-Oppasdienst
Iedere zondagochtenddienst is er gelegenheid om de kinderen van 0 tot 4 jaar bij de
kinderoppasdienst te brengen.
De oppasdienst is uiterlijk 09.40 uur aanwezig
Op deze manier wordt een ieder de gelegenheid geboden de Erediensten bij te wonen.
Coƶrdinatie ligt in handen van Nelleke Schellevis-de Ruyter, tel. 0634 934274