logo alpha en omegaVan U is de toekomst
Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie. Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. De Reuver: “Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen. Alle activiteiten zijn coronaproof, daarbij volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Extra informatie:
activiteitenkalender 2021-2022 - raadplegen
webpagina Vorming + Toerusting Exoduskerk - raadplegen

activiteitenkalender 2021-2022 - pdf-formaat - downloaden
jaarprogramma 2021-2022 - pdf-formaat - downloaden

kerkenpad oude tonge 1Kerkenpad Oude-Tonge
Oude-Tonge is bekend doordat het zwaar getroffen is door de watersnoodramp van 1953. Maar wist u dat er een kerk staat gebouwd onder architectuur van Joseph Cuypers?  We brengen een bezoek aan Oude-Tonge met een rondwandeling door het dorp en met een rondleiding door en orgelbespeling op het prachtige orgel van de Rooms Katholieke Kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Ontvangst om 13.00 uur aan de haven met koffie en wat lekkers. Daarna maken we een rondwandeling door het dorp en bezoeken een aantal interessante plaatsen, begeleid door lokale gidsen. Kosten: vrijwillige bijdrage voor een nader te bepalen goed doel. Welkom op  een nog nader te bepalen zaterdagmiddag voorjaar 2022 om 13.00 uur aan de haven van Oude-Tonge. U kun zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Kijk voor actuele informatie op de  V+T webpagina van de Exoduskerk. 

 

abdij van berne poortKloosterweekend 20-22 mei 2022 - Abdij van Berne (Heeswijk - Dinther)
Ook zo moe van de waan van de dag, onrust, stress en herrie? Meldt u dan eens aan voor dit kloosterweekend. Het is fijn om even niets te moeten en tijd te hebben voor bezinning en gebed. Vrijdagmiddag 20 mei hopen we weer met een groep een paar dagen naar een klooster te gaan. Deze keer, zo is het plan, zijn we te gast bij de norbertijnen in Heeswijk-Dinther even voorbij 's Hertogenbosch bij de Abdij van Berne. Meer informatie, over verblijf, reizen en kosten kunt u vinden in de folder van het kloosterweekend. Durft u het aan? Als u wilt weten hoe het er in een klooster aan toe gaat lees dan eens het boekje Eerste Hulp Bij Kloosterbezoek - Informatiekit voor kloostergangers. Over de drempel? Voor informatie en deelname kunt u Piet de Munck bellen 06-39798747 / 0187-642419, of via het aanmeldformulier

×

rome sicilie reisMet Paulus naar Italië
In het voorjaar van 2022 van maandag 6 juni tot en met woensdag 15 juni 2022 zal er weer een Bijbelse reis plaats vinden. Het is de reis die in 2020 niet doorging. Daarvoor zijn nog 7 plekken vrij! We maken een bezoek aan Italië in de voetsporen van Paulus en de vroege kerk. De laatste reis van de apostel ging namelijk vanuit Israël via Turkije, Kreta, Malta en Sicilië naar Rome. We zijn 5 dagen op Sicilië in Giardini Naxos en Palermo en 5 dagen in Rome waar we vlak bij de Sint-Pieter logeren. Vanuit die locaties maken we uitstapjes naar de wereld van de apostel. Uitgebreide en meer informatie maar ook een folder is te downloaden op www.ljlingen.nl. Voor verdere info bel 0187-482944. Of stuur de predikant een  e-mail.

×


pinksterpadWandelen op het Pinksterpad (geen initiatief van de Emmaüskerk)
Maandag 6 juni 2022 13.30 uur
gaan we wandelen van Den Bommel naar Ooltgensplaat. We starten bij de Hervormde kerk in Den Bommel., na ongeveer 5 kilometer een stop met een springkussen voor de kinderen. Kinderen worden daarna naar Ooltgensplaat gebracht. Ouders kunnen naar Ooltgensplaat wandelen.
Ter afsluiting is er een Sing-in in de Hervormde kerk. 

Pinksterpad is een jaarlijkse inspirerende wandeltocht op 2e Pinksterdag die start en eindigt in of bij een kerk. Proef de saamhorigheid van mensen uit verschillende kerken bij deze inspirerende tocht. Onderweg krijgen de wandelaars zo nu en dan iets aangereikt; een foto, een gedicht, een spreuk of iets anders dat aanleiding geeft tot gesprek. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. 

 

belijdenis 2020Belijdenis doen, belijden is doen …
Vroeger was het vanzelfsprekend: je was gedoopt en deed na catechese op je 18e belijdenis. Tegenwoordig ligt dat soms wat anders. Zeker in coronatijd. Vanuit de wereld komt veel op je af. Je twijfelt en je stelt de zaken van geloof misschien wat uit... Maar wat let je om met anderen op een aantal avonden van gedachten te wisselen over ‘het goede leven’ waarvan het christelijk geloof getuigt. Wie weet waar alles toe leidt! De eerste kennismakingsavond is vrijdag 1 oktober 2021 om 20.00 uur in de Emmaüskerk. Daar spreken we af wanneer we verder bij elkaar komen. Meestal een paar vrijdagen van 20.00-21.30 uur. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen. Welkom!

  

laatste avondmaalHet begon aan tafel - webinar
Een webinar is een lezing, workshop, college of presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Het is een seminar met uitsluitend online publiek. Dit keer gaat het over de plaats en de viering van het avondmaal. Waar komt dat vandaan? Hoe kan je dat vieren en hoe vaak. Zeker is dat de christelijke samenkomst aan tafel is begonnen en ook altijd rond een maaltijd plaats vond. Deelnemers kunnen rechtstreeks op hun eigen computer, tablet of smartphone op maandag 4 oktober 2021 het webinar volgen en de spreker zien en horen. Tijdens het webinar kunt u reageren, uw mening geven of een vraag stellen door een bericht te sturen via whatsapp of sms 06-39798747. Het is helaas niet mogelijk om via de telefoon tijdens het webinar een één op één gesprek te voeren met ds. Leendert Jan Lingen. Ook kunt u reageren via het reactieformulier gericht aan ds. Lingen. Groene link onderaan bij het artikel op de webpagina van Vorming + Toerusting. Welkom bij het webinar maandag 4 oktober 2021 om 20.00 uur vanuit de Emmaüskerk via de website van Kerkomroep http://www.kerkomroep.nl/?mp=10735#/kerken/10735 of via de homepage van de Emmaüskerk https://www.emmauskerkmiddelharnis.nl

go church 2GO church
Tonn den Otter, zelf afkomstig uit Australië, woont nu in Dirksland. Toen hij in Nederland kwam wonen voelde hij zich wat ontheemd en zocht connectie met andere nieuwkomers en vluchtelingen om zo elkaar wegwijs te maken en te steunen. Al doende groeide het idee om meertalige kerkdiensten te gaan houden onder de naam GO church. Go church is uitgegroeid tot een multiculturele missionaire Christelijke gemeenschap onder statushouders en Nederlanders op Goeree-Overflakkee waar de statushouders zich opgenomen voelen als onderdeel van een grotere familie. Ze ontvangen geestelijke toerusting en diaconale steun terwijl integratie plaatsvindt.
De samenkomsten van GO church zijn laagdrempelig en in makkelijk te begrijpen Nederlands voor de mensen die niet bekend zijn met het evangelie, de kerk en Nederlandse tradities en culturele vormen. Als multiculturele gemeenschap zoekt GO church verbinding met elkaar die is gekregen met God door Christus. Daardoor kunnen ze naar de wereld toe een getuige zijn van de liefde van God voor alle mensen.
E.e.a. is begonnen als een PKN Pioniersplek vanuit de Protestantse Kerk Nederland, maar ze willen dat dit initiatief eiland breed wordt gesteund. Om dat te bereiken komt Tonn den Otter maandag 11 oktober 2021 om 20.00 uur spreken in de Emmaüskerk om over GO church te vertellen en verhalen met u te delen. Tonn brengt lekkers en een boekentafel met lectuur mee. Wees welkom!

steltkluutNatuur van U - Jan Baks
Bijzondere ontmoetingen in de natuur dichtbij en ver weg, van Gambia tot Goedereede, van Fuut tot Steltkluut. Ondanks de lange periode van 40 jaar dat hij de natuur fotografeert, bestudeert en bewondert, lukt het Jan Baks nog steeds om nieuwe beelden te maken, waar hij blij van wordt. De serie toont beelden van landschappen, planten en dieren, van vogels en van vissen. Als afsluiting is er een presentatie met muziek over de Kwade Hoek op de Kop van Goeree. Welkom op maandag 8 november 2021 om 20.00 uur in de Emmaüskerk.

 

 


Micha 2Bijbelboek MIcha
Onbekend maakt onbemind, en dat geldt al voor de Kleine Profeten uit het Oude Testament, maar in het bijzonder misschien wel voor Micha. Een vurige, vlammende spreker, die de elite van zijn dagen het vuur na aan de schenen legt. Hij komt op voor de verdrukten en de mensen die niet voor zichzelf kunnen spreken. Eén van zijn beroemdste teksten is deze: ‘Dit is wat de HEER van u vraagt: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten, en nederig de weg te gaan van je God.’ Deze profeet nodigt uit tot dialoog, tot nadenken en bezinning. In de inleiding op het boek Amos staat in de Willibrordvertaling: ‘Zijn taal is direct, op de man af, ruwer nog dan die van de boer Amos en zeker minder gecultiveerd dan die van de stadsbewoner Jesaja.’  Zo iemand dus. In drie avonden staat deze man centraal. Welkom op dinsdag 12 en 26 oktober en op dinsdag 16 november 2021 in de Exoduskerk. Leiding: ds. Jan de Visser. Opgeven bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.V+T webpagina Exoduskerk.

  

gebedMiddaggebed op woensdag
Het middaggebed duurt een half uur. We lezen een Psalm, een evangelielezing met een paar gesproken woorden, luisteren naar muziek, zijn stil, kunnen een kaarsje aansteken en voorbede uitspreken. Welkom op woensdag 22 september, 13 oktober, 17 november 2021 van 12.00 uur tot 12.30 uur in de Emmaüskerk. Leiding ds. Leendert Jan Lingen.


 

vogels bijenKijken naar vogels en bijen vanuit de Bijbel
‘Kijk naar de vogels van de hemel’, zei Jezus. Je kunt iets en veel van hen leren. En zo is het ook met de hele natuur. Ook van de bijen kan je leren. En wat is dat dan? We maken een rondgang door de vogelwereld en door de bijenwereld. Het wordt geen biologieles (een klein beetje), maar vooral een Bijbel-les en een geloofs-les. In elk geval: als er geen vogels en bijen meer zijn stort niet alleen het ecosysteem in elkaar maar missen we de lessen uit Gods schepping voor ons leven en geloven. Aan de hand van een PowerPointpresentatie met foto’s hopen we dat alles aanschouwelijk te maken. Welkom op maandag 1 november over de vogels en op maandag 22 november 2021 over de bijen in de Emmaüskerk om 20.00 uur.


stilte meditatie gebedStilte, meditatie en gebed
Meditatie en Gebed helpen je bij het ordenen van je (geloofs)leven. Sterker: ze horen bi jhet goede leven! De christelijke traditie heeft ons wat dat betreft veel te bieden. Wat in kloosters eeuwenlang werd bewaard en beoefend blijkt niet passé te zijn. Twee avonden willen we zowel stilstaan bij de ‘stilte’ en de ‘meditatie’ als bij het ‘gebed’. Die drie manieren van omgaan met God en de Bijbel zijn enerzijds onderscheiden, maar vloeien ook in elkaar over. Op beide avonden is er een korte inleiding waarna vooral de praktijk ervan beoefend wordt. We zijn telkens een uur en een kwartier bijeen. Welkom op maandag 24 januari in de Emmaüskerk te Middelharnis van 20.00 uur tot 21.15 uur. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

bijbelse gerechtenBijbels koken (afgelast)
“Bijbels koken is: samen gerechten bereiden en samen genieten van een maal mét verhaal” Het jaarthema van de PKN is “Het goede leven”, het samen bereiden en genieten van een goed maal horen daar zeker bij! In de Bijbel lezen we geregeld over mensen die samen de maaltijd gebruiken. Denk in het oude testament bv aan Abraham, die een rijk gevulde tafel laat bereiden voor de drie mannen die hem bezoeken, of Jozef, die als onderkoning van Egypte samen met zijn broers de maaltijd gebruikt. En uit het nieuwe testament weten we dat Jezus vaak én graag samen met anderen at. Maar ...wat werd er toen gegeten? Welke gerechten werden klaargemaakt, welke ingrediënten werden er gebruikt? Om dat te ontdekken nodigen wij u graag uit voor een culinaire reis door de bijbel. Jeannette Kastelein heeft voor ons een menu samengesteld van gerechten die hun grondslag hebben in, of geïnspireerd zijn door de bijbel. Tijdens de workshop krijgen we uitleg over de gerechten. Wat zijn de verhalen erachter, wat is de symboliek? We beginnen de workshop met een drankje om daarna onder leiding van Jeannette te gaan kokkerellen en tenslotte samen te genieten van een bijbels maal! Na afloop krijgt u het receptenboekje mee naar huis, zodat u er thuis nog eens mee aan de slag kan! De workshop staat gepland op zaterdag 22 januari 2022 om 16.30 uur in de Exoduskerk. De kosten voor deze avond zijn ca. €15 p.p. (Afhankelijk van het aantal deelnemers). Het maximum aantal deelnemers is 30, dus graag van te voren aanmelden bij : Janneke van Rossum 06-46666342 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

bijbelse wijnproeverij 2Bijbelse Wijnproeverij (afgelast)
Dit zal een boeiende en interessante presentatie worden. Wijn is niet alleen heden ten dage heel populair, ook in de Bijbel was wijn aanwezig in het dagelijks leven. Na intensieve studie van alle teksten in de Bijbel die met wijn te maken hebben, is deze presentatie ontstaan. Aan de orde komen: geschiedenis en gebruiken van wijn in de Bijbel, spreuken over wijn en de lessen die God ons daaruit wil leren. Tijdens deze avond is er ook een wijnproeverij met 6 wijnen uit Israël – het land van de Bijbel. Bij de proeverij krijgt u ook verschillende hapjes gepresenteerd. Spreker: vinoloog Gert-Jan van Veen uit Goedereede. Welkom op maandag 7 februari 2022 om 20.00 uur in de Emmaüskerk. De kosten zijn €15 p/p en aanmelding vooraf is noodzakelijk via telefoon 0187-642419 / 06-39798747 of via reactieformulier

×


rouw op je dakRouw op je dak (vervallen)
Rouw: je weet er pas echt iets van af als je het zelf hebt meegemaakt. En je hebt er dan vaak behoefte aan om er eens met lotgenoten over te spreken. Je kan je soms dubbel eenzaam voelen omdat de naaste omgeving je verdriet niet goed aanvoelt. Het verlies van een man, een vrouw, een kind behoorde vroeger veel meer tot het gewone leven. In deze tijd en in onze westerse cultuur, is de dood meer en meer naar de achtergrond gedrongen. De rouw valt dan extra rauw op je dak. Daarom moeten we weer leren wat het verlies allemaal meebrengt. In een rouwgroep van drie morgens willen we elkaar meer begrijpen tot steun zijn. De groepgroottte is 8-12 personen, daarom is aanmelding vooraf nodig. Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon: 0187-482944. Welkom woensdagmorgen 10.00 uur op 16 februari, 9 maart en 23 maart 2022 in de Emmaüskerk onder leiding van Emmy Lingen-van Veen, geestelijk verzorger Aafje zorgcentra, Rotterdam IJsselmonde.

MandelaEen lange strijd in woord en muziek
De omwenteling in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis zou ondenkbaar zijn geweest zonder de charismatische figuur Nelson Mandela. Voor veel mensen was hij een inspiratiebron en het toonbeeld van verzoening.
De Bredase pianist Jetje van Wijk en Franck Ploum maakten een programma rond deze bijzondere man. De belangrijkste elementen zijn vrije en autobiografische teksten en muziek van Bartok en Shostakovitch. Tevens aandacht voor de actuele situatie in Zuid-Afrika. De avond staat gepland 22 februari 2022 om 19.30 uur in de ExoduskerkV+T webpagina Exoduskerk.waarom jezusWaarom nu Jezus? ( over zijn betekenis ‘voor ons’?) 
Wie is Jezus? Hoe komt het dat de kerk zijn naam centraal stelt en dat zelfs de jaartelling vanaf zijn geboorte wordt geteld? Is Hij een bijzonder iemand, een wonderlijke Rabbi? Zeker! Maar is Hij niet meer? Waarom staan we zes weken stil bij zijn leven en dood voor Pasen? Wat betekent het als apostelen zijn dood omschrijven als ‘voor ons’ en wij ‘in’ Christus zijn, of ‘met’ Christus mogen leven? Op dat goede verhaal over het goede leven door Hem gaan we ons bezinnen. Welkom op maandag 14 maart 2022 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.
 

filmFilmavond (initiatief Exoduskerk)
Al een paar jaar verzorgt de V+T commissie van de Exoduskerk filmavonden. Dat is in de loop van de tijd iets meer geworden dan je op het eerste gezicht zou denken. Je denkt: ‘je kijkt een film en je gaat weer’, maar zo is dat niet helemaal. De commissie selecteert steeds een film met diepgang, een film waar je nog lang over kunt napraten. Meestal wordt kort van tevoren aangekondigd welke film het gaat worden. Dat kunnen en mogen we niet al te weids publiceren, omdat we dan aangezien worden voor een bioscoop, en dan moeten er allerlei rechten betaald worden – veel te duur. De films worden ingeleid door één van de commissieleden. Die vertelt dan natuurlijk niet de plot, maar wel de boodschap of de kern van de film. Vaak kiezen we films van grote regisseurs, zodat we ook iets kunnen zeggen over het werk van de betreffende regisseur, en over de relatie met ander werk.We besluiten de avond wel altijd met een hapje en een drankje, zodat er inderdaad gelegenheid is om door te praten over de film. En helemaal aan het einde is er natuurlijk de filmpot, waarin een bijdrage gestopt kan worden die het werk van de commissie verder mogelijk maakt. De  filmavonden zijn op dinsdagavonden 28 september en 7 december 2021 en 11 januari en 29 maart 2022 om 19.30 uur in de Exoduskerk. Welkom vanaf 19.00 uur.

seidermaaltijd 2020Viering van een seidermaaltijd voor christenen
Elk jaar vieren we een sedermaaltijd, de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield vlak voor zijn dood en gestalte van het goede leven dat God in en door Hem toonde. We hebben niet echt een maaltijd om onze honger te stillen, maar we staan stil bij alle onderdelen van de maaltijd. We volgen daarbij de z.g. Haggada (vertelling) en krijgen er uitleg bij en nuttigen  de symbolische gerechten. Ons eigen Paasfeest en de viering van het avondmaal komen dichterbij. Het houden van een sedermaaltijd blijkt een goede voorbereiding op de Stille Week te zijn. We eten op donderdag 7 april 2022 om 20.00 uur met elkaar volgens een bepaalde orde die is afgeleid van de Paschamaaltijd. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen. Vanzelf zijn daar ook (weinig) kosten aan verbonden. We houden rekening met coronamaatregelen. Uiterlijke datum van opgave is woensdag 30 maart 2022. Graag vermelden: Sedermaaltijd, naam, aantal personen, telefoonnnummer en e-mailadres. Aanmelding is mogelijk per telefoon: 0187-482944 of via het opgave formulier.

×

kalenderActiviteitenkalender Vorming+Toerusting (tenzij aangegeven zijn de activiteiten in de Emmaüskerk)
Tik of klik op de tekst van het onderwerp voor meer informatie.
(Terug naar programma.) 

 wo 22 sep 2021 12.00 u Middaggebed op woensdag - ds. L.J. Lingen 1/3
 di 28 sep 2021 19.30 u Filmavond 1/4 (Exoduskerk)
 vr 01 okt  2021  20.00 u  Belijdenis doen, belijden is doen - ds. L.J. Lingen
 ma 04 okt 2021 20.00 u Het begon aan tafel - webinar over avondmaal - ds. L.J. Lingen
 ma 11 okt 2021 20.00 u Go Church - Tonn den Otter
 di 12 okt 2021 19,30 u Bijbelboek Micha - ds. J. de Visser 1/3 (Exoduskerk)
 wo 13 okt 2021 20.00 u Middaggebed op woensdag - ds. L.J. Lingen 2/3
 di 26 okt 2021 19.30 u Bijbelboek Micha - ds. J. de Visser 2/3 (Exoduskerk)
 ma 01 nov 2021 20.00 u Kijk naar de vogels - ds. L.J. Lingen
 ma 08 nov 2021 20.00 u Natuur van U - Jan Baks
 di 16  nov 2021 19.30 u Bijbelboek Micha - ds. J. de Visser 2/3 (Exoduskerk)
 wo 17 nov 2021 12.00 u Middaggebed op woensdag - ds. L.J. Lingen 3/3
 ma 22 nov 2021 20.00 u  Bijen en de Bij-bel - ds. L.J. Lingen
 di 07 dec 2021 19.30 u Filmavond 2/4 (Exoduskerk)
           
 di 11 jan 2022 19.30 u Filmavond 3/4 (Exoduskerk)
 wo 16 feb 2022 10.00 u Rouw op je dak - ds. Emmy Lingen-van Veen 1/3
 di 22 feb 2022 19.30 u Een lange strijd in woord en muziek (Exoduskerk)
 wo 09 mrt 2022 10.00 u Rouw op je dak - ds. Emmy Lingen-van Veen 2/3
 ma 14 mrt 2022 20.00 u Waarom nu Jezus? - ds. L.J. Lingen
 wo 23 mrt 2022 10.00 u Rouw op je dak - ds. Emmy Lingen-van Veen 3/3
 ?? ?? mrt 2022 13.00 u Kerkenpad in Oude-Tonge (Exoduskerk)
 di  29 mrt 2022 19.30 u Filmavond 4/4 (Exoduskerk)
 do 07 apr 2022 20.00 u Viering van een seidermaaltijd voor christenen - ds. L.J. Lingen
 vr 20 mei 2022 13.00 u Kloosterweekend Abdij van Berne - Heeswijk-Dinther
 ma 06  jun  2022  13.30 u  Pinksterpad (geen initiatief Emmaüskerk)
 ma 06 jun 2022 Met Paulus naar Italië - ds. L.J. Lingen

 

Taak van de commissie Vorming+Toerusting (V+T)logo v en t
De commissie Vorming+Toerusting heeft een ondersteunende taak ten behoeve van alle leden en geledingen binnen de gemeente. Hierbij probeert zij op het spoor te komen welke behoeften er bestaan op het gebied van vorming en toerusting. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ideeën en methoden, die door anderen worden aangereikt, of door methoden die zelf worden ontwikkeld. De commissie organiseert ook activiteiten in het kader van Kerk+Israël.

Eén en ander kan leiden tot:
• kennismakingsbijeenkomsten
• thema-avonden
• excursies
• cursussen
• kloosterdagen of retraites

U kunt contact met ons opnemen via het reactieformulier van V+T

×