Kloosterweekend Chevetogne (16-18 april 2021) vervallen
Het klooster van Chevetogne is gelegen in een heuvellandschap aan de rand van de Belgische Ardennen, halverwege Brussel en Luxemburg. Het is een internationaal Benedictijns klooster toegewijd aan de eenheid van de christenen. Sinds haar ontstaan heeft de openheid naar de grote Oosterse en Westerse tradities van liturgisch gebed deze gemeenschap gekenmerkt.

chevetogne kloosterHet klooster werd gesticht in 1925 door Dom Lambert Beauduin (1873-1960). Deze monnik van de Benedictijner abdij van Keizersberg (Leuven) was voordien één van de stichters van de Liturgische Beweging in België. Door zijn ontmoeting met het christelijke Oosten, werd hij zich bewust van de scheiding van de Kerken, het geen hem aanzette te werken aan de stichting van een klooster dat aan de christelijke eenheid gewijd zou zijn. De uiteindelijke locatie werd in 1939 Chevetogne (bisdom Namen).

Vanaf het begin van de nieuwe stichting startte Dom Lambert Beauduin een oecumenisch tijdschrift, genaamd Irénikon, geheel gewijd aan de eenheid tussen de Kerken. Het tijdschrift zag het licht in april 1926 en is vanaf die tijd onafgebroken verschenen. In dezelfde tijd trachtte Dom Lambert de relatie met de Anglicaanse kerken te versterken en ook met de andere christelijke gemeenschappen die niet in eenheid met Rome waren. Om tot een eerlijke dialoog met deze christenen te komen, hebben de de monniken van Chevetogne veel contacten met personen uit deze gemeenschappen gelegd.

chevetogne 2De monniken van Chevetogne bidden, werken en ontvangen hun gasten met in hun hart het gebed van Christus: 'Dat zij allen één mogen zijn'. Als plaats van gebed wil de gemeenschap zich tezelfdertijd laven aan de liturgieën van het Roomse Westen en van het orthodoxe Oosten. Haar streven is zo diep mogelijk door te dringen in de christelijke ziel van Oost en West ondanks confessionele verschillen. Liturgisch splitsen de monniken zich op in twee groepen: de ene groep celebreert volgens de Westerse Latijnse traditie, de andere volgens de Oosterse Byzantijnse, zoals dit in het verleden in sommige andere kloosters al werd gedaan.

Benedictijnen De gemeenschap van Chevetogne schoeit in de spirituele Benedictijnse traditie. St. Benedictus (Umbrië, ca.480 - ca. 547) heeft een model van christelijk leven voorgesteld voor mannen en vrouwen van zijn tijd. Zijn zoektocht naar de waarheid en de wijsheid van het hart deden hem een levensstijl ontwikkelen die in een paar beginselen kan worden uitgedrukt: God zoeken en iedere mens eren. Velen hebben in dit ideaal een antwoord gevonden op hun diepste aspiraties. In de Regel van Benedictus komen geestelijke zoektocht en menselijke waarden op een harmonieuze manier samen.

 

chevetogne crypte.jpgGetijden in de Byzantijnse kerk:
06.00 uur Orthros
12.15 uur Sext
18.30 uur Vespers
20.30 uur Completen
Zaterdag: 19.30 uur Vigilie
Zondag:   10.15 uur Eucharistie

Het koosterweekend is van 16 tot 18 april 2021. U kunt hier de folder in pdf-formaat downloaden, ook kunt u zich hier aanmelden

×
. Voor informatie en opgaven kunt u terecht bij: Piet de Munck, telefoon 0187-642419 of via het e-mailcontact over het kloosterweekend
×