beamerBeamteam

Het gebruik van een beamer komt meer en meer voor bij kerken en kerkdiensten. De kerkdiensten worden er laagdrempelig door, want zoeken naar liederen in diverse bundels is niet meer nodig. Sinds 2009 is er een beamteam actief in de Emmaüskerk.

Een Beamteam van acht gemeenteleden verzorgt presentaties voor alle zondagmorgenvieringen, maar ook bij bijzondere vieringen zoals de Kerstvieringen. Tijdens de middagdiensten zijn er geen beamerpresentaties en zijn bezoekers van deze erediensten aangewezen op het gebruik van de eigen liederenbundels. Er wordt dan meestal gezongen uit het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk of te wel het nieuwe liedboek dat in 2013 verschenen is. Op verzoek, en indien mogelijk, verzorgt het Beamteam ook bij andere gelegenheden een beamerpresentatie. Op tijd aanvragen is dan wel een vereiste.

Wat wordt er getoond via de beamer?

- mededelingen
- collectedoelen
- liturgische bloemschikkingen
- bijbellezingen
- liederen met notenschriften
- kindernevendienstprojecten

Het Beamteam is uitgerust met een moderne pc en krachtige beamer. Op een scherm van drie bij twee meter zijn de beelden goed zichtbaar in onze kerk. Voor gasten die daar prijs op stellen zijn er bij bijzondere diensten ordes van dienst (ook met een groot lettertype) beschikbaar.

Het Beamteam gebruikt het OpenSong presentatieprogramma. Dit programma werkt met het database principe. Dit betekent dat het een kwestie van klikken is om een presentatie in elkaar te zetten. De achtergronden die we gebruiken bij de presentaties volgen de kleuren van het kerkelijk jaar.

Lid van het Beamteam zijn: Teus van Buuren, John van der Knaap, André Krijger, Anton Krijgsman, Piet de Munck, Wim Stam, Peter Stienen en Frank van Wijck. 

Berichtgeving insturen voor vertoning via de Beamer? 
De nodige aanwijzingen bij insturen van berichtgevingen kunt u in de vorm van een pdf-bestand downloaden. Verzoeken om berichten te tonen in een presentatie kunnen ingediend worden tot uiterlijk dinsdagsavonds voorafgaand aan de zondag bij het Beamteam in de vorm van een powerpoint-bestand. De verschillende powerpointbestanden kunt u opvragen via het bekende e-mailadres of via het contactformulier

×

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van ons Beamteam Piet de Munck, telefoon 0187-642419, of met John van der Knaap, telefoon 0187-470047, die alles weet van de techniek. Ook kunt het Beamteam een bericht sturen of vragen naar een voorgedefinieerd powerpoint-bestand via het contactformulier

×