Werkgroep Thalheim

Recent bezocht een delegatie van onze kerk onze partnergemeente en zij konden getuige zijn van een unieke gebeurtenis n.l. het plaatsen van 4 nieuwe klokken. Een korte impressie geeft een filmpje, klik HIER voor het openen van het filmpje - als u in de balk van het filmpje rechtsonder klikt wordt het beeldvullend getoond.

Vanaf 1984 heeft de Emmaüskerk te Middelharnis een partnerschap met de Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde van Thalheim. In die tijd – waarin het IJzeren Gordijn nog geen tekenen van verval vertoonde – hadden christenen uit de toenmalige DDR behoefte aan contacten met geloofsgenoten uit het westen. Veel kerken in Nederland hadden aan deze oproep gehoor gegeven. Ze hadden zich georganiseerd in de Landelijke Werkgroep in Nederland.
Nadat onze kerk daarmee in contact was getreden, ontstond onze partnerverbinding met Thalheim. Een plaats in het Erzgebergte, een aantal kilometers onder het huidige Chemnitz. Na een oriëntatieperiode via brieven vond in 1986 het eerste bezoek plaats vanuit Middelharnis. Het bleek te klikken tussen de leden van beide kerken. Dat heeft ertoe geleid, dat er ieder jaar een reisgroep op pad gaat om het partnerschap levendig te houden. Tot 1989 – de Wende – was het vrijwel eenrichtingsverkeer. Vanaf die tijd kunnen wij onze partnergemeente uit Thalheim ook als gasten ontvangen.
Het partnerschap is een gemeentecontact. Hier wordt mede inhoud aan gegeven door de individuele gemeenteleden van beide gemeenten. Voorheen gebeurde dit veelal door het schrijven van brieven. Tegenwoordig wordt ook gebruik gemaakt van moderne communicatiemiddelen.
Wat onveranderd blijft, is de warme belangstelling voor elkaar. En wie eens bij een partnerontmoeting betrokken is geweest, zal geraakt zijn door de betrokkenheid en warmte in de contacten.
Mocht u of jij belangstelling hebben, om een persoonlijke invulling te willen geven aan het partnerschap met Thalheim, neemt u dan contact op met Johan Keuning de voorzitter van de werkgroep:

Voor meer info over de Kirchengemeinde in Thalheim kunt u ook kijken op hun website - klik hier