College van diakenen

Voor de pagina van de ZWO - klik hier

De diakenen zijn geroepen om samen met de gemeente de liefde van Jezus zichtbaar te maken
aan hen die hulp nodig hebben binnen of buiten de gemeente, dichtbij of ver weg.

Samenstelling en taakverdeling

Jan GroenVoorzitter + lid moderamen
dhr. J. Groen, 0187-602475 wijk 10 en 11
Oostelijke Achterweg 80, 3241 CM Middelharnis
contactpersoon noodhulp, ouderendiaconaat, lid Christelijk Speciaal Onderwijs GO, contactpersoon autovervoer

Wim AndriesSecretaris
dhr. W.J. Andries, 0187-643012 wijk 3 en 4
Dabbestraat 71, 3255 XB Oude Tonge
e-mailcontact met de secretaris


Cor van Heemst

 Penningmeester
dhr. C. van Heemst, 0187-652470 wijk 1 en 2
Koninginnelaan 2, 3244BG Nieuwe Tonge
lid werkgroep Thalheim, contactpersoon noodhulp

 

 

 

 

Marian Boeremamevr. M. Boerema-de Bruijn, 0187-603406 wijk 9 en 12
Acacia 6, 3247 DB Dirksland
Vertegenwoordiger in raad van advies st. thuiszorg (Careyn), contactpersoon vrouwencontactgroep, contactpersoon overleg veldwerker, vieringen HA in Nieuw Rijsenburgh.

 
Adriaan Ossewwijerdhr. A. Osseweijer, 0187-486783 wijk 8a en 8b
Pimpelmees 3, 3245 TW Sommelsdijk
kerstviering woonvoorzieningen, lid werkgroep gez. diaconieën G.O. contactpersoon verjaardagsfonds

Mariet Tukmevr. M.G. Tuk-van Vliet 0187-485458 wijk 5, 13 en 14
Betje Wolffstraat 22, 3245 RE Sommelsdijk
lid Z.W.O. commssie


Leon Heijdhr. L. Heij, 0187-482718 wijk 6 en 7
Merel 35, 3245 TS Sommelsdijk
contactpersoon rouw- en trouwdiensten, lid commsie eredienst, kerkwebradio, vieringen H.A. in Nieuw Rijssenburgh

 

 

 

 

Eline PladetJeugddiaken,
mevr. N. Pladdet-van Biert, 0187-612314
Emmastraat 37, 3258 AG Den Bommel
lid jeugdwerkcommissie (J.W.C.), PKN sportavond
e-mailcontact met de jeugddiaken

Ook zijn er namens het college van diakenen verschillende vertegenwoordigers in het diaconaleveld werkzaam, te weten:
Mw.G. Baart-Roskam (stichting Vrienden van de Woonvoorzieningen)
Dhr. R. de Waard (commissie geluid)
Mw. A. Van der Groef (diensten anders begaafden)
Voorts zijn er twee gemeenteleden met een “speciale opdracht” actief in onze kerk voor de leiding van de diensten tijdens de viering van het Heilig Avondmaal in verzorgingstehuis “Nieuw Rijsenburgh”
Het zijn:    De heer J. Keuning, Tureluur 5, 3245 TH Sommelsdijk
                De heer A. Krijgsman, J. v.d. Vondellaan 66. 3245 RA Sommelsdijk
                De heer A. den Boer, Koninginnelaan 6, 3245 XL Sommelsdijk

Bankrekeningnummer : NL50FVLB 0635808218 Diaconie Protestantse Emmaüskerk, Middelharnis