kloosterwelle tafelProef een retraitedag in Kloosterwelle op woensdag 11 april 2018
Een retraitedag proeven in Noordwelle (Schouwen-Duiveland) rondom de trits: vieren – eten – wandelen, om via een geordende dagstructuur rust te ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven. Veel eerder waren het al onderdelen van het kloosterleven door heel Europa heen. De sobere Corneliuskerk uit het jaar 1440 met om haar heen het rustieke ringdorp Noordwelle op Schouwen-Duiveland leent zich bij uitstek voor een passende sfeer. De kerkklok “Salvator” luidt nog dagelijks om 8.00 u, 12.00 u en 18.00 u. Van ouds vaste gebedstijden rond de maaltijden.Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden. Op deze dagen worden, behalve de vesper, ook het ochtendgebed (lauden om acht uur) en het middaggebed (om twaalf uur) gehouden. Je neemt er bewust een dag voor vrij en je zal merken dat er rust te vinden is in de stilte waar je je in begeeft. Er zijn wandelingen in de polder waar de weidsheid en het Zeeuwse licht je omgeven (link naar meditatieve wandeling). Er zijn gesprekken, er wordt tussen de middag in stilte gegeten, er is ‘stille tijd’ waarin iedereen zijn eigen gang gaat. Het zijn weldadige ervaringen die de drukte en de waan van alledag doorbreken en waardoor je opgeladen wordt om de wereld weer opnieuw, open en vrijmoedig in te gaan. Kijk ook eens naar dit filmpje met ervaringen van mensen en de initiatiefnemers.

Wat is Kloosterwelle
Kloosterwelle is een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving in gemeenschap. Vespers, gesprekken, maaltijden, wandelingen, retraite dagen of weekends en andere gezamenlijke activiteiten in en om een ‘kloosterlocatie’. Kloosterwelle biedt gasten naast activiteiten gelegenheid tot samen bidden en eten aan een tafel in de refter in stilte of in gesprek volgens hetzelfde vaste tijdsritme. Vanuit de monumentale dorpskerk van Noordwelle een eigentijdse kloosterfunctie ontwikkelen voor zoekers van zin en gemeenschap en creativiteit. De Protestantse Kerk Nederland stimuleert pioniersplekken, andere of nieuwe vormen van kerk zijn. Kloosterwelle ziet zich als zo’n pioniersplek en wil invulling geven aan bijbehorende kenmerken.

Vernieuwend
Een veel bredere functie van het kerkgebouw dan alleen kerkdiensten. Een programma rond oude gebedstijden. Een nieuw imago voor het kerkgebouw in het dorp.

Doelgroep ook buiten de kerk
Open staan voor alle zoekers naar zin, spiritualiteit, gemeenschap, ontmoeting en creatief bezig zijn.

Gemeenschap
De initiatiefnemers, de dorpsgemeenschap en de plaatselijke kerk vormen het draagvlak bij aanvang. Kloosterwelle wil zich ontwikkelen tot een gemeenschap van vaste medewerkers, regelmatige gasten en rustpunt voor incidentele bezoekers.

Verbonden met PKN
Kloosterwelle start vanuit PKN gemeente Renesse-Noordwelle en voelt zich net als de PKN onlosmakelijk verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen, die zich wil blijven vernieuwen als levende gemeenschap. De Bijbelse boodschap is leidraad voor Kloosterwelle.

Pioniersplek
Wij (het pioniersteam) vormen de pioniersgroep Kloosterwelle en ontwikkelen een eigentijdse – en oecumenische kloostergemeenschap in Noordwelle, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit (discipline, concentratie, toewijding), die weerbaar maakt in een drukke samenleving. Wij organiseren een wekelijkse vesper en maaltijd in de kerk van Noordwelle en regelmatig retraitedagen op woensdagen.
Het pioniersteam: Birgitta Rüther, Dinie Eerland, Kitty Heye, Liesbeth Franken, Piter Goodijk, Gert Jongerius en Wim Graafland.

Voorbeeld van een retraitedag indeling:kloosterwelle logo

07.45 uur: is de kerk open, in stilte binnenkomen
08.00 uur: ochtendgebed in de koorbanken
08.30 uur: ontbijt in de refter met ontmoeting
09.00 uur: groepsgesprek
09.45 uur: koffie/thee
10.15 uur: natuurwandeling/belevingstocht
11.15 uur: in stilte zoeken we onze plek in de refter
12.00 uur: middaggebed in de kerk
12.30 uur: lunch in stilte in de refter
13.00 uur: tijd en ruimte voor jezelf
14.00 uur: natuurwandeling vanaf de kerk
15.00 uur: koffie /thee
15.30 uur: groepsgesprek
16.45 uur: inzingen voor de vesper
17.30 uur: we zoeken stil een plek in de koorbanken
18.00 uur: avondgebed (vesper) in de kerk
18.30 uur: warme maaltijd in de refter
19.30 uur: groepsgesprek met terugblik
20.00 uur: afsluiting

De retraitedag kost €50 betaling vind plaats gelijktijdig bij aanmelding. Informatie over de betaling vind u in de folder van de retraitedag. De retraitedag zal zijn op woensdag 11 april 2018. We rijden gezamelijk met eigen auto's naar Noordwell en de reiskosten worden gedeeld. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij: dhr. Piet de Munck, telefoon 0187-642419, of via het contactformulier. U kunt voor deze retraitedag ook de folder downloaden.