Z.W.O. commissie

Wie zich in de kerk met Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) bezighoudt, is met de hele wereld bezig. Dit werk laat je niet los. In het werk van de ZWO gaat het om de relatie die wij als kerk in Nederland hebben met de rest van de wereld.

Overzicht doelen voor 2018 - klik hier

Wat is ZWO?

De ‘Z’ van ‘Zending’

In de Bijbel komen we op vele plaatsen oproepen tot zending tegen. Deze oproepen vinden we met name in het Nieuwe Testament. Jezus roept ook op tot zending.

Bij zending denken veel mensen allereerst aan zendelingen die vanuit Nederland naar o.a. Indonesië of Afrika werden uitgezonden. We vergeten dan vaak dat ook de kerk in Nederland ontstaan is door zending. Wij zijn zelf zendingsland geworden. En zending is een zaak geworden van alle kerken. Niet alleen wij zenden mensen uit, maar ook de kerken van overzee. Samen met alle kerken wereldwijd zijn wij verantwoordelijk voor onze taak, de zendingsopdracht uit Mattheüs 28.

De ‘W’ van ‘Werelddiaconaat’

Werelddiaconaat is een onderdeel van de diaconale opdracht van de gemeente. Het is de diaconale taak buiten de landsgrenzen. Het is duidelijk dat er in de wereld veel nood is. De kerk wil daar, in verbondenheid met andere organisaties en kerken, een bijdrage aan leveren. De uitgangspunten van het werelddiaconaat zijn Barmhartigheid, Gerechtigheid en Bevrijding.

De ‘O’ van ‘Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking omvat de steun aan ontwikkelingsprojecten in arme landen. Die kan door overheden of particuliere organisaties (waaronder kerken) gegeven worden. Wat moet er in en vanuit ons land aan politieke, sociale en economische veranderingen plaatsvinden waardoor de arme landen, en de mensen die daar wonen, echt verder geholpen worden?

Wat zijn de taken van de ZWO?

  • De ZWO bepaalt samen met de Diaconie de collectedoelen. Enkele collectedoelen zijn bijvoorbeeld: projecten van Kerk in Actie, Flakkeehuis Borneo, Amecet, HoPe en zendingswerkers in het buitenland. De ZWO geeft bekendheid aan deze projecten door middel van de Bijblijver en het beamteam.
  • De ZWO besteedt aandacht aan de veertigdagentijd door bijvoorbeeld de spaardoosactie en de zendingskalender
  • De ZWO organiseert de paasgroetactie van Amnesty International
  • De ZWO verleent haar medewerking aan de Werelddiaconaatzondagen in februari en oktober

Leden van de commissie zijn: (per 1 september 2014)

Voorzitter Alize Mulder
Secretaris Gijs Aandewiel
vanuit Diaconie Mariet Tuk
overige leden Bettine Admiraal-Krijgsman, Gerriëtte Visbeen-Stolk, Jacolien Mijs

Bankrekeningnummer (SKG) : NL75RABO 0373.7124.48 Diaconie Protestantse Emmaüskerk, Middelharnis

Postadres:
Emmaüskerk Middelharnis
t.a.v. secretariaat ZWO
Postbus 133
3240 AC Middelharnis

e-mailcontact met de zwo

×

Doelen voor 2018

In het jaar 2018 wil de ZWO zich richten op een aantal doelen. Deze doelen bestaan uit twee groepen. De eerste zijn de algemene doelen. De tweede zijn projecten waarbij we de gemeente actief willen betrekken.

Algemene doelen

Algemene doelen ondersteunen we door middel van collectes en communicatie (Bijblijver en beamer).Het doel is om de gemeente inzicht te geven waar onze hulp nodig is. Hierbij gaat het om de volgende doelen:
-    Projecten van Kerk In Actie
-    Compassion Nederland
-    Dabar (IZB)
-    International Justice Mission
-    Elim

Projecten

Specifieke doelen ondersteunen we niet alleen met collectes, maar ook met ondersteuning door gemeenteleden zelf. Het doel is dat de gemeente mee gaat leven met de projecten en op de hoogte wordt gehouden. Sprekers verzorgen eventueel avonden of nemen deel aan een eredienst. Hierbij gaat het om de volgende doelen:
-    Kindertehuis CSS in Taiwan
-    Mission Adullam in Bolivia
-    Tear-project; Veilig drinkwater via kerken in Oeganda
-    Living Waters Village (kinderdorp in Borneo)

De projecten voor Kindertehuis CSS in Taiwan worden getoond via onderstaande links:
https://www.facebook.com/projecthulptaiwan/
en
http://www.meiling.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=505&lang=nl
en
http://www.csstpe.org.tw/index.php?website_language_id=3

Het werk van Mision Adulam in Bolivia wordt getoond via onderstaande link:
http://www.mision-adulam.nl/

Het project van Tear; Veilig drinkwater via kerken in Oeganda wordt getoond via onderstaande link:
https://www.tear.nl/wij/projecten/oeganda/veilig-drinkwater-kerken-oeganda

Het project Living Waters Village (kinderdorp in Borneo) wordt getoond via onderstaande link:
http://www.heyboer.org/nl/the-project/