Leen JanPredikant
ds. Leendert Jan Lingen
0187-482944
Jacob Catsstraat 35
3245 RH Sommelsdijk
e-mailcontact met de predikant

×


Voor het lezen van enkele van mijn preken klik op preken
Voor info over reizen naar bijbelse landen klik op reizen rond de Bijbel

Volg mij op

Even voorstellen... Ik ben ook -en straks alleen maar uitgebreid- te vinden op een eigen site: www.ljlingen.nl

Mijn naam is Leendert Jan Lingen. Ik ben geboren op 14 oktober 1956 te Rotterdam-Delfshaven. Daar heb ik 17 jaar gewoond en doorliep -na de Rehoboth kleuterschool en de lagere Eben Haëzerschool- het Marnix Atheneum aldaar. Vòòr mijn eindexamen was ik inmiddels verhuisd naar Krimpen aan den IJssel. Daarna vervulde ik de dienstplicht bij het 13e painfbat 'garde fuseliers Prinses Irene Brigade' te Schalkhaar. Toen begon eindelijk -na een kort verblijf op de sociale academie De Vijverberg in Ede- de theologische studie aan de Hogeschool in Kampen. Eerst het voorbereidende jaar klassieke talen (Grieks, Latijn en Oude Geschiedenis) en daarna de studie zelf. In, om en aan de studie heb ik veel plezier beleefd. Mijn afstudeervakken waren Biblistiek (verhouding Oude en Nieuwe Testament) met als bijvakken Judaïca en Pastorale Psychologie. De titel van mijn eindscriptie luidde: 'Jezus, Messias met de Geest', de relatie Jezus en de Geest i.h.b. bij Lucas.

Sinds 14 september 1986 ben ik predikant. Van 1986 tot 1991 diende ik de gereformeerde kerk in de vestingstad Willemstad (Noord-West Brabant). Daarna 10 jaar predikant van de gereformeerde kerk -Pelgrimskerk-te Haamstede (Zeeland). Dat is een streekgemeente midden in de 'recreatie' op het eiland Schouwen-Duiveland (Westhoek). Vanaf september 2001 dien ik de gereformeerde Emmaüskerk te Middelharnis. Ook een soort streekgemeente, maar dan op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Naast mijn werk als predikant deel ik graag mijn kennis van het Bijbels Hebreeuws met leerlingen op een middelbare school via een module. Ook doe ik dat soms middels een cursus met gemeenteleden.

 opstanding
De opgestane Heer (frère Eric, Taizé)

 Tijdens mijn studie in Kampen trouwde ik in 1985 met Emmy van Veen. Samen hebben we twee zonen van 27 en 25 jaar. Beide wonen in Utrecht. Echtgenote en vriendin ook. Emmy was sinds 1996 tot maart 2018 part-time geestelijk verzorger in verpleeghuis Allevo (locatie Cornelia) te Zierikzee. Zij was ook als predikante beroepen door de Gereformeerde Thomaskerk te Zierikzee. Per 1 maart 2018 werkt zij als geestelijk verzorger bij Aafje lokatie Smeetsland en Endeldijk in Rotterdam-IJsselmonde. Daar is zij ook verbonden aan de Groene Tuinkerk.

gezinsfoto 2016

Ons gezin met ‘aanhang’  in Ouddorp - oktober 2016

Mijn hart ligt bij de bijbel en in het pastoraat. Ik studeer graag, maar ben ook even zo lief met mensen in gesprek. In mijn werk en geloof laat ik me inspireren door verschillende tradities. Allereerst is daar de Reformatie waarin ik ben opgevoed. Maar ook de wereldwijd sterk groeiende evangelisch-charismatische traditie levert voor mij waardevolle bijdragen. De spiritualiteit van Taizé en de liturgie van de Oosterse Kerk dragen en verdiepen mijn geloof. In Israël en het Jodendom ligt voor mij een heilzaam tegenwicht tegen al te triomfantelijk christendom. Een mooie uitspraak vind ik: 'om te weten wat je gelooft moet je protestant zijn; om te ervaren wat je gelooft evangelisch; om te vieren wat je gelooft Rooms-katholiek of Oosters-Orthodox'. En ik zeg er achteraan: 'om geworteld te blijven, verdiep je in het jodendom'. Dat zit allemaal in mij. In het algemeen denk ik graag door op klassieke thema's uit de christelijke traditie. Verder kan ik niet genoeg van de Bijbel krijgen. Die lees ik graag, zowel in de grondtekst als in verschillende vertalingen. Ik kan zowel genieten van een moderne en aansprekende vertaling (NBV) als van een sterk grondtekstgetrouwe weergave (Herziene Statenvertaling en Naardense Bijbel). Terwijl ook de Bijbel in Gewone Taal helder de boodschap verwoordt. Sommige preken zet ik ook op internet, maar niet allemaal. Ik deel ze graag met anderen, maar gooi niet alles te grabbel. Interesse? Kijk dan door te klikken op 'preken' (zie boven aan de pagina).

logo nieuwe bijbelvertalingnaardense bijbelherziene svBGT 
De Nieuwe Bijbelvertaling, de Naardense Bijbel, de Herziene Statenvertaling, De Bijbel in Gewone Taal verschenen in oktober 2004, november 2010 en oktober 2014

Eén van de belangrijkste opdrachten voor de kerk van vandaag vind ik enerzijds het helder kunnen uitleggen van de boodschap van het evangelie (tegen de kaalheid) en anderzijds het weer leren leven vanuit een authentieke christelijke spiritualiteit (tegen de kilheid). De kerk zal een duidelijke identiteit en authenticiteit moeten hebben. En de prediking moet altijd een combinatie zijn van challenge (uitdaging) en comfort (geborgenheid). Toerusting via kerkdiensten en kringen daaromtrent is nodig als brood. Ik kan mij soms evengoed vinden in een 'liturgische' als in een ‘laagdrempelige‘ vorm van kerkdienst. De kerk kan in deze een twee-sporenbeleid volgen. De laagdrempelige vorm trekt aan, maar slijt wel snel. De liturgische vorm vereist oefening, maar gaat lang mee. Het zou mooi zijn als een gemeente beide 'ingangen' heeft.

zendingsreis3Het Midden-Oosten, in o.a. deze omgeving reis ik graag.

Naast mijn werk reis ik graag met groepen door bijbelse landen. Dat doe ik vanaf 1994 elk jaar. Het heeft te maken met het geloof dat God geschiedenis schrijft en zijn sporen achterlaat. 'Bijbelse landen' vind ik daarom 'tekenend'. Geloven speelt zich niet af in het luchtledige, maar in de realiteit. Meerdere malen werd daarom een bezoek gebracht aan Israël en de Palestijnse gebieden, maar ook aan Jordanië, Syrië, Egypte (+Sinaï), Malta, Griekenland (met Kreta en Patmos), Turkije (West-Turkije, Cappadocië en Oost-Turkije), Rome-Umbrië-Toscane, Cyprus en Duitsland (Lutherreis). In 2018 was er een reis naar Malta En Gozo. Voor 2020 staat een reis gepland van 10 dagen naar Sicilië en Rome. Het is een Paulusreis van 1 - 10 juni. Het jaat erna heb ik plannen om (Noord) Ethiopië te bezoeken. Al deze reizen zijn 'bijbelse' en/of 'kerkhistorische' reizen. Ik vind dat niet alleen leuk, maar vooral inspirerend en leerzaam. Het zet mij niet alleen aan tot studie, maar is ook opbouwend en verdiepend voor de deelnemers. De voorbereidende studie-avonden, maar ook de kerkdiensten, avondsluitingen, bijbels-historische uitleg en ontmoetingen tijdens deze reizen, maken alles tot een leerzaam en geestelijk avontuur. Eigenlijk is het een goede invulling voor een studieverlof: deelnemers kunnen er direct de vruchten van plukken. Helaas zijn veel landen in het Midden-Oosten 'explosief' geworden. Een bezoek is daarom niet mogelijk. Het is het meest erg voor de plaatselijke bevolking en de vele minderheden waaronder christenen. Ethiopië staat  nog op mijn lijstje. Ik zeg dan 'Deo Volente'...of 'sub conditione Jacobi' (onder het voorbehoud van Jacobus = indien de Heer wil en wij leven). Kijk voor meer informatie over reizen door te klikken op 'reizen rond de Bijbel' (zie boven). Veel plezier!


Wijlen prior Frère Roger (rechts) en de huidige prior Frère Aloïsfrere alois et roger

Bezoeken aan de Franse broederschap van Taizé zijn een pelgrimage van een ander kaliber. Die maak ik dan wel eens, het liefst samen met jongeren. Vier maal zijn we er met een groep heen getrokken. Tweemaal vanuit Schouwen-Duiveland en tweemaal vanuit Goeree-Overflakkee in 2004 en 2006.
De gemeenschap van Taizé is een inspirerende omgeving. De stilte, het gebed, de mooie liederen en het leven met Christus, boren daar diepe lagen in je aan. Een oase in een soms kerkelijke woestijn. Het is goed om daar af en toe even op 'bedevaart' te gaan. Vergelijkbaar, maar ook heel anders, was een retraite die ik in juni 2005 heb meegemaakt in het klooster van Chevetogne, Zuid-België, waar naast de R.K. Latijnse ritus van de RK kerk, ook de Byzantijnse ritus van de Oosterse Kerk wordt gevolgd. We zijn er dan ook voor een vier keer met een groep uit de gemeente naar toe geweest: in 2007, 2009, 2011 en 2013. Zie daarvoor het programma van Vorming & Toerusting en de kloosterweekendpagina.

 
De computer is een onmisbaar hulpmiddel in mijn werk. Ik heb ook een beetje de afwijking om te speuren naar programma's op theologisch gebied. Niet alleen via internet, maar ook via de App Store voor iPhone en iPad staan de ontwikkelingen niet stil. Die houd ik dan ook bij. Toch kan dat alles het lezen van boeken niet vervangen. Verder is het verzamelen van religieuze voorwerpen eveneens een soort hobby van me. Veel gebruik ik als leermiddelen bij alle mogelijke vormen van onderwijs. Ik speur graag naar oude iconen, die ik soms opkoop en laat restaureren. Een fascinerende wereld.  Verder verdiep ik mij een beetje in de astronomie of sterrenkunde.  Astronomie en theologie zijn niet voor niets de oudste wetenschappen. Alles wat met natuur te maken heeft, vind ik ook prachtig! Postzegels verzamelen deed ik al van jongsaf aan. Het is bij Nederland en Israël blijven steken ... In alle overige vrije tijd houd ik me graag op in een omgeving van zon, zee en strand. Ouddorp dus...!

IMG 2781Leendert Jan Lingen
De foto's tonen mijzelf in mijn werkpak voor de zondagse eredienst en in mijn vrije tijd. Ik voel me in beide kledij 'thuis' en heb ook het gevoel dat ik in beide 'outfits' dezelfde Leendert Jan Lingen ben. En ik hoop dat ook zo te houden... Mijn werk doe ik met groot plezier en voor iedereen die met mij in contact wil treden over vragen van geloof en leven neem ik de tijd.

Hieronder lees je waar en met welke middelen ik bereikbaar ben.

Ds. Leendert Jan Lingen
J. Catsstraat 35
3245 RH Sommelsdijk
Tel. 0187-482944
Mobiel:06-39501120
Ook op Facebook en LinkedIn

 
paulusicoon

 


Vita icoon van de apostel Paulus met 14 staties van zijn leven (geschilderd voor het Paulusjaar door Geert Hüsstege, 2008)

 

 

 

Als je mij beter wilt leren kennen op theologisch terrein, lees over mijn inspiratiebronnen hieronder. (vooral voor theologen en theologisch geïnteresseerden)

Dr. F. De Graaff (en anderen) over de crisis in de westerse cultuur

Zijn boeken behoren met alle boeken van Dr. Francis A. Schaeffer tot mijn eerste theologische kennismaking op 19-jarige leeftijd. Frank de Graaff was ook in de verte familie van me. Hoewel hij een wat negatieve kijk op de techniek heeft en zijn ‘meta-historie’ ook speculatie bevat, brachten zijn boeken mij toch op het spoor van de crisis in de westerse cultuur (secularisatie)en kreeg ik aandacht voor de plaats van Israël en het Jodendom. Door hem ben ik Friedrich Nietzsche gaan lezen (verzameld werk), Soren Kierkegaard, Blaise Pascal en Martin Buber. Tevens verdiepte ik mij ook een beetje in de Reformatorische Wijsbeerte. Ik kwam op het spoor van de L'Abri Fellowship. Deze beweging, die tot doel heeft het verantwoorden van het christelijk geloof in de wereld van vandaag bezocht ik in Nederland (Eck en Wiel) en Zwitserland (Huémoz).    
deesiswebmandylionweb

1. Een z.g. uitgebreide Deesis (smeking)
(Russisch icoon uit de 18e eeuw waar Christus geflankeerd wordt door Maria, Johannes de Doper en anderen)
2.Het z.g. Mandylion
(Russisch icoon waarop afgebeeld is het 'niet met handen gemaakte portret van Christus')

 

 


Dr. K.J. Kraan (en anderen) over de dienst der genezing

Karel Kraan was de pionier op het gebied van de 'dienst der genezing'. Ook wel omschreven als de 'rooie charismaticus'. Zijn proefschrift ging over 'Marx, Lenin, Stalin, een christelijke confrontatie'. Hij heeft mij de ogen geopend voor het 'heil dat ook heel maakt'. Bij een landelijke cursus pastoraat -door hem opgericht- heb ik een paar jaar in de stuurgroep gezeten. Hoewel zijn theologisch denken iets te triomfalistisch is en te weinig schepselmatig, zijn zijn inzichten voor mij wel baanbrekend geweest. Zijn denken is door velen opgepakt, uitgewerkt en gecorrigeerd in de 'Theologie van de Charismatische Vernieuwing'. Van de laatste is ook een leerstoel aan de VU. Eerst bezet door Dr. M.F.G. Parmentier, daarna door Dr. C. v.d. Kooi en nu door Dr. B. van den Toren.

 
christus en zijn vriend

 

Christus en zijn vriend Abt Menas
(Icoon uit Egypte 7e eeuw)

 

 


Dr. H.J.M. Nouwen (en anderen) over geloof en spiritualiteit

De boeken van Henri Nouwen hebben mij gevormd in het ontwikkelen van een evenwichtige spiritualiteit die de tradities overstijgt. Van hem heb ik geleerd dat theologie en gebed geen tegenstellingen zijn en dat in het dagelijks leven God ontmoet kan worden. Nouwen heeft dat zelf in zijn leven ook in praktijk gebracht. Als hoogleraar gevormd werd hij 'geroepen'om het leven te delen met mensen met een verstandelijke handicap. Hij legde daarom zijn professoraat neer en ging wonen in L'Arche, de gemeenschap van Jean Vanier. Verstandelijk gehandicapten werden zijn leermeesters. En zo leerde hij God op een nieuwe manier kennen.  
rublev

 

Drievuldigheids-Icoon van Rublev (Rusland)

 

 

 

Dr. S.J. Bonting (en anderen) over geloof en natuurwetenschap

De anglicaanse priester en biochemicus Sjoerd Bonting schreef boeken over de verhouding geloof en natuurwetenschap. Dat boeit mij. Hij verbindt een bijna orthodoxe theologie met de evolutie-theorie. Hoewel je op dat laatste ook af kan dingen, zeer de moeite waard om te lezen. Hij noemt zich chaos-theoloog. Ik vond er vele antwoorden op vragen als: is alle narigheid nu door de zondeval?, hoe lees je Genesis 1 en 2 in relatie tot de wetenschap?, leven in het heelal, de mogelijkheid van wonderen, etc. De laatste tijd is er veel literatuur op dat terrein verschenen. In het algemeen beschouw ik alle (wetenschappelijke) theorieën zoals creationisme, evelutionisme, chaostheorie als paradigma's. Dat wil zeggen, het zijn modellen die een verklaring willen geven. Maar tot achter het punt nul van de schepping komt niemand. Er is geen mens bij geweest. Dus hang er niet te veel aan op en laat er ook niet te veel van afhangen. christus pantokrator 

 

Christus Pantocrator
(Icoon uit het St. Catharinaklooster, Sinaïwoestijn)

 

 

 Dr. A. v.d. Beek en een 'tegendraadse' kruistheologie

De boeken van Bram van de Beek helpen mij om mijn geest te scherpen te midden van allerlei moderne vragen en theologische ontwikkelingen. Hij mag dan een cultuurpessimist zijn, maar dat kan ook gezond zijn voor triomfantelijke theologen en christenen. Hij is één van de weinige theologen, die zijn nek uitsteekt, origineel is en tegen de tijdgeest en tegen het theologisch klimaat durft in te gaan. Tegendraads dus. Eindelijk eens iemand die verzet oproept! Hij zegt namelijk niet alleen leuke dingen (iets wat je in veel mode-theologie tegenkomt). Bij van de Beek gaat het niet over een lieve God, die zondermeer positieve gevoelens oproept. De Heilige God en Vader is verschenen in de Gekruisigde. Daar heeft Hij recht gesproken. De mens die van meet af aan zondaar is, is ook van meet af aan opgevangen in Christus. De schepping staat zo in het teken van het kruis. Mijn bewondering voor v.d. Beek neemt niet weg dat ik ook vraagtekens plaats. Ik vind toch te weing Paasvreugde bij hem. Maar ik heb van de Beek nodig om me voortdurend te laten storen. Hij zegt dingen die wij niet graag willen horen en dat moet je durven...

witte kruisiginggelekruisiging    
 

 

Witte Kruisiging (Marc Chagall)   Gele kruisiging (Marc Chagall)

 

 

 

Judaïca en Rabbinica (Joodse literatuur en theologie)

Veel boeken op dit terrein zijn te noemen. Van Martin Buber en Franz Rosenzweig las ik veel. Het onderscheid tussen een ik-gij relatie en de ik-het relatie (het z.g. relationele denken) was een ontdekking voor mij. Verder veel gelezen over het Chassidisme, de Joodse mystieke beweging waarin voor mij veel waardevols schuilt. Op het gebied van Kerk en Israël las ik zo'n beetje alle boeken van Dr. S. Schoon, Dr. W. Zuidema, Dr. H. Vreekamp, Dr. S. Gerssen en Dr. G.H. Cohen Stuart en vele anderen. Joodse boeken over Jezus van Dr. D. Flusser, Dr. P. Lapide, Dr. S. Ben Chorin en anderen las ik ook graag.
Ik ben niet zo gelukkig met een twee-wegenleer. Ik spreek liever van het schisma tussen Kerk en Israel. Er is één weg waarop de één niet zonder de ander kan. En: de mens en de Jood Jezus komen bij mij niet in mindering op het unieke openbaar worden van God in Hem. In Christus zijn beloften vervuld en verdiept. Jood en niet-Jood zijn in Hem verenigd. Ook het 'beloofde' land zou dan iets van een beloofde 'aarde' moeten hebben. Belangstelling heb ik voor de in Jezus-als-Messias gelovige Joden. Maar helaas is hun theologie nog niet sterk ontwikkeld en zeer divers. Bovendien zal de stem van christen-Palestijnen meer gehoord moeten worden. Vooral daar waar Joden en Arabieren (Palestijnen) in de ene Naam van Jezus verenigd zijn, zie ik de contouren van het Vernieuwde Verbond gloren.
exoduschagall

 

 

 

Exodus (Marc Chagall)

 

 

Christologie (leer over Jezus Christus)

Mijn eindscriptie had als titel 'Jezus, Messias met de Geest '(de relatie Jezus en de Geest in het bijzonder bij Lucas). Daarin heb ik bouwstenen aangedragen voor een 'pneumatische christologie'. Kan het God-zijn van Jezus omschreven worden in termen van ‘Geest’? Dat kan een verrijking zijn van de klassieke christologie, maar hoeft niet 'in plaats van' te komen. In feite ben ik op het gebied van de Christologie als 'orthodox' te typeren. Ik schaam mij daar niet voor en kan eigenlijk slecht tegen vrijzinnige praatjes over 'Jezus is een goed mens', of Hij is 'een' zoon van God, of Hij is het 'ultieme voorbeeld' etc. Het gaat om Gods handelen in Jezus Christus 'voor ons'. Onopgeefbaar is ook dat wij in Jezus met God Zelf te maken hebben en met niemand anders. Dat was ook van begin af aan de boodschap van de vroege Kerk. Aan de andere kant kan de dimensie van de Geest in Jezus'leven ons wel de ogen openen voor het feit dat Hij als mens het goddelijk geheim van zijn leven heeft moeten 'ontdekken'. Wie is Jezus? is een van de belangrijkste te beantwoorden vragen in de theologie. Daarbij schiet veel moderne theologie niet alleen tekort, maar zet ons ook op het verkeerde been. De lofzang op wat God gedaan heeft in Christus kan dan niet meer gezongen worden.     
isenheimeraltaarwijsvingerwijsvinger1

 

 

 

 


Lam Gods retabel, museum Unterlinden, Colmar, Frankrijk (uitvergroot is Johannes de Doper met zijn lange wijsvinger.
Hij is één en al verwijzing naar Christus)

Vakgenoten wijs ik graag op digitale mogelijkheden. Hoewel de cdrom een beetje is worden. Wat betreft dat laatste: bijbels-theologische sites zijn eindeloos. 'Google' zelf maar voor de links. Ook zijn er vele behulpzame applicaties voor de Iphone en Ipad op het gebied van bijbel en theologie. Een lijst zou eindeloos worden en steeds moeten worden bijgewerkt. Zoek daarvoor zelf in de App Store of mail naar mij. Ik ben er wel bekend mee.

ico orig
software & theologie

 

Bijbelprogramma's, commentaren
*Bibleworks 10 Software for Biblical Exegesis & Research
*Logos Bible Software 8.0 Theologische Bibliotheek
*Online Bijbel studie-editie 2019
*Digitale Bibliothek 4, bibliotheekprogramma met vele theologische en filosofische werken
*Bibel Digital, programma met Bijbels en theologische naslagwerken
*Studiebijbel (Nederlands talig bijbelprogramma)

Bibliotheekprogramma's
*Opensjamer (online Bibliotheekprogramma)
*Diktuon (Bibliotheekprogramma met o.a. alle bijbelroosters)

 Judaïca
*Soncino Talmud, Rasji, Midrasj Rabbah, Zohar (complete Judaïca Hebreeuws/Engels)
*Book of legends, Sefer Ha-Aggada (Grootste compilatie van klassieke Rabbijnse literatuur in Engels

Theologie, kerkgeschiedenis, pastoraat, eredienst
*John Calvin Collection (Alle werken van Calvijn)
*Martin Luther Gesammelte Werke (Alle werken van Luther)
*Der Grosse Namenstagskalender (Heiligenkalender met beschrijvingen)
*Verschillende liedboekprogramma's 

In het Oude Testament is het boekje Jona mij zeer dierbaar - (vanwege het particularisme dat wordt doorbroken)

jona 


Jona in de vis (Maria Laach)

 

 

 

In het Nieuwe Testament heeft het boek Handelingen bij mij een voorkeur- (vanwege grenzen die worden verlegd)

paulus

Paulus is voor mij 'de' grensverleggende apostel.
(vervolger, volgeling, voorloper / rebel, reiziger, reformator)


 
Paulus (Icoon uit Griekenland/Meteora)Mijn inspiratiebronnen zijn kort gezegd: de Bijbel, de Reformatie, de Charismatische Beweging, Taizé, de Oosterse Kerk en bezoeken aan 'landen rond de bijbel' 
johannes

 


Johannes de theoloog
(Icoon uit Griekenland/Patmos)