Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is de ledenadministratie van de kerk. Het bureau zorgt dat alle wijzigingen in het ledenbestand bijgehouden worden. Het verzoek is om wijzigingen (mutaties) in de gezinssituatie zo spoedig mogelijk door te geven aan het kerkelijk bureau.
In de volgende gevallen dient u contact op te nemen met het kerkelijk bureau:
- aanvraag lidmaatschap;
- huwelijk, burgerlijk en kerkelijk met data (bijv. trouwkaart);
- geregistreerd partnerschap;
- niet tot onze kerk behorende gezinsleden;
- geboorte (bijv. geboortekaartje i.v.m. de juiste vermelding van de volledige namen en roepnaam);
- verhuizing;
- op zichzelf gaan wonen (bijv. studeren, zie toelichting);
- aanvragen voorkeurlidmaatschap, zie toelichting;
- verzoek tot uitschrijving.

Student
Een student die op kamers gaat, wordt automatisch overgeschreven naar de dichtstbijzijnde (gereformeerde) PKN kerk in zijn/haar nieuwe woongemeente. Als de student bij ons lid wil blijven, dan zijn er twee mogelijkheden:
- De student dient een voorkeurlidmaatschap aan te vragen bij deze kerk waarheen hij/zij automatisch naar overgeschreven is.
- Of de student mailt ondergetekende een e-mail met daarin de volgende gegevens:
o Voornamen
o Achternaam
o Adres, postcode en woonplaats
o Geboortedatum
Het kerkelijk bureau kan dan in het kerkelijk register opzoeken waar de student staat ingeschreven en een verzoek indienen om weer overgeschreven te worden naar de Emmauskerk in Middelharnis.

Voorkeurlidmaatschap
Er zijn verschillende manieren om een voorkeurslidmaatschap aan te vragen. Deze zullen hieronder uitgelegd worden:
- Als huidige leden verhuizen naar een andere plaats dan Middelharnis, blijven zij niet automatisch lid. Indien zij lid willen blijven, dan dienen zij een voorkeurlidmaatschap aan te vragen bij de (gereformeerde) PKN kerk waarheen zij automatisch overgeschreven zijn (dichtstbijzijnde kerk gezien vanuit de nieuwe woonplaats).
- Als er nieuwe leden ingeschreven willen worden, die woonachtig zijn in of buiten Middelharnis dienen zij een voorkeurlidmaatschap aan te vragen bij de PKN-gemeente waar zij op dat moment lid zijn.
- Of het nieuwe lid mailt ondergetekende een e-mail met daarin de volgende gegevens:
o Voornamen
o Achternaam
o Adres, postcode en woonplaats
o Geboortedatum
Het kerkelijk bureau kan dan in het kerkelijk register opzoeken waar het nieuwe lid staat ingeschreven en een verzoek indienen om overgeschreven te worden naar de Emmauskerk in Middelharnis.

Contact
Geef bij het aanvragen van een lidmaatschap zoveel mogelijk gegevens (ook van de andere gezinsleden), zoals onder andere: voornamen, roepnaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, doopdatum, belijdenisdatum, trouwdatum.

Dhr. D.N. Boerema
Gedempt Kanaal 40
3241 DA Middelharnis
Telefoon: 0187– 603406
e-mailcontact met het Kerkelijk bureau

×