kloosterwelle tafelProef een retraitedag in Kloosterwelle op woensdag 11 april 2018
Een retraitedag proeven in Noordwelle (Schouwen-Duiveland) rondom de trits: vieren – eten – wandelen, om via een geordende dagstructuur rust te ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven. Veel eerder waren het al onderdelen van het kloosterleven door heel Europa heen. De sobere Corneliuskerk uit het jaar 1440 met om haar heen het rustieke ringdorp Noordwelle op Schouwen-Duiveland leent zich bij uitstek voor een passende sfeer. De kerkklok “Salvator” luidt nog dagelijks om 8.00 u, 12.00 u en 18.00 u. Van ouds vaste gebedstijden rond de maaltijden.Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden. Op deze dagen worden, behalve de vesper, ook het ochtendgebed (lauden om acht uur) en het middaggebed (om twaalf uur) gehouden. Je neemt er bewust een dag voor vrij en je zal merken dat er rust te vinden is in de stilte waar je je in begeeft. Er zijn wandelingen in de polder waar de weidsheid en het Zeeuwse licht je omgeven (link naar meditatieve wandeling). Er zijn gesprekken, er wordt tussen de middag in stilte gegeten, er is ‘stille tijd’ waarin iedereen zijn eigen gang gaat. Het zijn weldadige ervaringen die de drukte en de waan van alledag doorbreken en waardoor je opgeladen wordt om de wereld weer opnieuw, open en vrijmoedig in te gaan. Kijk ook eens naar dit filmpje met ervaringen van mensen en de initiatiefnemers.

Wat is Kloosterwelle
Kloosterwelle is een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving in gemeenschap. Vespers, gesprekken, maaltijden, wandelingen, retraite dagen of weekends en andere gezamenlijke activiteiten in en om een ‘kloosterlocatie’. Kloosterwelle biedt gasten naast activiteiten gelegenheid tot samen bidden en eten aan een tafel in de refter in stilte of in gesprek volgens hetzelfde vaste tijdsritme. Vanuit de monumentale dorpskerk van Noordwelle een eigentijdse kloosterfunctie ontwikkelen voor zoekers van zin en gemeenschap en creativiteit. De Protestantse Kerk Nederland stimuleert pioniersplekken, andere of nieuwe vormen van kerk zijn. Kloosterwelle ziet zich als zo’n pioniersplek en wil invulling geven aan bijbehorende kenmerken.

Vernieuwend
Een veel bredere functie van het kerkgebouw dan alleen kerkdiensten. Een programma rond oude gebedstijden. Een nieuw imago voor het kerkgebouw in het dorp.

Doelgroep ook buiten de kerk
Open staan voor alle zoekers naar zin, spiritualiteit, gemeenschap, ontmoeting en creatief bezig zijn.

Gemeenschap
De initiatiefnemers, de dorpsgemeenschap en de plaatselijke kerk vormen het draagvlak bij aanvang. Kloosterwelle wil zich ontwikkelen tot een gemeenschap van vaste medewerkers, regelmatige gasten en rustpunt voor incidentele bezoekers.

Verbonden met PKN
Kloosterwelle start vanuit PKN gemeente Renesse-Noordwelle en voelt zich net als de PKN onlosmakelijk verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen, die zich wil blijven vernieuwen als levende gemeenschap. De Bijbelse boodschap is leidraad voor Kloosterwelle.

Pioniersplek
Wij (het pioniersteam) vormen de pioniersgroep Kloosterwelle en ontwikkelen een eigentijdse – en oecumenische kloostergemeenschap in Noordwelle, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit (discipline, concentratie, toewijding), die weerbaar maakt in een drukke samenleving. Wij organiseren een wekelijkse vesper en maaltijd in de kerk van Noordwelle en regelmatig retraitedagen op woensdagen.
Het pioniersteam: Birgitta Rüther, Dinie Eerland, Kitty Heye, Liesbeth Franken, Piter Goodijk, Gert Jongerius en Wim Graafland.

Voorbeeld van een retraitedag indeling:kloosterwelle logo

07.45 uur: is de kerk open, in stilte binnenkomen
08.00 uur: ochtendgebed
08.30 uur: ontbijt
09.15 uur: kennismakingsgesprek
10.15 uur: ochtendwandeling (ingaan van de stilte)
11.30 uur: stilte in de kerk met meditatief pianospel
12.00 uur: middaggebed
12.30 uur: lunch in stilte
13.00 uur: stilte voor jezelf
14.00 uur: wandeling (opheffen van de stilte)
15.00 uur: beeldmeditatie in kerk met nabespreking
16.15 uur: middaggesprek
17.15 uur: meditatief zingen
18.00 uur: vesper
18.30 uur: avondmaaltijd
19.30 uur: evaluatie

De retraitedag kost €50 betaling vind plaats gelijktijdig bij aanmelding. Informatie over de betaling vind u in de folder van de retraitedag. De retraitedag zal zijn op woensdag 11 april 2018. We rijden gezamelijk met eigen auto's naar Noordwelle en de reiskosten worden gedeeld. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij: dhr. Piet de Munck, telefoon 0187-642419, of via het contactformulier. U kunt voor deze retraitedag ook de folder downloaden.

Adelbertabdij binnenEen goed gesprek: Met de monniken van de St. Adelbertabdij
Kom een weekend (10-12 mei 2019) tot rust, denk na, en spreek met een monnik van de St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Via een geordende dagstructuur rust ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven. Maak er bewust een weekend voor vrij en je zult merken dat er rust te vinden is in de stilte waar je je in begeeft. Je kunt ook mooie wandelingen en fietstochten maken in de omgeving. Er zijn diepzinnige gesprekken, en er is ‘stille tijd’ waarin iedereen zijn eigen gang gaat. Het zijn weldadige ervaringen die de drukte en de waan van alledag doorbreken en waardoor je opgeladen wordt om de wereld weer opnieuw, open en vrijmoedig in te gaan. Maak de van ouds vastgestelde gebedstijden mee die veel eerder al onderdeel waren van het kloosterleven en laat je meevoeren in het ritme van het klooster. De gebedstijden zijn Metten 6.00 uur, Lauden 7.30 uur, Terts 12.30 uur, Verspers 17.00 uur en Completen 20.00 uur. De gebedstijden zijn meestal kort. De dagelijkse Eucharistieviering is om 9.30 uur.


AbdijgemeenschapAdelbertabdij sokkels monniken

De Sint-Adelbertabdij is een rooms-katholieke leefgemeenschap van mannen. Er is binnen de monnikengemeenschap een grote verscheidenheid van werkzaamheden. Naast de huishoudelijke taken en functies is er volop ambachtelijk werk in de ateliers. De monniken streven ernaar om met eigen arbeid in hun levensonderhoud te voorzien. In de abdij wordt ook altijd gestudeerd. Iedere monnik krijgt daarvoor gelegenheid. In functie van de geestelijke lezing (lectio divina) is bijbelstudie nodig en voor de lectuur van overige geestelijke schrijvers is studie van spiritualiteit en theologie geboden. Verder wordt iedere monnik ingewijd in de monastieke geschiedenis. Voor mensen die in betrekkelijke afzondering leven dient de geestelijke horizon royaal open gehouden te worden. De goed geoutilleerde bibliotheek biedt volop mogelijkheden voor wie zich wil verdiepen in geschiedenis, in filosofie, letteren en allerlei andere disciplines.

Adebertabdij gastenkamerPraktisch
Het weekendverblijf kost €103,60. Daarbij zijn inbegrepen logies, maaltijden en toeristenbelasting. Bij aanmelding voor 1 december 2018 moet de 1e helft €51,80 overgemaakt worden naar P. de Munck NL48 RABO 0352202602 o.v.v. kloosterweekend. Het vooruit betalen heeft te maken met onze betalingsverplichtingen bij de reservering van het gastenhuis. Uiterlijk 1 mei 2019 graag de 2e helft €51,80 overmaken naar bovengenoemd banknummer. We slapen in het gemoderniseerde gastenverblijf ”Deo Vacare” van het klooster. Beddengoed en handdoeken zijn aanwezig in het gastenverblijf. Alle kamers beschikken over een eigen douche en toilet en zijn op de 2e of 3e verdieping, een lift is aanwezig. We rijden gezamelijk met eigen auto's naar Egmond-Binnen en de reiskosten worden gedeeld. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Piet de Munck, telefoon 0187-642419, of via het contactformulier. U kunt voor dit kloosterweekend ook de folder downloaden.