College van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) beheert de materiële zaken van onze gemeente: financiën, gebouwen en apparatuur.

Koster/Beheerder:
De functie van beheerder wordt in onze kerk uitgevoerd door dhr. ( Bram) Grit en mevr.(Annie) Grit - de Haas. Zij worden bijgestaan door vele vrijwilligers: een team kosters voor de eredienst en een team voor het schoonhouden van het kerkgebouw. Wie gebruik wil maken van een ruimte van de kerk moet dit vroegtijdig bij de beheerders reserveren.
Daarbij worden duidelijke afspraken gemaakt rondom het achterlaten van de zalen en de keuken en het afsluiten van het kerkgebouw. Soms krijgt een eredienst een bijzonder karakter door medewerking van een koor, musici of iets dergelijks. Ook voor de voorbereiding en nazorg hiervan wordt verwacht dat men overleg en hulp biedt aan de beheerders/koster. U kunt de beheerders bereiken via  0187-483253 of 06 -10599764 (Annie) of 06-23145703 (Bram)

Peter StienenOuderling/Voorzitter + Lid moderamen
dhr. P.J. Stienen, 0187-470509                      
Zwaluwstraat 4
3245 VN Sommelsdijk

Hen MaanOuderling/Secretaris
dhr. H. Maan, 0187-482314
Teenhoek 15,
3245 DH Sommelsdijk
e-mailcontact met de secretaris

×


Edwin van BelleOuderling/Administrateur
dhr. E.M. van Belle, 0187-489908
Doetinchemsestraat 31
3241 AA Middelharnis

 Wilma de BruinePenningmeester, Administrateur V.V.B. & Actie kerkbalans
mevr. M.W. de Bruine, 0187-483616
Pr. Hendrikstraat 8,
3241 GR Middelharnis
e-mailcontact met de mevr. de Bruine

×

Jan MaliepaardAdviseur/coördinator
dhr. J. Maliepaard, 0187-641889, mob. 06-20499726
Zonhof 24
3255 TN Oude Tonge

Jaap de BonteAdviseur
dhr. J.C. de Bonte, 0187-619155, mob 06-53171128
Lieve Vrouwepoldersedijk 5,
3243 LA Stad aan het Haringvliet

 

 

Bram GritBeheerder
dhr. A.A. Grit, 0187-483253 mob 06-23145703
Koolmees 45
3245 TP Sommelsdijk
e-mailcontact met de beheerders

×

Annie GritBeheerder
mevr. A.E. Grit - de Haas, 0187-483253 mob 06-10599764
Koolmees 45
3245 TP Sommelsdijk
e-mailcontact met de beheerders
×Legaten
Zij, die bij testamentaire beschikking de kerk willen gedenken, worden eraan herinnerd, dat de juiste clausule hiervoor is:

"Ik legateer, vrij van rechten en kosten, uit te keren binnen drie maanden na mijn overlijden, zonder berekening van rente, aan de Gereformeerde Kerk te Middelharnis (bij de overheid bekend onder nummer 120206), een bedrag van: €. ...........(zegge: ............................)"
Wanneer het legaat voor een bepaald doel bestemd is, dan dient dit vermeld te worden, bijvoorbeeld: "Ten behoeve van de kerk, of ten behoeve van de diaconie, of ten behoeve van de zending" of iets dergelijks.

Vaste Vrijwillige Bijdrage (V.V.B.)
Een taak van het CvK die het meest op de voorgrond treedt is de inning van de Vaste Vrijwillige Bijdrage (V.V.B)
Rekeningnummers (SKG) voor V.V.B. en giften:
NL50RABO 0373.7350.14 C.V.K. Geref. Kerk, Emmaüs, Middelharnis. Informatie over de V.V.B. kunt u inwinnen bij mevr. M.W. de Bruine tel. 0187-483616 e-mailcontact met de mevr. de Bruine

×

Via een schenkingsakte is het mogelijk om zonder een fiscale drempel uw bijdrage in mindering te brengen op uw jaarlijkse aangifte en per 01/01/2014 kan dit zonder tussenkomst van een notaris. De belastingdienst heeft hiervoor een model ontwikkelt wat u hier kunt downloaden.

Ontruimingsplan Emmaüskerk
Eind 2012 is de gebruiksvergunning voor onze kerk verleend door de gemeente.
Dit houdt in dat onze kerk voldoet aan de gestelde wettelijke eisen en bepalingen. De plattegrond/indeling kerkzaal en zaaltjes kunt u hier downloaden.