Moderamen

Het moderamen wordt gekozen uit de zittende kerkenraadsleden en vormt het dagelijks bestuur van de kerk.
Het is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter van de kerkenraad, de predikant, de scriba, een wijkouderling, een jeugdouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.

Henk wolfertPreses + lid moderamen
dhr. H. Wolfert
0615-586494
Joost van den Vondellaan 127
3241 DR Middelharnis

Leen JanPredikant
ds. L.J. Lingen
0187-482944
Jacob Catsstraat 35
3245 RH Sommelsdijk
e-mailcontact met de predikant

×

Leen SaarloosScriba
dhr. L. Saarloos
0187-482158
Muus Jacobsepad 5
3245 RM Sommelsdijk
e-mailcontact met de scriba

×

Ruud huising2e Scriba
dhr. R.O. Huising
0187-483490
Elise van Calcarhof 2
3245 LV Sommelsdijk

Els WegmanOuderling wijk 6 + lid moderamen
mevr. E.F. Wegman-Mierop
0187-485778
Koolmees 65
3245 TP Sommelsdijk

 


Josee Wegman

Jeugdouderling + lid moderamen
mevr. J. Wegman-Kamerling
0610-679048
Hoflaan 61
3241 GK Middelharnis

Marijn Wegman

Jeugdouderling + lid moderamen
dhr. G.J.M. Wegman
0612-404111
Hoflaan 61
3241 GK Middelharnis

Arie leenhobbelVoorzitter College van diakenen + lid moderamen
dhr. A.L. Hobbel
0187-482417, wijk 10 + 11
Burgemeester Bouwmanplein 11,
3241 GB Middelharnis

Peter StienenVoorzitter College van Kerkrentmeesters + Lid moderamen
dhr. P.J. Stienen
0187-470509
Zwaluwstraat 4
3245 VN Sommelsdijk