Jeugd Werk Commissie (JWC)

Doelstelling van de commissie:
Het verzorgen van jeugdwerk binnen de gemeente in de vorm van geloofsopvoeding.
Met jeugddiaconaat willen we zorgdragen voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben.

Jeugdwerk verzorgen we specifiek via; kindernevendienst , tienerdiensten, geloofsverdieping (Meet-Inn) en GJV en indirect via jeugdactiviteiten als jeugdclubs, Walk-Inn en jeugdkamp.
We proberen jongeren zoveel mogelijk (inhoudelijk) te betrekken bij de erediensten en activiteiten daarbuiten.
Tevens willen we bevorderen dat jeugd en jongeren een actief aandeel kunnen hebben in diaconaal en missionair gemeente zijn.

Het bestuur van de JWC betaat uit de navolgende jeugdouderlingen/jeugddiaken
voor hun contactgegevens zie de tab ouderlingen resp. college van Diakenen

Gertjan en Iris Lodder > jeugdouderlingen

Marlon Meijer > jeugdouderling

Cor Jan de Jong > jeugddiaken

e-mailcontact met de JWC

×