een goed verhaalEen goed verhaal
Het jaarthema in het seizoen 2019-2020 is 'Een goed verhaal'. Hierop sluit het jaarprogramma van Vorming+Toerusting aan. In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar de Bijbel is ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. U bent van harte welkom bij de bijeenkomsten en activiteiten rond dat goede verhaal! Kom ook 's zondagsmorgens en proef de kerk!


Extra informatie:
activiteitenkalender 2019-2020 raadplegen
webpagina Vorming + Toerusting Exoduskerk raadplegen

tekst jaarprogramma 2019-2020 - pdf-formaat 
downloaden
jaarkalender 2019-2020 - pdf-formaat downloaden
programmaboekje Vorming + Toerusting Exoduskerk 2019-2020 - pdf-formaat downloaden

pinksterpadWandelen op het Pinksterpad (geen initiatief van de Emmaüskerk)
Pinksterpad is een jaarlijkse inspirerende wandeltocht op 2e Pinksterdag die start en eindigt in of bij een kerk. Proef de saamhorigheid van mensen uit verschillende kerken bij deze inspirerende tocht. Onderweg krijgen de wandelaars zo nu en dan iets aangereikt; een foto, een gedicht, een spreuk of iets anders dat aanleiding geeft tot gesprek. Pinksterpad is in 2011 voor de eerste keer georganiseerd door een aantal Hervormde PKN kerken op Goeree-Overflakkee. Sindsdien is het een jaarlijkse traditie op het eiland en hier en daar elders in het land. Pinksterpad 2020 is op 2e Pinksterdag maandag 1 juni 2020. Voor kinderen is een speciaal programma, met een verkorte route. De tocht is toegankelijk voor alle leeftijden, rolstoelers, kinderwagens en buggy's. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Voor meer informatie kijk op www.pinksterpad.nl


belijdenis 2020Reageren op een goed verhaal: belijdenis doen, belijden is doen …
Vroeger was het vanzelfsprekend: je was gedoopt en deed na catechese op je 18e belijdenis. Tegenwoordig ligt dat soms wat anders. Vanuit de wereld komt veel op je af. Je twijfelt en je stelt de zaken van geloof misschien wat uit... Maar wat let je om met anderen op een aantal avonden van gedachten te wisselen over het goede verhaal van het evangelie. Wie weet waar alles toe leidt! De eerste kennismakingsavond is vrijdag 27 september 2019 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Daarna gaan we eind oktober verder. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

 

 

annemiek schrijverVerhalen en interviews - Annemiek Schrijver en Jan de Visser
De meesten onder ons kennen Annemiek Schrijver van de televisie. Zij presenteert bij KRO/NCRV het veelbekeken programma ‘De Verwondering’. Daarin vraagt zij mensen naar hun drijfveren, hun angsten en hun spiritualiteit. Daarvoor deed ze bij de IKON onder andere programma’s als Het Vermoeden en De Nachtzoen. Op deze avond zal zij met onze predikant en zijn vrouw er een soort threemanshow van maken. Daarbij komen vragen aan de orde zoals: Hoe gaan jullie in de pastorie om met spiritualiteit, of: Hoe is het om familieleden te hebben die een sterk uiteenlopende kerkelijke geschiedenis hebben, of: Wat zijn verschillen/overeenkomsten tussen het werk van een presentatrice van dit programma en het predikantschap? Wie Annemiek alvast een beetje beter wil leren kennen, kan gewoon haar naam even intikken in Google, en je krijgt een heleboel mogelijkheden tot informatie, linkjes naar haar programma’s, columns en documentaires. Op dinsdagavond 8 oktober 2019 om 19.30 uur in de Exoduskerk. De avond is een gezamenlijk initiatief van de Exoduskerk en de Emmaüskerk.

 

zaterdagochtendwandelingZaterdagmorgen wandeling (initiatief Exoduskerk)
Aan het begin en aan het eind van het seizoen wandelt de commissie Vorming+Toerusting van de Exoduskerk graag, en natuurlijk het liefst met zoveel mogelijk gemeenteleden. Ons eiland kent meer dan voldoende plaatsen waar je mooi kunt wandelen. De tochten worden uitgezet met in het achterhoofd de gedachte, dat iedereen die nog min of meer goed ter been is, mee zou moeten kunnen lopen, zo’n 7 km per keer. De wandelingen bieden altijd heel veel gelegenheid om met mensen uit de eigen gemeente te praten op een manier die anders maar zelden voorkomt: in de natuur, temidden van veel groen, en vaak langs veel water. Tijdens de wandeling krijgen de deelnemers op enig moment een kaartje of iets dergelijks uitgereikt met vragen om over door te praten of teksten die uitdagen tot andere overwegingen, die je vervolgens met een gesprekspartner kunt delen. Gedurende een minuut of tien proberen we in stilte, zwijgend dus, te wandelen. Het enige wat je dan mag zeggen, is een hartelijk ‘Hallo’ tegen tegenliggers! De eerste wandeling in het nieuwe seizoen is op 28 september 2019, de tweede en tevens laatste op 16 mei 2020. Over de vertrekplaats en het aanvangstijdstip volgen altijd andere mededelingen in de wekelijkse nieuwsbrief van de Exoduskerk. U kunt zich aanmelden bij Aat Vermaat tel. 06-12133859 of Bert Voorberg tel. 06-40286215.

Een goed veK enI keppeltjerhaal: Dagtocht Joods Antwerpen
Nergens in België is de joodse gemeenschap in al haar diversiteit zo opvallend aanwezig als in Antwerpen. Is het toeval dat zij hier wortel schoot in de buurt van het Centraal Station uit de 19de eeuw? Of kan hun aanwezigheid veel verder getraceerd worden? Op donderdag 10 oktober 2019 kunt u er veel meer over te weten komen tijdens de dagtocht Joods Antwerpen. Van de gids krijgt u 's morgens bij een kopje koffie een inleiding en hij neemt u dan mee op stap door de joodse wijk richting synagoge. Daar krijgt u van een gastvrouw of gastheer uitleg over geloofsbeleving. Nadien wandelen we richting restaurant waar een uitgebreide koosjere lunch op ons wacht. En natuurlijk een uitgebreide uitleg over wat koosjer betekent. Na de lunch is er tijd voor het Diamantkwartier, en het verhaal over joodse feesten en hun betekenis. De hele dag staat onder leiding van joodse gidsen. U moet rekening houden met wandelafstanden. Als u gebruik maakt van een rollator dan is deze dagtocht helaas voor u niet geschikt. De prijs is € 72,50 per persoon (inclusief busreis, koffie, thee, lunch, frisdrank, entreeprijzen en gids). Betaling van de kosten € 72,50 p/p graag z.s.m. overmaken op NL48 RABO 0352 2026 02  t.n.v. P. de Munck  met vermelding van Antwerpen. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling. Als bij afmelding uw plaats niet ingenomen kan worden door iemand anders is restitutie helaas niet mogelijk. Dit in verband met financiële verplichtingen. Als u alles eens rustig wilt nalezen download dan de folder met het programma van Kerk en Israël. De dagtocht is een gezamenlijk initiatief met de Exoduskerk.

Uiterlijke datum van opgave is donderdag 26 september 2019.
Graag vermelden: Antwerpen, naam, aantal personen, telefoonnnummer en e-mailadres.
Aanmelding is mogelijk per telefoon: 0187642419  / Whatsapp: 0639798747 of via het opgave formulier.

×

Mar van der VeerEen goed verhaal: Ga terug naar af (over de psalmen) - Mar van der Veer
Psalmen zing je. Omdat ze diep uit je hart komen. Misschien is er - omdat de mensen de psalmen zo dierbaar zijn - juist over deze liederen en de manier van zingen zoveel gekibbeld in de kerk. Deze avond volgen we de geschiedenis van het psalmen zingen door de tijden heen. Wat maakt de psalmen zo uniek ten opzichte van alle andere liederen die we in de kerk zingen? We volgen de psalmen, zowel in de katholieke als reformatorische traditie, we kijken naar teksten, berijmingen en ervaren de verschillende melodieën. Dat doen we dus al zingend en luisterend. De avond die plaatsvindt op donderdag 17 oktober 2019 aanvang 20.00 uur, staat onder leiding van Mar van der Veer, theoloog, musicus en cantor-organist van de Thomaskerk in Zierikzee.

het is een wonderEen goed verhaal: ‘t is een wonder, ‘t was een wonder’ (over wonderen)
In het kerkblad de Bijblijver van de Emmaüskerk te Middelharnis is de rubriek te vinden ‘voor u gesproken met...’ Altijd wordt de vraag ‘gelooft u in wonderen?’ steevast met ‘ja’ beantwoord. Maar wat is een wonder? Gebeuren ze dan echt? En hoe ga je daarmee om? Welke rol speelt het wonder in de Bijbel en het geloofsleven? Over deze en andere vragen willen we samen aan de hand van een PowerPointpresentatie nadenken rond het goede verhaal met een geopende Bijbel en in gesprek met de christelijke traditie. Ook iedere ervaringsdeskundige is welkom. Welkom op maandag 28 oktober 2019 om 20.00 uur in de Emmaüskerk. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

 

dromenEen goed verhaal: in een droom, in een nachtgezicht (over dromen)
Waarom droomt iemand? Welke gevolgen hebben dromen voor het leven van alledag? Hoe is de betekenis van dromen te achterhalen. Zijn dromen wel eens bedrog, of spreekt God juist in dromen? Welke rol heeft de droom in de Bijbel en het geloofsleven? Over deze vragen is al veel nagedacht door psychologen en psychiaters. We willen er ook samen over nadenken, luisterend naar de Bijbel, de traditie en naar elkaar. Dat doen we via een PowerPointpresentatie. Ook iedere ervaringsdeskundige is welkom. Welkom op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

  

 

bijbelsEen goed verhaal: een koor van stemmen (introductie op de Bijbel)
De Bijbel is niet een boek dat uit de hemel is komen vallen, maar een bibliotheek van boeken, samengesteld door verschillende mensen waar de eeuwen in vervat zijn. En dat is voor gelovigen het Woord van God. Hoe komen we daartoe? En hoe veelstemmig en veelkleurig is die Bijbel? En wat is dan dat ene verhaal over die Ene God? We zullen ons via een PowerPointpresentatie laten verrassen door het goede verhaal dat te vinden is de boeken die de we Bijbel noemen. Welkom op maandag 11 november 2019 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

 poëzie en muziekPoëzie en muziek (initiatief Exoduskerk)
Sinds vorig jaar in het programma van Vorming+Toerusting van de Exoduskerk. Deze avonden worden steeds geleid door dominee, Jan de Visser. Die is in een vorig leven leraar Nederlands geweest, en heeft ook Nederlands gestudeerd. Hij beschikt over een royale voorraad poëzie, die meestal thematisch gegroepeerd wordt voor de bespreking op een avond. In poëzie komt de schoonheid van de taal het meest duidelijk tot uitdrukking. Het woordgebruik is vaak heel specifiek, en de woordkunstenaar heeft heel vaak een creatieve kijk op de dingen van het leven. Kunst is vaak een uitvergroting van de gewone dingen van het leven, en dat geldt voor poëzie ook. Het is soms niet veel meer dan een vergrootglas, maar daar zie je wel heel veel door, wat je bij het normale kijken en lezen ontgaat. Muziek en poëzie vormen een geweldige combinatie. Muziek is woordeloze poëzie – met uitzondering van de zang uiteraard –, muziek is de meest vergankelijke kunstvorm die je je kunt voorstellen: het zijn geluidsgolven, en niet meer. Toch kunnen die geluidsgolven heel veel emotie en beleving oproepen. In de ruimtes die bij onze kerk horen, is uitstekende geluidsapparatuur geïnstalleerd, zodat het een feest is om muziek af te spelen en te beluisteren. Poëzie en muziek: om te lezen en te luisteren. De 1e avond is op dinsdag 22 oktober 2019 om 19.30 uur in de Exoduskerk. De 2e avond is dinsdag 5 november en de 3e avond is op dinsdag 19 november eveneens om 19.30 uur in de Exoduskerk.

bijna dood ervaringEen goed verhaal: Er zijn geen woorden voor (Bijna Dood Ervaringen of BDE)
Er zijn er die het hebben meegemaakt en er soms niet over durven te spreken. Maar ze zijn door een tunnel geweest en hebben licht en kleuren gezien. Ze hebben -zeggen ze- het onuitsprekelijke meegemaakt en zelfs De Onuitsprekelijke ontmoet. Dr. Pim van Lommel, overtuigd van de realiteit ervan schreef er een boek over en weer een ander zet er vraagtekens bij. Waar gaat het om? En wat zegt het goede verhaal van de Bijbel over de toekomst en het leven hierna? Deze en andere vragen bespreken we met elkaar via een PowerPointpresentatie. Welkom op maandag 25 november 2019 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

 

synagoge middelharnis 2Na 77 jaar weer een synagogedienst in Middelharnis
In 1942 werd er in de synagoge van Middelharnis voor het laatst een dienst gehouden. Op 2 mei 1942 werd het dragen van de Jodenster verplicht en vanaf augustus 1942 werden de eerste Flakkeese Joden weggevoerd naar de vernietigingskampen. De grootste deportatie vond begin november van datzelfde jaar plaats. Met uitzondering van een handvol onderduikers werden alle Joodse inwoners weggevoerd en vermoord. De mogelijkheid om vandaag de dag een synagogedienst bij te wonen in Nederland zijn beperkt. Daarom organiseert rabbijn Tamarah Benima in plaatsen waar belangstelling is een open synagogedienst waar iedereen welkom is. We nodigen u uit voor een open synagogedienst op vrijdagavond 17 januari 2020 deze vindt plaats in de Emmaüskerk, Koningin Julianaweg 64 te Middelharnis. De open synagogedienst, is precies hetzelfde als een vrijdagavonddienst in de synagoge: met gebeden, gezangen, derasja (preek), gebed voor overledenen, etc. Het wordt de aanwezigen gemakkelijk gemaakt om mee te zingen. Hoewel veel van de dienst in het Hebreeuws zal zijn is kennis van het Hebreeuws niet nodig. De Open synagoge dienst is een gezamenlijk initiatief met de Exoduskerk.

Tamarah Benima 3De opzet van de avond:

19.00 uur:                Inloop met koffie, thee en lekkernijen
19.30-20.30 uur: Kabbalat Sjabbat-dienst / vrijdagavonddienst
20.30-22.00 uur: Kiddoesj, met zegenen van de Sjabbat, wijn en brood, en lekkernijen en gezelligheid   

Graag willen we vooraf weten wie dit mee wil maken, want er is een maximum aan het aantal belangstellenden. 
Uiterlijke datum van opgave is donderdag 9 januari 2020.
Graag vermelden: Synagogedienst, naam, aantal personen, telefoonnnummer en e-mailadres.
Aanmelding is niet meer mogelijk. Info: 0649642792 of via het reactieformulier

×


RabbijnTamarah Benima

stilte meditatie gebedEen goed verhaal: voor het aangezicht van de Eeuwige (over Stilte, Meditatie en Gebed)
Meditatie en Gebed helpen je bij het ordenen van je (geloofs)leven. De christelijke traditie heeft ons wat dat betreft veel te bieden. Wat in kloosters eeuwenlang werd bewaard en beoefend blijkt niet passé te zijn. Op een viertal avonden willen we zowel stilstaan bij de ‘stilte’ en de ‘meditatie’ als bij het ‘gebed’. Die drie manieren van omgaan met God en de Bijbel zijn enerzijds onderscheiden, maar vloeien ook in elkaar over.

Lees meer: Voor het aangezicht van de Eeuwige

rome de groetenEen goed verhaal: Rome: de Groeten! (over Rome in het Nieuwe Testament en nu)
De stad Rome is in het Nieuwe Testament belangrijk. De apostel Paulus verbleef daar 2 jaar als gevangene en ligt er ook begraven. Ook schreef hij een brief aan de gemeente van Rome en doet veel mensen daar de groeten. Hij waardeert ze. Maar in het boek Openbaring komt de stad er in zeer negatieve zin voor. Rome: de groeten!!!, is het dan, of: hoepel op!!!. Al eeuwen woont de paus in de stad als opvolger van Petrus (die onder de St Pieter begraven ligt) en plaatsvervanger van Christus op aarde.

Lees meer: Rome: de Groeten!

 

estherBijbelstudie over het boek Esther (initatief Exoduskerk)
De commissie Vorming+Toerusting van de Exoduskerk gaat dit jaar voor het eerst van start met een serie Bijbelstudies. Dat is één van de kerntaken van een commissie die zich onder andere met toerusting bezighoudt. De keuze is gevallen op de behandeling van het boek Esther. Eén van de meest intrigerende aspecten van dit Bijbelboek is dat de naam van God er niet in voorkomt. En wat denk je van het verwijt dat Esther, ook uit joodse kringen, nog wel eens krijgt, namelijk dat ze op een bijzonder onjoodse wijze leeft: ze heeft er zelf voor gekozen om in een harem te gaan leven, met een heidense koning naar bed te gaan, en zich geen laars aan te trekken van de joodse gewoonten van bidden en vasten. Esther is een boeiend boek, dat meer dan voldoende gespreksstof oplevert voor een viertal dinsdagavonden namelijk 12 november, 10 december 2019 en 21 januari en 18 februari 2020 om 19.30 uur in de Exoduskerk. Let op: in de twee zondagen voorafgaand aan deze serie zullen we in de Exoduskerkdiensten al aandacht besteden aan dit intrigerende verhaal: Esther.

krona museum 2Dagtocht naar Museum Krona te Uden (in prijs verlaagd!!)
Vanuit de Exoduskerk wordt op donderdag 27 februari 2020 een dagtocht georganiseerd naar Museum Krona. Het museum is gevestigd in een eeuwenoude abdij en ligt in de “kloosterbelt” in het noordoosten van Brabant. Het presenteert één van de mooiste collecties religieuze kunst in ons land. Voor de bezoeker een bijzondere beleving binnen de muren van de abdij van de Zusters Birgittinessen (sinds 1713). Vorming en Toerusting wil met eigen auto’s het vervoer regelen. Bij aankomst is er een kopje koffie of thee met iets lekkers, vervolgens krijgen we onder begeleiding van een gids een rondleiding langs de vaste en tijdelijke collectie. Ook zullen we in de abdij een eenvoudige lunch gebruiken. In de middag is er een stiltemoment in de kapel. Het is de bedoeling van we later in de middag weer terug zijn in Sommelsdijk. Aanvankelijk werden de kosten voor dit dagje Krona begroot op € 45,00 p.p. Omdat wij er voor kiezen met eigen auto’s te gaan zal de prijs op € 30,00 komen. Nog plaatsen beschikbaar. Bent u geïnteresseerd, meldt u dan aan bij Bert Voorberg: 06-40286215.

 

 

johannes passionJohannes Passion (initiatief Exoduskerk) afgelast
Ze zijn ieder jaar in de tijd voor Pasen alom aanwezig: de Mattheüs en de Johannes Passion van Joh. Seb. Bach. In het afgelopen seizoen hebben we met heel veel belangstelling de Mattheüs Passion besproken en beluisterd; dit jaar komt de Johannes Passion aan de beurt. Veel deskundigen vinden de Johannes Passion intiemer en van meer religieuze en muzikale diepgang dan de Mattheüs Passion. Zie krantenartikel Eilanden-Nieuws.

Lees meer: Johannes Passion

 

 seidermaaltijd 2020Een goed verhaal: Viering van een seidermaaltijd voor christenen afgelast
Elk jaar vieren we een sedermaaltijd, de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield vlak voor zijn dood. Dat blijkt een goede voorbereiding op de Stille Week te zijn. We eten met elkaar volgens een bepaalde orde die is afgeleid van de Paschamaaltijd. We hebben niet echt een maaltijd om onze honger te stillen, maar we staan stil bij alle onderdelen van de maaltijd. We volgen daarbij de z.g. Haggada (vertelling) en krijgen er uitleg bij en nuttigen  de symbolische gerechten.

Lees meer: Seidermaaltijd

pietàEen goed verhaal: Passie-toneelstuk Pietà (geen V+T initiatief) afgelast
In april 2020 wordt er in de Emmaüskerk een Passie-toneelstuk uitgevoerd onder de titel Pietà. In dit ‘Passie-toneelstuk’ volgen we de weg die Jezus is gegaan. Het gedeelte ná de pauze betreft de weg van Jezus vanaf Palmpasen (intocht in Jeruzalem) tot aan Pasen (de opstanding van Jezus). Het woord ‘Passie’ betekent dat er Bijbelteksten worden gesproken. En dat solozang en (veel) samenzang de lezingen en het toneelspel ondersteunen. Het woord ‘toneelstuk’ betekent dat door 3 spelers het verhaal van de weg van Jezus wordt verteld: Maria Magdalena, de apostel Petrus en de schoonmoeder van Petrus. Het is een avondvullend programma. De uitvoeringen in de Emmaüskerk zijn in 2020 op (het weekend, voorafgaande aan de Stille Week) vrijdagavond 3 april 19.30 uur, zaterdagmiddag 4 april 14.30 uur en zaterdagavond 4 april 19.30 uur. Via de webshop kunt u toegangskaarten bestellen. U kunt ook kaarten bestellen met de Kerkgeld app. De app is gemaakt door SKG-collect, op hun website staan links naar de app store van Apple en Google play voor Android. De kaarten vor Pietà kosten t/m 16 jaar €5,00 vanaf 17 jaar €8,00.

filmFilmavond (initiatief Exoduskerk) 21 april: afgelast
Al een paar jaar verzorgt de V+T commissie van de Exoduskerk filmavonden. Dat is in de loop van de tijd iets meer geworden dan je op het eerste gezicht zou denken. Je denkt: ‘je kijkt een film en je gaat weer’, maar zo is dat niet helemaal. De commissie selecteert steeds een film met diepgang, een film waar je nog lang over kunt napraten. Meestal wordt kort van tevoren aangekondigd welke film het gaat worden. Dat kunnen en mogen we niet al te weids publiceren, omdat we dan aangezien worden voor een bioscoop, en dan moeten er allerlei rechten betaald worden – veel te duur. De films worden ingeleid door één van de commissieleden. Die vertelt dan natuurlijk niet de plot, maar wel de boodschap of de kern van de film. Vaak kiezen we films van grote regisseurs, zodat we ook iets kunnen zeggen over het werk van de betreffende regisseur, en over de relatie met ander werk.We besluiten de avond wel altijd met een hapje en een drankje, zodat er inderdaad gelegenheid is om door te praten over de film. En helemaal aan het einde is er natuurlijk de filmpot, waarin een bijdrage gestopt kan worden die het werk van de commissie verder mogelijk maakt. De eerste filmavond is op dinsdag 24 september 2019 om 19.30 uur in de Exoduskerk. De 2e, 3e en 4e filmavonden zijn op dinsdag 3 december 2019, dinsdag 28 januari 2020 en dinsdag 21 april in de Exoduskerk.

Affligem refter leegEen goed verhaal: Luister naar jezelf - Kloosterweekend/wandeling Abdij Affligem afgelast
We krijgen veel prikkels binnen elke dag. Die prikkels moeten we allemaal verwerken. Bovendien slokken werk, opleiding en dagelijkse bezigheden al je tijd op. Ineens is de dag weer om en moet je je voorbereiden op de volgende dag. Er wordt veel van ons gevraagd, en we vragen veel van onszelf. Als je niet oppast kom je niet aan jezelf toe en draaf je maar door, of draai je dol. Daarom is het goed om even stil te staan en te luisteren naar het goede verhaal vindt je de stilte in jezelf en dat van de monniken. Een retraite inlassen voor jezelf kan je verder helpen. Je trekt er een weekend voor uit en je zult merken dat er rust te vinden is in de stilte waar je je in begeeft. We volgen de gebedsdiensten in de Abdijkerk van Affligem. Ook kun je alleen of samen (stilte)wandelingen doen in de omgeving. Het kloosterweekend kost €90 en zal zijn van vrijdag 15 tot en met zondag 17 mei 2020. Er is een folder beschikbaar. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij: Piet de Munck, telefoon 0187-642419 / 06-39798747 of geef je op via het reactieformulier.

×

rome sicilie reisPlaatjes bij een goed verhaal: ‘Reis rond de Bijbel naar Sicilië en Rome afgelast
In het voorjaar van 2020 -van maandag 1 juni 2020 tot en met woensdag 10 juni- zal er weer een Bijbelse reis plaats vinden. Dit keer een bezoek aan Italië in de voetsporen van Paulus en de vroege kerk. De laatste reis van de apostel ging namelijk vanuit Israël via Turkije, Kreta, Malta en Sicilië naar Rome. We zijn 5 dagen op Sicilië in San Alessio en Palermo en 5 dagen in Rome waar we vlak naast de Sint Pieter logeren. Vanuit die locaties maken we uitstapjes naar de wereld van de apostel. Informatie is te verkrijgen op de site waar ook de folder te downloaden is. Een infoavond voor de reis zal worden gehouden op donderdag 26 september 2019 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Kijk ook op de pagina Bijbelse reizen op de website van ds. Leendert Jan Lingen voor uitgebreidere informatie. Voor verdere info bel 0187-482944. Of stuur de predikant een  e-mail.

×

logo v en t

Taak van de commissie Vorming+Toerusting (V+T)
De commissie Vorming+Toerusting heeft een ondersteunende taak ten behoeve van alle leden en geledingen binnen de gemeente. Hierbij probeert zij op het spoor te komen welke behoeften er bestaan op het gebied van vorming en toerusting. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ideeën en methoden, die door anderen worden aangereikt, of door methoden die zelf worden ontwikkeld. De commissie organiseert ook activiteiten in het kader van Kerk+Israël.

Eén en ander kan leiden tot:
• kennismakingsbijeenkomsten
• thema-avonden
• excursies
• cursussen
• kloosterdagen of retraites

U kunt contact met ons opnemen via het reactieformulier van V+T

×

kalenderActiviteitenkalender Vorming+Toerusting (tenzij aangegeven zijn de activiteiten in de Emmaüskerk)
(Terug naar programma.) 

 di 24 sep 2019 19.30 u Filmavond 1/4 (in Exoduskerk)
 do 26 sep 2019 20.00 u Infoavond reis rond de Bijbel naar Sicilië en Rome - ds. L.J. Lingen
 vr 27 sep  2019  20.00 u  Belijdenis doen? belijden is doen! - ds. L.J. Lingen
 za 28 sep 2019 09.30 u Zaterdagmorgen wandeling op Goeree-Overflakkee (Exoduskerk - Ouddorp) 
 zo 29 sep 2019   Expositie Huiskruisen (Exoduskerk)
 di 08 okt 2019 19.30 u Verhalen en interviews - Annemiek Schrijver en Jan de Visser (in Exoduserk)
 do 10  okt  2019  08.30 u  Dagtocht Joods Antwerpen - P. de Munck
 do 17  okt  2019  20.00 u  Ga terug naar af (over de psalmen) - M. van der Veer
 di 22 okt 2019 19.30 u Poëzie en muziek - ds. J. de Visser 1/3 (in Exoduskerk)
 ma 28 okt  2019 20.00 u  't Is een wonder, 't was een wonder - ds. L.J. Lingen
 di 05 nov 2019 19.30u Poëzie en muziek - ds. J. de Visser 2/3 (in Exoduskerk)
 ma 11  nov  2019 20.00 u  Een koor van stemmen (introductie op de Bijbel) - ds. L.J. Lingen
 di 12 nov 2019 19.30 u Gespreksavond rond het boek Esther - ds. J. de Visser 1/4 (in Exoduskerk)
 ma 18  nov  2019 20.00 u  In een droom, in een nachtgezicht (over dromen) - ds. L.J. Lingen
 di 19 nov 2019 19.30 u Poëzie en muziek - ds. J. de Visser 3/3 (in Exoduskerk)
 ma 25 nov  2019 20.00 u Er zijn geen woorden voor (Bijna dood ervaringen BDE) - ds. L.J. Lingen
 di 03 dec 2019 19.30 u Filmavond 2/4 (in Exoduskerk)
 di 10 dec 2019 19.30 u Gesprekavond rond het boek Esther - ds. J. de Visser 2/4 (in Exoduskerk)
 vr 17 jan 2020 19.00 u Open synagogedienst - rabbijn Tamarah Benima
 ma 20 jan 2020 20.00 u Voor het aangezicht van de eeuwige (stilte-meditatie-gebed) ds. L.J. Lingen 1/4
 di 21 jan 2020 19.30 u Gesprekavond rond het boek Esther - ds. J. de Visser 3/4 (in Exoduskerk)
 ma 27 jan 2020 20.00 u Voor het aangezicht van de eeuwige (stilte-meditatie-gebed) ds. L.J. Lingen 2/4
 di  28 jan 2020 19.30 u Filmavond 3/4 (in Exoduskerk)
 ma 03 feb 2020 20.00 u Voor het aangezicht van de eeuwige (stilte-meditatie-gebed) ds. L.J. Lingen 3/4
 ma 10 feb 2020 20.00 u Voor het aangezicht van de eeuwige (stilte-meditatie-gebed) ds. L.J. Lingen 4/4
 ma 17  feb 2020 20.00 u  Rome: de Groeten! - ds. L.J. Lingen
 di 18 feb 2020 19.30 u Gesprekavond rond het boek Esther - ds. J. de Visser 4/4 (in Exoduskerk)
 do 27 feb 2020   Dagtocht naar museum Krona te Uden (Exoduskerk)
 di 03 mrt 2020 19.30 u Leeravond rond de Johannes Passion - ds. J. de Visser 1/3 (in Exoduskerk)
 di 17 mrt 2020 19.30 u Leeravond rond de Johannes Passion - ds. J. de Visser 2/3 afgelast
 do 26 mrt 2020 19.30 u Leeravond rond de Johannes Passion - ds. J. de Visser 3/3 afgelast
 do 26 mrt 2020 20.00 u Viering van een seidermaaltijd voor christenen - ds. L.J. Lingen afgelast
 vr 03 apr 2020 19.30 u Passie-toneelstuk Pietà (geen V+T initiatief) afgelast
 za 04 apr 2020 14.30 u Passie-toneelstuk Pietà (geen V+T initiatief) afgelast
 za 04 apr 2020 19.30 u Passie-toneelstuk Pietà (geen V+T initiatief) afgelast
 di 21 apr 2020 19.30 u Filmavond 4/4 (in Exoduskerk) afgelast
 vr 15 mei 2020 14.00 u Kloosterweekend/wandeling Abdij Affligem afgelast
 za 16 mei 2020   Zaterdagmorgenwandeling op Goeree-Overflakkee (Exoduskerk)  afgelast
 ma 01  jun  2020  13.30 u  Pinksterpad (geen initiatief Emmaüskerk)
 ma 01 jun 2020   Reis rond de Bijbel naar Sicilië en Rome - ds. L.J. Lingen afgelast