Beleidsplan:

In 2016 is door de Kerkenraad een herzien beleidsplan voor de jaren 2017-2021 vastgesteld. Daarbij laten wij ons inspireren door de naamgevers van onze kerk: de Emmaüsgangers.

Zoals zij met elkaar onderweg waren, zijn wij dat vandaag ook. Net als zij willen wij volgelingen en leerlingen van Jezus Christus zijn.
Jezus laat hen, op pastorale wijze, vertellen wat er aan de hand is en waarom zij zo somber zijn. Dan gaat Hij uitleggen wat er gebeurd is en wat hier over in de Wet en de profeten staat. Daarna eten zij met elkaar en breekt Hij het brood. Dan zien zij dat Hij het is.
Daarna staan ze op gaan, ondanks dat het donker is, terug naar Jeruzalem. Iedereen moet het weten.
(Lucas 24: 13-35)

Het beleidsplan kunt u hier downloaden

Er worden nu gesprekken met verschillende commissies van onze kerk gevoerd om samen te kijken hoe verder dit in te vullen en uitvoering te geven.