Z.W.O. commissie

Wie zich in de kerk met Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) bezighoudt, is met de hele wereld bezig. Dit werk laat je niet los. In het werk van de ZWO gaat het om de relatie die wij als kerk in Nederland hebben met de rest van de wereld.

Wat is ZWO?

De ‘Z’ van ‘Zending’

In de Bijbel komen we op vele plaatsen oproepen tot zending tegen. Deze oproepen vinden we met name in het Nieuwe Testament. Jezus roept ook op tot zending.

Bij zending denken veel mensen allereerst aan zendelingen die vanuit Nederland naar o.a. Indonesië of Afrika werden uitgezonden. We vergeten dan vaak dat ook de kerk in Nederland ontstaan is door zending. Wij zijn zelf zendingsland geworden. En zending is een zaak geworden van alle kerken. Niet alleen wij zenden mensen uit, maar ook de kerken van overzee. Samen met alle kerken wereldwijd zijn wij verantwoordelijk voor onze taak, de zendingsopdracht uit Mattheüs 28: 19.

De ‘W’ van ‘Werelddiaconaat’

Werelddiaconaat is een onderdeel van de diaconale opdracht van de gemeente. Het is de diaconale taak buiten de landsgrenzen. Het is duidelijk dat er in de wereld veel nood is. De kerk wil daar, in verbondenheid met andere organisaties en kerken, een bijdrage aan leveren. De uitgangspunten van het werelddiaconaat zijn Barmhartigheid, Gerechtigheid en Bevrijding.

De ‘O’ van ‘Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking omvat de steun aan ontwikkelingsprojecten in arme landen. Die kan door overheden of particuliere organisaties (waaronder kerken) gegeven worden. Wat moet er in en vanuit ons land aan politieke, sociale en economische veranderingen plaatsvinden waardoor de arme landen, en de mensen die daar wonen, echt verder geholpen worden?

Wat zijn de taken van de ZWO?

  • De ZWO overlegt samen met de Diaconie over de collectedoelen
  • De ZWO besteedt aandacht aan de Veertigdagentijd
  • De ZWO organiseert de Paasgroetactie van Amnesty International
  • De ZWO verleent haar medewerking aan de zondagen van het Werelddiaconaat in februari en oktober
  • De ZWO besteedt aandacht aan de Adventstijd
  • De ZWO organiseert de Kerstgroetactie voor gedetineerden

Leden van de commissie zijn: (per 1 september 2019)
Voorzitter Alize Mulder
Secretaris Gijs Aandewiel
vanuit Diaconie Mariet Tuk
overige leden Gerriëtte Visbeen-Stolk, Jacolien Mijs


Bankrekeningnummer (IBAN) : NL75RABO 0373.7124.48 Diaconie Protestantse Emmaüskerk, Middelharnis

Postadres:
Emmaüskerk Middelharnis
t.a.v. secretariaat ZWO
Postbus 133
3240 AC Middelharnis

e-mailcontact met de zwo

×

Doelen voor 2019

In het jaar 2019 wil de ZWO zich richten op de onderstaande doelen. Deze doelen bestaan uit twee groepen. De eerste zijn de algemene doelen. De tweede zijn projecten waarbij we de gemeente actief willen betrekken.

Algemene doelen

Algemene doelen ondersteunen we door middel van collectes en communicatie (Bijblijver en beamer).Het doel is om de gemeente inzicht te geven waar onze hulp nodig is. Hierbij gaat het om de volgende doelen: 
-    Projecten van Kerk in Actie
-    Connect Us
-    Zendingsmissie CAMA in Senegal
-    International Justice Mission
-    Dabar (IZB)
-    Zendingsproject GZB in Trujillo (Peru) projectnr. PE.1.201
-    Mercy Ships Holland          
-    Stichting HoPe

Projecten

Specifieke doelen ondersteunen we niet alleen met collectes, maar ook met ondersteuning door gemeenteleden zelf. Het doel is dat de gemeente mee gaat leven met de projecten en op de hoogte wordt gehouden. Sprekers verzorgen eventueel avonden of nemen deel aan een eredienst. Hierbij gaat het om de volgende doelen:

-    Projecthulp Taiwan (St. Meiling) Kindertehuis CSS
-    Mision Adulam in Bolivia
-    Project Tear; ‘Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja’; project nr. 2019037
-    Living Waters Village (kinderdorp in Borneo)

De projecten voor Kindertehuis CSS in Taiwan worden getoond via onderstaande links:
https://www.facebook.com/projecthulptaiwan/
en
https://www.meiling.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=505&lang=nl
en
https://www.csstpe.org.tw/index.php?website_language_id=3

Het werk van Mision Adulam in Bolivia wordt getoond via onderstaande link:
https://www.mision-adulam.nl/fineke/

Het project van Tear; Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodje; projectnr. 2019037 wordt getoond via onderstaande link:
https://www.tear.nl/wij/projecten/cambodja/plattelandsontwikkeling-kerken-cambodja?kerkproject=1&page=3

Het project Living Waters Village (kinderdorp in Borneo) wordt getoond via onderstaande link:
http://www.heyboer.org/nl/the-project/

Doelen voor 2020

In het jaar 2020 wil de ZWO zich richten op de onderstaande doelen. Deze doelen bestaan uit twee groepen. De eerste zijn de algemene doelen. De tweede zijn projecten waarbij we de gemeente actief willen betrekken.

Algemene doelen

Algemene doelen ondersteunen we door middel van collectes en communicatie (Bijblijver en beamer).Het doel is om de gemeente inzicht te geven waar onze hulp nodig is. Hierbij gaat het om de volgende doelen: 
-    Projecten van Kerk in Actie
-    Connect Us
-    Zendingsmissie CAMA in Senegal
-    International Justice Mission
-    Dabar (IZB) 
-    Zendingsproject GZB in Medellin (Colombia) Thuisfrontcommissie familie Klaasse
-    Mercy Ships Holland          
-    Project Wilde Ganzen ‘Geef kwetsbare kinderen de zorg die ze verdienen’ (Bangladesh);     project nr.: 2018.0403

Projecten

Specifieke doelen ondersteunen we niet alleen met collectes, maar ook met ondersteuning door gemeenteleden zelf. Het doel is dat de gemeente mee gaat leven met de projecten en op de hoogte wordt gehouden. Sprekers verzorgen eventueel avonden of nemen deel aan een eredienst. Hierbij gaat het om de volgende doelen: 
-    Projecthulp Taiwan (St. Meiling) Kindertehuis CSS
-    Mision Adulam in Bolivia
-    Project Tear; ‘Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja’; project nr. 2019037 

De projecten voor Kindertehuis CSS in Taiwan worden getoond via onderstaande links:
https://www.facebook.com/projecthulptaiwan/
en
https://www.meiling.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=505&lang=nl
en
https://www.csstpe.org.tw/index.php?website_language_id=3

Het werk van Mision Adulam in Bolivia wordt getoond via onderstaande link:
https://www.mision-adulam.nl/fineke/

Het project van Tear; Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodje; projectnr. 2019037 wordt getoond via onderstaande link:
https://www.tear.nl/wij/projecten/cambodja/plattelandsontwikkeling-kerken-cambodja?kerkproject=1&page=3