Oecumenische diensten

Week van gebed voor eenheid van christenen
week van gebed
Elk jaar wordt er in de 3e week van januari voor de eenheid van christenen, een oecumenische gebedsdienst georganiseerd. Het initiatief voor een internationale bidweek om een zichtbare eenheid van allen die zich volgeling van Jezus Christus noemen is uitgegaan van de Amerikaanse priester Paul J. Watson in 1908 van de Episcopal Church. De anglicaanse priester Spencer Jones en de franse katholieke priester Couturier hebben in hun kerken bevorderd dat dit gebed om eenheid werd overgenomen. Dat deed de bisschop van Rome, paus Pius X in 1909, waardoor de katholieke kerkgemeenschap ging meedoen. Op 25 januari viert zij het feest van de Bekering van Paulus. Op 22 februari vierde de kerk het feest van St. Petrus Stoel te Antiochië, dit herinnerd aan de instelling van het Paus ambt.
In 1920 sloot het wereldcongres van protestantse en orthodoxe kerken zich erbij aan. Een week lang bidden alle christenen voor de verwezenlijking van Jezus' ideaal, waarvoor Hij bad bij het Laatste Avondmaal: "Vader, mogen allen één zijn zoals wij één zijn" (Joh. 17,11).

Dodenherdenking
logo 4en5 meiOp 4 mei 18.45 uur in de Emmaüskerk (PKN - Geref.) te Middelharnis wordt jaarlijks een herdenkingsdienst gehouden waarna aansluitend wordt meegelopen in de stille tocht vanaf het gemeentehuis van Middelharnis naar het herdenkingsmonument.
Vrijheid maak je met elkaar is het thema annex motto dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei in de beleidsperiode 2006-2010 hanteert. Het is even waar als veelomvattend; er zitten veel kanten en aspecten aan. Daarom wil het Nationaal Comité elk jaar een bepaalde invalshoek en een specifiek aspect van vrijheid belichten.

 

Vredesweek
pax logoDe Vredesweek is een jaarlijkse week van bezinning en actie in de Nederlandse kerken in de laatste week van september (met dien verstande dat de eerste en de laatste zondag nog in september moeten liggen). De Vredesweek wordt georganiseerd door het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) in samenwerking met Pax Christi en Kerk en Vrede, met ondersteuning van de Werkgroep Liturgie Heeswijk. Het evenement vindt plaats sinds 1967, kort na de oprichting van het IKV. Hoogtepunt vormt de Vredeszondag, de eerste zondag van de Vredesweek, maar ook de daarop volgende zondag hoort tot de Vredesweek. In de deelnemende kerken is dit een feestdag waarop de verkondiging speciaal gericht is op vrede. Er wordt dan ook voor het vredeswerk van de kerken gecollecteerd. In de 3e week van september is het jaarlijks vredesweek. In die week wordt er eveneens een oecumenische dienst gehouden, in wisselende kerken.

Taizé viering live te beluisteren via internet
De viering van het Paaslicht ("die Lichterfeier") in Taizé is elke zaterdagavond om 22.00 uur op internet te beluisteren via Dom Radio (klik op de playbutton onderaan) uit Keulen. Na een korte begin tune van Dom radio kunt u de dienst beluisteren. Let wel: deze uitzending is alleen op zaterdagavond.

Oecumenische Werkgroep Goeree en Overflakkee
Deze werkgroep is een samenwerkingsverband van kerken met als doel het bevorderen van eenheid en begrip tussen christenen op Goeree-Overflakkee. De volgende kerken zijn vertegenwoordigd: de PKN kerken van (Geref) Middelharnis en de PKN (Geref) kerk van Stad aan 't Haringvliet, de PKN kerk (Herv) Exodus en de Remonstrantse Kerk uit Sommelsdijk en de Rooms Katholieke Kerken van Achthuizen, Oude-Tonge en Middelharnis.

Contactpersoon: dhr. Tonny de Boer  e-mailcontact met de oecumenische werkgroep

×

logo oecumene
Raad van Kerken
in Nederland

Als u landelijke informatie zoekt over oecumene klikt u dan eens op het logo links van de Raad van Kerken in Nederland.