Ouderlingen

Missie
Via zondagse erediensten, pastoraat, diaconaat, vorming en toerusting, jeugdwerk en ouderenwerk, willen wij een laagdrempelige gemeenschap zijn, rond een geopende Bijbel waar Jezus Christus zich laat kennen en zo ontdekt wordt hoe waardevol en vreugdevol het leven in zijn dienst is.

Pastoraat
De ouderlingen proberen eenmaal per jaar contact te hebben met mensen uit hun wijk. Dit kan huisbezoek zijn, maar ook "groothuisbezoek", waarbij een deel van de wijk wordt uitgenodigd samen te komen. Dit kan bij iemand thuis zijn, in de kerk of op een andere geschikte locatie.
Er wordt gewerkt met wijkteams. Een wijkteam is de ouderling, wijkdiaken en één of meer contactpersonen in de wijk. Naar de ouderlingen en diakenen is een wijk toegedeeld. Waar nodig werken wijken samen. Dit kunt u nader bekijken bij de wijkindeling.

Henk wolfertPreses + lid moderamen
dhr. H. Wolfert
0615-586494
Joost van den Vondellaan 127
3241 DR Middelharnis


Ruud huising Scriba + lid moderamen
dhr. R.O. Huising
0187-483490
Elise van Calcarhof 2
3245 LV Sommelsdijk
e-mailcontact met de scriba

×

Gre BakkerWijk 1
mevr. M. Bakker
06 49642792
Koolmees 123
3245 TP Sommelsdijk

Trudy van SetersWijk 2
mevr. G.A. v. Seters-v. Dis
0187-485858
Merel 37
3245 TS Sommelsdijk


Ineke BakkerWijk 3
mevr. C.E. Bakker
0187-484139
Specht 15
3245 TN Sommelsdijk

Trudy vanzijpDouwina maanWijk 4
mevr. T. van Zijp-van der Spoel, 0187-483059
Steneweg 11, 3241 XG Middelharnis
mevr. D. Maan-Nijkeuter, 0187-482314
Teenhoek 15, 3245 DH Sommelsdijk


Ellen MaliepaardWijk 5
mevr. W. Maliepaard
0187-489509
A.J. de Graaffstraat 43
3245 XA Sommelsdijk

Els WegmanWijk 6 + lid moderamen
mevr. E.F. Wegman-Mierop
0187-485778
Koolmees 65
3245 TP Sommelsdijk

Karin Mourik                   
Wijk 7
mevr. N.G. de Wit
0187-484199                               
Rubensplein 60                                
3241 AN Middelharnis

 

 Jan wagnerWijk 8
dhr. J.C. Wagner
0187-611969
Boudewijnstraat 9,
3243 AD Stad a/h Haringvliet


Anne vanderTolWijk 9
mevr. A.P.F. van den Tol-Visser
0187-481250
Zeedijk 61
3243 LG Stad a/h Haringvliet

Annet vd GroefRademakerWijk 10/11              

mevr. A. v/d Groef-Struik          dhr. A. Rademaker
0187-482356                           0187-218740
Pr. Hendrikstraat 15                 Hertog Jan van Beierenlaan 37
3241 GR Middelharnis             3244 XH Nieuwe Tonge

 

Rien van den Boogert
Wijk12
dhr. M. van den Boogert
0187-611387
Molendijk 59
3243 AL Stad aan het Haringvliet
Marga vanwijkWijk 13
dhr. M.D. Boerema
0187-722002 (0610-978480)
Juliana van Stolberglaan 44
3241 GL Sommelsdijk

Alwine BaarsWijk 14
mevr. A.M. Baars-Gierens
0187-481858
Bekadeweg 50
3245 LL Sommelsdijk

Eelkje KampenWijk 15
mevr. E. Kampen-Hoekstra
0187-489343
Lijster 3
3245 TR Sommelsdijk

 


JAnja van Huizeneugdouderling
mevr. A. van Huizen-van der Welle
0646-324158
Zandpad 23
3241 GX MiddelharnisMarijn WegmanJeugdouderling
mevr. M. Meijer-Vijfhuize
0187-489085
Anna Blamanpad 17
3241 DM Middelharnis

 

Evi ven Klinken
Jeugdouderling
mevr. E. van Klinken-den Boer
telefonisch contact : via de scriba
Patrijsstraat 5, 3245 VK Sommelsdijk

Samuel van Klinken

jeugdouderling
dhr. S. van Klinken
0622-212307
Patrijsstraat 5, 3245 VK Sommelsdijk

 


Kerkrentmeester - voorzitter + LPeter Stienenid moderamen
dhr. P. Stienen
0187-470509
Zwaluwstraat 4
3245 VN Sommelsdijk
Maas KosterKerkrentmeester - administrateur
dhr. E.M. van Belle
0187-489908
Doetinchemsestraat 31
3241 AA Middelharnis

Hen MaanKerkrentmeester - secretaris
dhr. H. Maan
0187-482314
Teenhoek 15,
3245 DH Sommelsdijk

 
schreuders eNotuliste
mevr. E. Visser