College van diakenen

Voor de pagina van de ZWO - klik hier

De diakenen zijn geroepen om samen met de gemeente de liefde van Jezus zichtbaar te maken
aan hen die hulp nodig hebben binnen of buiten de gemeente, dichtbij of ver weg.

Samenstelling en taakverdeling

Arie leenhobbelVoorzitter
dhr. A.L. Hobbel 0187-482417 wijk 10 + 11
Burgemeester Boumanplein 11, 3241 GB Middelharnis
contactpersoon noodhulp, ouderendiaconaat, lid Christelijk Speciaal Onderwijs GO, contactpersoon autovervoer


Cor van Heemst


dhr. B. Arensman, 0187-611403 wijk 8 + 15
Oostdnesesedijk 4, 3255 LM Oude Tonge
lid werkverband gezamenlijke diaconieën G-O, kerstvieringen woonvoorzieningen

Alize Mulder 
mevr. A.I. Mulder 0187-663720
Singelkade 60, 3241DG Middelharnis

Pauline coops

Jelle kootstra

mevr. P. Kootstra-Coops en dhr. J. Kootstra, 0187-603350 wijk 6 en 7
Julianalaan 13, 3247 AH Dirksland
Admistrerend diaken, kerkwebradio.en beelduitzendingen

 

 
Adriaan Ossewwijermevr. C.S. Gideonse-Dijkstra, 0187-486328 wijk 1 en 2
Kluut 40, 3245 TC Sommelsdijk
penningmeester, contactpersoon noodhulp, verjaardagsfonds

Mariet Tukmevr. M.G. Tuk-van Vliet 0187-485458 wijk 5, 13 en 14
Betje Wolffstraat 22, 3245 RE Sommelsdijk
vieringen H.A. in Nieuw Rijssenburgh,lid Z.W.O. commssie


Marjan denhollandermevr. M. den Hollander-Koert 0651-063406 wijk 3 en 4
Koninginnelaan 6, 3244 BG Nieuwe Tonge
vieringen H.A. in Nieuw Rijssenburgh, coördineren rouw- en trouwdiensten
lid moderamen

 

 

Eline PladetJeugddiaken,
dhr. C.J. de Jong 0187-651826
Kerkring 16, 3244 AH Nieuwe Tonge
lid jeugdwerkcommissie (J.W.C.), PKN sportavond
e-mailcontact met de jeugddiaken

×

 


Ook zijn er namens het college van diakenen verschillende vertegenwoordigers in het diaconaleveld werkzaam, te weten:
Dhr. R. de Waard (commissie geluid)
Mw. A. Van der Groef (diensten anders begaafden)

Bankrekening (SKG)/ ten name van:

NL75RABO 0373.7124.48 Diaconie Protestantse Emmaüskerk, Middelharnis