Commissie Eredienst en Preekvoorziening

Deze commissie houdt zich bezig met de bezinning op de organisatie van de erediensten binnen de gemeente en tracht zoveel mogelijk de leden van de gemeente hierbij te betrekken.
Zij doet dit door:
- het samenstellen van het rooster van de erediensten;
- de vormgeving en inhoud van de erediensten kritisch te volgen;
- de verschillende groepen en commissies die een dienst voorberei¬den met raad en daad bij te
staan;
- het voorbereiden van bijzondere diensten, zoals de Kerstdiensten, diensten in de 40 dagen tijd,
de stille week en met Pasen.
Ook worden in samenwerking met gemeenteleden de zogenaamde "accentdiensten" voorbereid. Deze diensten richten zich op bepaalde doelgroepen of thema's, zoals kinderdiensten, jeugddiensten.

Voor e-mailcontact klik op 1 van de onderstaande regels.

e-mailcontact met de commissie Eredienst

×

e-mailcontact met de preekvoorziening

×

                                                                        De commissie bestaat uit de volgende personen:
Namens de gemeente:

Voorzitter Trudy van Zijp                                 
Secretaresse (tevens postadres) Carolien Mourik
Jeugdouderling Anja van Huizen
Namens diaconie Bas Arensman
Namens commissie liturgisch bloemschikken Eelkje Kampen
Contactpersoon koren Anja Timmermans
   
Overige leden  Leendert Jan Lingen
 Marijke van Rumpt
   Kees Visbeen
Toegevoegd voor preekvoorziening  Ella de Wit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kanselkleden

In 1992 zijn in onze kerk de kanselkleden in gebruik genomen. Een vast gegeven zijn de vier kerkelijke kleuren. Deze hebben elk een symbolische betekenis.

Paars:
de kleur van ingetogenheid, boete en rouw. Het vierkant duidt op de individuele ingetogenheid, die door de kleurnuance van licht naar donker het innerlijk onderzoek en de innerlijke boete symboliseert.

Wit:
de kleur van reinheid, schoon gewassen zijn, licht en feest. Het wit straalt met zijn stervorm lofprijzing, feest en blijdschap uit. De mensen mogen het heil van Christus verwachten.

Rood:
de kleur van vuur, heen wijzend naar de Heilige Geest, de kleur van bloed, heen wijzend naar het martelaarschap. Een verwijzing naar Handelingen 2 vers 3, waar staat: "En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur". De vlammen wijzen naar de Heilige Geest.

Groen:
de kleur van hoop, groei en toekomst. Het kruis is onverholen. Voor de dagen dat er geen bijzondere herdenking is, is er toch hoopvolle verwachting. De cirkels geven aan dat deze met de hele Christelijke gemeenschap wordt gedeeld.