hebreeuwse lettersProeven aan Hebreeuwse letters – ds. Leendert Jan Lingen
Het Hebreeuwse alfabet is een wonderlijk geheel. Elke letter heeft een vorm, een naam en een getal. En alle letters vertellen een verhaal. Rabbijnen hebben er veel over geschreven en kunstenaars en schilders hebben er op door gedacht. Op deze avond willen we alle letters de revue laten passeren en hun het verhaal laten vertellen. We zullen verrast worden. Welkom op maandag 19 maart 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. (Terug naar programma van Kerk en Israel.)

maltaProef het eiland Malta 29 mei – 5 juni 2018 - ds. Leendert Jan Lingen
Tussen Sicilië en Tunesië ligt een aantal stipjes in de Middellandse Zee. Met een scherpe blik, zien we dat het om de unieke eilanden Malta en Gozo gaat, die samen met het nog kleinere eilandje Gomino de republiek Malta vormen. Het is niet alleen de zuidelijkste maar ook kleinste lidstaat van de EU. Hoewel de eilanden klein zijn, bieden ze veel: een rijke en lange historie, prachtige uitzichten op een azuurblauwe zee, die nooit ver weg is, een vriendelijke en gastvrije bevolking en bijna altijd een stralend blauwe hemel.
Die indrukwekkende forten en wallen verkent u zowel te voet als varend. Zo rond 1800 viel Malta in Britse handen en bleef dat tot het in 1964 onafhankelijk werd. Engels is de tweede officiële taal. Engelse invloeden zijn terug te vinden in het links rijdende verkeer, de typisch rode brievenbussen en telefooncellen. Malta kent een rijke cultuur, want naast al die monumenten kan er genoten worden van lokale wijnen, kunst, heerlijke boottochtjes en nog veel meer. Interessant is dat de apostel Paulus, tijdens zijn reis naar Rome, schipbreuk leed op Malta (Hand. 27). Hij verbleef er ruim drie maanden (Hand. 28:1-10) en sporen van dat verblijf zijn terug te vinden in St. Paul’s Bay en de Pauluscatacomben in Rabat. Het zeer kerkelijke eiland (Rooms Katholiek) houdt zijn bezoek in gedachtenis. Gedurende deze boeiende 8-daagse reis, leren we niet alleen het afwisselende Malta en Gozo beter kennen, maar volgen we letterlijk de voetsporen van Paulus! en informatieavond is vrijdag 22 september 2017 om 20.00 uur in de Emmaüskerk. Kijk ook op de pagina Reizen rond de bijbel voor meer informatie over deze reis. (Terug naar programma van Kerk en Israel.)

bijbelse getallenBeproef de Bijbelse getallen – Ds. Leendert Jan Lingen
Getallen in de Bijbel vertellen een verhaal. Niet voor niets is ons woord tellen verwant met vertellen. En dat is in meer talen zo. Deze avond vertelt het verhaal van het getal. Althans: we proeven eraan. Niet meer dan een introductie. En toch zal het fascineren omdat de hele Bijbel een getal-compositie kent. Hartelijk welkom op maandag 20 november 2017 in de Emmaüskerk te Middelharnis. (Terug naar programma van Kerk en Israel.)

synagoge middelharnisSynagogen in de regio

Kijk hier voor een (vernieuwde) beschrijving van de geschiedenis van de voormalige synagoge in Middelharnis.

Kijk hier voor een beschrijving van de geschiedenis van de synagoge in Brielle.synagoge brielle

logo vlag israelKerk + Israël
Ordinantie I.7 van de kerkorde van de PKN luidt: "De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israel inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God". Hiermee is ondubbelzinnig tot uitdrukking gebracht dat de relatie met Israel fundamenteel is. De kerk is immers "geworteld in Israël" en met de apostel Paulus moet je zeggen: "Niet gij (kerk, gemeentelid) draagt de wortel, maar de wortel draagt u" (Romeinen 11:18). Israël was en is en blijft het uitverkoren volk van God, dat met de boodschap van genade op weg is naar de doorbraak van het Messiaanse Rijk. Nu behoeft een Christen zich niet voor zijn identiteit te schamen, ook niet tegenover de Joden. Immers, via Jezus Christus zijn wij als Christenen uit de heidenen, geënt op de olijfboom Israël (Romeinen 11:17). Wij geloven in de God van Israël, die de Jood Jezus van Nazareth Zijn Vader noemde. Door die Jezus voelen wij ons met Israël onverbrekelijk verbonden!

De eerste zondag in oktober staat op de kalender van de PKN aangegeven als Israëlzondag. Als kerk willen wij dan heel bewust stilstaan bij onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Binnen de classis Brielle zijn er verschillende gemeenten die een werkgroep "Kerk en Israël" hebben. Ook in onze gemeente is zo'n werkgroep, ingesteld bij besluit van de kerkenraad op 18 September 1986. De laatste jaren echter worden Kerk en Israel thema's behartigd via de commissie Vorming + Toerusting.

Het doel daarbij is:
• het stimuleren van Bijbelstudie
• het publiceren en informeren
• het waakzaam zijn tegen groeiend anti-semitisme
• het beleggen van Israelavonden/cursussen
• het bevorderen dat regelmatig aandacht aan Israël wordt besteed in kerkdiensten (voorbede) en catechese