Activiteitencommissie

Sinds 2006 heeft de kerk een vaste activiteitencommissie. Deze commissie ziet als haar taak, door middel van activiteiten en acties, geld bij elkaar te brengen voor noodzakelijke doelen binnen de kerk, zoals de aanschaf van benodigde materiële zaken.

De activiteitencommissie wordt gevormd door de volgende personen:

Annie Grit Voorzitter
Jeanine van der Veer Penningmeester
Miranda Groen Secretaris/PR
Carlinda van Os Lid
Marianne Holleman  Lid

 

 

 

 

 
e-mailcontact met de activiteitencommissie

×

 ACTIVITEITENCOMMISSIE

wcZoals u waarschijnlijk al weet, organiseert de activiteitencommissie van de Emmaüskerk regelmatig activiteiten met het doel in een ontspannen sfeer mensen met elkaar in contact te brengen en gezelligheid van elkaar te ervaren. Naast deze saamhorigheid dragen we ook allen een steentje bij aan de aanschaf van materialen/inrichting voor onze kerk en hebben we dit de  laatste jaren kunnen zien aan o.a. nieuwe stoelen, nieuwe audioapparatuur, nieuwe liedborden en een nieuwe schuur.   Alle gelden die wij nu mogen varkenontvangen n.a.v. activiteiten worden gereserveerd voor nieuwe sanitaire ruimten. In de hal van de kerk hangt ook een “potje” waarin u giften, bedoeld voor nieuw sanitair, kunt deponeren. Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor!