hebreeuws in zes dagenEen goed gesprek in de taal van de Bijbel cursus Hebreeuws - ds. Leendert Jan Lingen
De taal van de Bijbel leren middels een prachtige cursus! De cursus is uniek en maakt gebruik van verhalen en gedachten uit de Joodse mystiek van Kabbala en Talmoed. Voor deze cursus moet het cursusboek ‘Hebreeuws In Zes Dagen’ aangeschaft worden. Deze cursus is al vaker gegeven maar nieuwe cursisten en hen die deze al eerder volgden kunnen er opnieuw weer veel van leren. Er wordt les gegeven via powerpoint-presentaties Toegang is gratis, het cursusboek kost €29,50. U kunt zich opgeven bij ds. Leendert Jan Lingen

×
 of  per telefoon 0187-482944 of 06-39501120. Hartelijk welkom op donderdag 27 september, 1 en 29 november 2018, 17 januari, 14 februari en 7 maart 2019 in de Emmaüskerk te Middelharnis om 20.00 uur. (Terug naar programma van Kerk en Israel.)

piet van middenEen goed gesprek bij het wandelen door Israël en de Bijbel - dr. Piet van Midden
De Bijbelse verhalen zijn ontstaan in een heel andere tijd en in een heel andere wereld dan de onze. Als je niet alleen studie maakt van die wereld, maar er ook veel in rondreist, verdiept dat je kijk op de Bijbelse verhalen? Vast wel. Piet van Midden was niet alleen gemeentepredikant, maar ook docent Bijbels Hebreeuws  in Tilburg. Hij kreeg voor onderwijsvernieuwing een prestigieuze prijs. Tevens bezocht en bezoekt hij zo’n beetje alle Bijbelse landen. Hij schreef boeken (waaronder ook reisgidsen voor Israël en Jordanië) en publiceerde artikelen en vertelt graag over wat hij heeft ontdekt en wil dat met ons delen. Welkom op maandag 8 oktober 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. (Terug naar programma van Kerk en Israel.)

israelEen goed gesprek - Reis naar Israël - ds. Leendert Jan Lingen
In het vroege voorjaar van 2019 zal er weer een reis naar Israël plaats vinden. Er wordt gestart in de Negev woestijn met bezoeken aan de kibboets Sede Boeker waar David Ben Goerion, de stichter van de staat Israël, woonde. Langzaamaan zal noordelijk worden gereisd naar de Dode Zee, Jericho, Jeruzalem, Bethlehem, de Jordaanvallei, Galilea en de Golan Hoogvlakte. De reis bevat ook drie wandelingen: in de woestijn bij Maktesh Ramon, de Gospeltrail in Galllea en een wandeling bij de bronnen van de Jordaan. Overnachtingen zijn in Yerucham, Jericho, Jeruzalem en Tiberias. De reis duurt 9 dagen: van donderdag 21 februari tot en met vrijdag 1 maart 2019. De reis is al volgeboekt, maar men kan zich altijd nog op een reservelijst laten zetten. Welkom op de informatieavond op vrijdag 12 oktober 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Kijk voor uitgebreide informatie op de pagina Reizen rond de Bijbel.(Terug naar programma van Kerk en Israel.)

synagoge middelharnisSynagogen in de regio

Kijk hier voor een beschrijving van de geschiedenis van de voormalige synagoge in MIddelharnis.

Kijk hier voor een beschrijving van de geschiedenis van de synagoge in Brielle ook kunt u lezen over Joods leven in Brielle.synagoge brielle

logo vlag israelKerk + Israël
Ordinantie I.7 van de kerkorde van de PKN luidt: "De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israel inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God". Hiermee is ondubbelzinnig tot uitdrukking gebracht dat de relatie met Israel fundamenteel is. De kerk is immers "geworteld in Israël" en met de apostel Paulus moet je zeggen: "Niet gij (kerk, gemeentelid) draagt de wortel, maar de wortel draagt u" (Romeinen 11:18). Israël was en is en blijft het uitverkoren volk van God, dat met de boodschap van genade op weg is naar de doorbraak van het Messiaanse Rijk. Nu behoeft een Christen zich niet voor zijn identiteit te schamen, ook niet tegenover de Joden. Immers, via Jezus Christus zijn wij als Christenen uit de heidenen, geënt op de olijfboom Israël (Romeinen 11:17). Wij geloven in de God van Israël, die de Jood Jezus van Nazareth Zijn Vader noemde. Door die Jezus voelen wij ons met Israël onverbrekelijk verbonden!

De eerste zondag in oktober staat op de kalender van de PKN aangegeven als Israëlzondag. Als kerk willen wij dan heel bewust stilstaan bij onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Binnen de classis Brielle zijn er verschillende gemeenten die een werkgroep "Kerk en Israël" hebben. Ook in onze gemeente is zo'n werkgroep, ingesteld bij besluit van de kerkenraad op 18 September 1986. De laatste jaren echter worden Kerk en Israel thema's behartigd via de commissie Vorming + Toerusting.

Het doel daarbij is:
• het stimuleren van Bijbelstudie
• het publiceren en informeren
• het waakzaam zijn tegen groeiend anti-semitisme
• het beleggen van Israelavonden/cursussen
• het bevorderen dat regelmatig aandacht aan Israël wordt besteed in kerkdiensten (voorbede) en catechese