbus 133
3240 AC Middelharnis

e-mailcontact met de ZWO

Doelen voor 2020

In het jaar 2020 heeft de ZWO zich gericht op de onderstaande doelen. Deze doelen bestonden uit twee groepen. De eerste waren de algemene doelen. De tweede waren projecten waarbij we de gemeente actief wilden betrekken.

Algemene doelen

Algemene doelen ondersteunden we door middel van collectes en communicatie (Bijblijver en beamer).Het doel was om de gemeente inzicht te geven waar onze hulp nodig was. Hierbij ging het om de volgende doelen: 
-    Diverse projecten van Kerk in Actie
-    Connect Us
-    Zendingsmissie CAMA in Senegal
-    International Justice Mission
-    Dabar (IZB)

-    Zendingsproject GZB in Medellin (Colombia) Thuisfrontcommissie familie Klaasse

-    Mercy Ships Holland          

-    Project Wilde Ganzen ‘Geef kwetsbare kinderen de zorg die ze verdienen’ (Bangladesh);

     project nr.: 2018.0403

Projecten

Specifieke doelen ondersteunden we niet alleen door collectes, maar ook door gemeenteleden zelf actief mee te laten doen. Het doel was dat de gemeente mee ging leven met de projecten en op de hoogte werd gehouden. Hierbij ging het om de volgende doelen: 
-    Projecthulp Taiwan (St. Meiling) Kindertehuis CSS
-    Mision Adulam in Bolivia

-    Project Tearfund; ‘Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja’

De projecten voor Kindertehuis CSS in Taiwan worden getoond via onderstaande links:

https://www.facebook.com/projecthulptaiwan/

en
https://www.meiling.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=505&lang=nl

en

https://www.csstpe.org.tw/index.php?website_language_id=3

Het werk van Mision Adulam in Bolivia wordt getoond via onderstaande link:

https://www.mision-adulam.nl/fineke/

Het project van Tearfund; ‘Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja’ wordt getoond via onderstaande link:

https://www.tearfund.nl/projecten/plattelandsontwikkeling-kerken-cambodja

 

Doelen voor 2021

In het jaar 2021 wil de ZWO zich richten op de onderstaande doelen. Deze doelen bestaan uit twee groepen. De eerste zijn de algemene doelen. De tweede zijn projecten waarbij we de gemeente actief willen betrekken.

Algemene doelen

Algemene doelen ondersteunen we door middel van collectes en communicatie (Bijblijver en beamer).Het doel is om de gemeente inzicht te geven waar onze hulp nodig is. Hierbij gaat het om de volgende doelen: 
-    Diverse projecten van Kerk in Actie
-    Connect Us

-    EO Metterdaad; actie ‘Samen tegen Corona’

-    EO Metterdaad; Mongolië – Daklozenopvang

-    EO Metterdaad; project Ouderenopvang Albanië
-    Zendingsmissie CAMA in Senegal
-    International Justice Mission
-    Dabar (IZB)

-    Zendingsproject GZB in Medellin (Colombia) Thuisfrontcommissie familie Klaasse  

-    Tearfund; Noodhulp Rohingya-vluchtelingen Bangladesh

-    Diaconie Hervormde Gemeente Bruinisse; bijdrage Project Lesbos (boekcode: 84.14 Noodhulp)

Projecten

Specifieke doelen ondersteunen we niet alleen met collecteren, maar ook door gemeenteleden zelf actief mee te laten doen. Het doel is dat de gemeente mee gaat leven met de projecten en op de hoogte wordt gehouden. Sprekers verzorgen eventueel avonden of nemen deel aan een eredienst. Hierbij gaat het om de volgende doelen: 
-    Mision Adulam in Bolivia

-    Project Tearfund; ‘Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja’ 

Het werk van Mision Adulam in Bolivia wordt getoond via onderstaande link:

https://www.mision-adulam.nl/fineke/

Het project van Tearfund; ‘Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja’ wordt getoond via onderstaande link:

https://www.tearfund.nl/projecten/plattelandsontwikkeling-kerken-cambodja