Moderamen

Het moderamen wordt gekozen uit de zittende kerkenraadsleden en vormt het dagelijks bestuur van de kerk.
Het is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter van de kerkenraad, de predikant, de scriba, een wijkouderling, een jeugdouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.

Henk wolfertPreses + lid moderamen
dhr. H. Wolfert
0615-586494
Joost van den Vondellaan 127
3241 DR Middelharnis

Leen JanPredikant
ds. L.J. Lingen
0187-482944
Jacob Catsstraat 35
3245 RH Sommelsdijk
e-mailcontact met de predikant

×


Ruud huising Scriba
dhr. R.O. Huising
06-22482145
Elise van Calcarhof 2
3245 LV Sommelsdijk
e-mailcontact met de scriba

×

Els WegmanOuderling wijk 1 + lid moderamen
mevr. M. Bakker
0649 642792
Koolmees 123
3245 TP Sommelsdijk

 Arie leenhobbelVoorzitter College van diakenen + lid moderamen
dhr. A.L. Hobbel
0187-482417, wijk 10 + 11
Burgemeester Bouwmanplein 11,
3241 GB Middelharnis


Peter StienenVoorzitter College van Kerkrentmeesters + lid moderamen
dhr. P.J. Stienen
0187-470509
Zwaluwstraat 4
3245 VN Sommelsdijk

Anja van Huizen

 

Jeugdouderling - lid Moderamen
mevr. E. van Klinken-den Boer
telefonisch contact : via de scriba
Patrijsstraat 5, 3245 VK Sommelsdijk

 
Samuel van Klinken

Jeugdouderling - lid Moderamen
dhr. S. van Klinken
0622-212307
Patrijsstraat 5, 3245 VK Sommelsdijk