Gemeenteboekje

Elk jaar verschijnt er - als bijlage bij de Bijblijver - een gemeenteboekje. Daarin kunt u lezen alles wat met onze gemeente te maken heeft. Als u mutaties door wilt geven kunt u dat het beste via e-mail doen, e-mailcontact met de scriba

×
  Ook kunt u mutaties telefonisch doorgeven via telefoon 0187-483490.

Als u het boekje alsnog wilt bestellen dient u contact op te nemen met de scriba

Het gemeenteboekje van de EmmaĆ¼skerk - zonder de ledenlijst - is ook via deze link in de zien.