Een goed veK enI keppeltjerhaal: Dagtocht Joods Antwerpen
Nergens in België is de joodse gemeenschap in al haar diversiteit zo opvallend aanwezig als in Antwerpen. Is het toeval dat zij hier wortel schoot in de buurt van het Centraal Station uit de 19de eeuw? Of kan hun aanwezigheid veel verder getraceerd worden? Op donderdag 10 oktober 2019 kunt u er veel meer over te weten komen tijdens de dagtocht Joods Antwerpen. Van de gids krijgt u 's morgens bij een kopje koffie een inleiding en hij neemt u dan mee op stap door de joodse wijk richting synagoge. Daar krijgt u van een gastvrouw of gastheer uitleg over geloofsbeleving. Nadien wandelen we richting restaurant waar een uitgebreide koosjere lunch op ons wacht. En natuurlijk een uitgebreide uitleg over wat koosjer betekent. Na de lunch is er tijd voor het Diamantkwartier, en het verhaal over joodse feesten en hun betekenis. De hele dag staat onder leiding van joodse gidsen. U moet rekening houden met wandelafstanden. Als u gebruik maakt van een rollator dan is deze dagtocht helaas voor u niet geschikt. De prijs is € 72,50 per persoon (inclusief busreis, koffie, thee, lunch, frisdrank, entreeprijzen en gids). Betaling van de kosten € 72,50 p/p graag z.s.m. overmaken op NL48 RABO 0352 2026 02  t.n.v. P. de Munck  met vermelding van Antwerpen. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling. Als bij afmelding uw plaats niet ingenomen kan worden door iemand anders is restitutie helaas niet mogelijk. Dit in verband met financiële verplichtingen. Als u alles eens rustig wilt nalezen download dan de folder met het programma van Kerk en Israël. De dagtocht is een gezamenlijk initiatief met de Exoduskerk.

Uiterlijke datum van opgave is donderdag 26 september 2019.
Graag vermelden: Antwerpen, naam, aantal personen, telefoonnnummer en e-mailadres.
Aanmelding is mogelijk per telefoon: 0187642419  / Whatsapp: 0639798747 of via het opgave formulier.

×

synagoge middelharnis 2Na 77 jaar weer een synagogedienst in Middelharnis
In 1942 werd er in de synagoge van Middelharnis voor het laatst een dienst gehouden. Op 2 mei 1942 werd het dragen van de Jodenster verplicht en vanaf augustus 1942 werden de eerste Flakkeese Joden weggevoerd naar de vernietigingskampen. De grootste deportatie vond begin november van datzelfde jaar plaats. Met uitzondering van een handvol onderduikers werden alle Joodse inwoners weggevoerd en vermoord. De mogelijkheid om vandaag de dag een synagogedienst bij te wonen in Nederland zijn beperkt. Daarom organiseert rabbijn Tamarah Benima in plaatsen waar belangstelling is een open synagogedienst waar iedereen welkom is. We nodigen u uit voor een open synagogedienst op vrijdagavond 17 januari 2020 deze vindt plaats in de Emmaüskerk, Koningin Julianaweg 64 te Middelharnis. De open synagogedienst, is precies hetzelfde als een vrijdagavonddienst in de synagoge: met gebeden, gezangen, derasja (preek), gebed voor overledenen, etc. Het wordt de aanwezigen gemakkelijk gemaakt om mee te zingen. Hoewel veel van de dienst in het Hebreeuws zal zijn is kennis van het Hebreeuws niet nodig. De Open synagoge dienst is een gezamenlijk initiatief met de Exoduskerk.

Tamarah Benima 3De opzet van de avond:

19.00 uur:                Inloop met koffie, thee en lekkernijen
19.30-20.30 uur: Kabbalat Sjabbat-dienst / vrijdagavonddienst
20.30-22.00 uur: Kiddoesj, met zegenen van de Sjabbat, wijn en brood, en lekkernijen en gezelligheid   

Graag willen we vooraf weten wie dit mee wil maken, want er is een maximum aan het aantal belangstellenden. 
Uiterlijke datum van opgave is donderdag 9 januari 2020.
Graag vermelden: Synagogedienst, naam, aantal personen, telefoonnnummer en e-mailadres.
Aanmelding is niet meer mogelijk. Info: 0649642792 of via het reactieformulier

×


RabbijnTamarah Benima

 

 seidermaaltijd 2020Een goed verhaal: Viering van een seidermaaltijd voor christenen afgelast
Elk jaar vieren we een sedermaaltijd, de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield vlak voor zijn dood. Dat blijkt een goede voorbereiding op de Stille Week te zijn. We eten met elkaar volgens een bepaalde orde die is afgeleid van de Paschamaaltijd. We hebben niet echt een maaltijd om onze honger te stillen, maar we staan stil bij alle onderdelen van de maaltijd. We volgen daarbij de z.g. Haggada (vertelling) en krijgen er uitleg bij en nuttigen  de symbolische gerechten.

Lees meer: Seidermaaltijd

rome sicilie reisPlaatjes bij een goed verhaal: ‘Reis rond de Bijbel naar Sicilië en Rome afgelast
In het voorjaar van 2020 -van maandag 1 juni 2020 tot en met woensdag 10 juni- zal er weer een Bijbelse reis plaats vinden. Dit keer een bezoek aan Italië in de voetsporen van Paulus en de vroege kerk. De laatste reis van de apostel ging namelijk vanuit Israël via Turkije, Kreta, Malta en Sicilië naar Rome. We zijn 5 dagen op Sicilië in San Alessio en Palermo en 5 dagen in Rome waar we vlak naast de Sint Pieter logeren. Vanuit die locaties maken we uitstapjes naar de wereld van de apostel. Informatie is te verkrijgen op de site waar ook de folder te downloaden is. Een infoavond voor de reis zal worden gehouden op donderdag 26 september 2019 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Kijk ook op de pagina Bijbelse reizen op de website van ds. Leendert Jan Lingen voor uitgebreidere informatie. Voor verdere info bel 0187-482944. Of stuur de predikant een  e-mail.

×

 

Synagogen in de regio
Informatie over de geschiedenis van de voormalige synagoge in MIddelharnis.
Informatie over de geschiedenis van het parochet van de synagoge in Middelharnis
Informatie over de geschiedenis van de synagoge in Brielle ook kunt u lezen over Joods leven in Brielle.
   
   synagoge middelharnis 2      synagoge brielle

logo vlag israelKerk + Israël
Ordinantie I.7 van de kerkorde van de PKN luidt: "De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israel inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God". Hiermee is ondubbelzinnig tot uitdrukking gebracht dat de relatie met Israel fundamenteel is. De kerk is immers "geworteld in Israël" en met de apostel Paulus moet je zeggen: "Niet gij (kerk, gemeentelid) draagt de wortel, maar de wortel draagt u" (Romeinen 11:18). Israël was en is en blijft het uitverkoren volk van God, dat met de boodschap van genade op weg is naar de doorbraak van het Messiaanse Rijk. Nu behoeft een Christen zich niet voor zijn identiteit te schamen, ook niet tegenover de Joden. Immers, via Jezus Christus zijn wij als Christenen uit de heidenen, geënt op de olijfboom Israël (Romeinen 11:17). Wij geloven in de God van Israël, die de Jood Jezus van Nazareth Zijn Vader noemde. Door die Jezus voelen wij ons met Israël onverbrekelijk verbonden!

De eerste zondag in oktober staat op de kalender van de PKN aangegeven als Israëlzondag. Als kerk willen wij dan heel bewust stilstaan bij onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Binnen de classis Brielle zijn er verschillende gemeenten die een werkgroep "Kerk en Israël" hebben. Ook in onze gemeente is zo'n werkgroep, ingesteld bij besluit van de kerkenraad op 18 September 1986. De laatste jaren echter worden Kerk en Israel thema's behartigd via de commissie Vorming + Toerusting.

Het doel daarbij is:
• het stimuleren van Bijbelstudie
• het publiceren en informeren
• het waakzaam zijn tegen groeiend anti-semitisme
• het beleggen van Israelavonden/cursussen
• het bevorderen dat regelmatig aandacht aan Israël wordt besteed in kerkdiensten (voorbede) en catechese

kalenderActiviteitenkalender Kerk en Israël (tenzij aangegeven zijn de activiteiten in de Emmaüskerk)
(Terug naar programma.) 

 do 26 sep 2019 20.00 u Infoavond reis rond de Bijbel naar Sicilië en Rome - ds. L.J. Lingen
 do 10  okt  2019  08.30 u  Dagtocht Joods Antwerpen - P. de Munck
 vr 17 jan 2020 19.00 u Open synagogedienst - rabbijn Tamarah Benima
 do 26 mrt 2020 20.00 u Viering van een seidermaaltijd (Pascha) voor christenen - ds. L.J. Lingen afgelast
 ma 01 jun 2020   Reis rond de Bijbel naar Sicilië en Rome - ds. L.J. Lingen afgelast


Als u alles eens rustig wilt nalezen download dan de folder met het programma van Kerk en Israël.
Meer informatie over de Bijbelse reis naar Sicilië en Rome kunt u vinden op de website van ds. Leendert Jan Lingen. Ook kunt u er een pdf-bestand (A4 formaat) met alle details over de reis downloaden.