Moderamen

Het moderamen wordt gekozen uit de zittende kerkenraadsleden en vormt het dagelijks bestuur van de kerk.
Het is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter van de kerkenraad, de predikant, de scriba, een wijkouderling, een jeugdouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.

Henk wolfertPreses + lid moderamen
dhr. H. Wolfert
0615-586494
Joost van den Vondellaan 127
3241 DR Middelharnis

Leen JanPredikant
ds. L.J. Lingen
0187-482944
Jacob Catsstraat 35
3245 RH Sommelsdijk
e-mailcontact met de predikant

×


Ruud huising Scriba
dhr. R.O. Huising
06-22482145
Elise van Calcarhof 2
3245 LV Sommelsdijk
e-mailcontact met de scriba

×


Diet Wolfert2e Scriba
dhr. D. Wolfert
0187-603848
Verdilaan 19
3247 EB Dirksland

Els WegmanOuderling wijk 8 + lid moderamen
dhr. J.C. Wagner
0187-611969
Boudewijnstraat 9,
3243 AD Stad a/h Haringvliet

Arie leenhobbelDiaken wijk 3 + 4  + lid moderamen
mevr. M. den Hollander-Koert
0651-063406
Koninginnelaan 6,
3244 BG Nieuwe Tonge


Peter StienenVoorzitter College van Kerkrentmeesters + lid moderamen
dhr. L. Oversier
0187-486736
Aagje Dekenstraat 22
3245 RG Sommelsdijk