een goed gesprekEen goed gesprek
September 2018 is het thema van de startzondag 'een goed gesprek'. Hiermee sluit het jaarprogramma van Vorming+Toerusting aan op dit thema. In een goed gesprek voel en proef je verbinding met degene die je spreekt. Er zijn gezamenlijke overeenkomsten en er is begrip en respect voor elkaar. Er kunnen ook verschillende inzichten maar ze zijn bespreekbaar naar elkaar toe. Onverwachts word je bemoedigd om het daarna weer helemaal te zien zitten. Het kan ook opluchten omdat je ontdekte dat de vork heel anders in de steel zat. Een goed gesprek kan ook enorm opluchten en weer nieuwe energie geven. Kortom een goed gesprek is goud waard. Dat goud proberen we op te delven in het seizoen 2018-2019 door een gevarieerd aanbod. U bent van harte welkom voor een goed gesprek met elkaar en met God! Kijk ook verder voor het programma van het seizoen 2018-2019. Ook kunt u de activiteitenkalender raadplegen of het jaarprogramma in pdf-formaat uitprinten om het gemakkelijk van papier te kunnen lezen. Ook kunt u alleen de jaarkalender uitprinten.

pinksterpad algemeenEen goed gesprek - Wandelen op het Pinksterpad (geen initiatief van de Emmaüskerk)
Pinksterpad is een jaarlijkse inspirerende wandeltocht op 2e Pinksterdag die start en eindigt in of bij een kerk. Proef de saamhorigheid van mensen uit verschillende kerken bij deze inspirerende tocht. Onderweg krijgen de wandelaars zo nu en dan iets aangereikt; een foto, een gedicht, een spreuk of iets anders dat aanleiding geeft tot gesprek. Pinksterpad is in 2011 voor de eerste keer georganiseerd door een aantal Hervormde PKN kerken op Goeree-Overflakkee. Sindsdien is het een jaarlijkse traditie op het eiland en hier en daar elders in het land. Pinksterpad 2019 is op 2e Pinksterdag maandag 10 juni 2019.

Lees meer: Wandelen op het Pinksterpad

belijdenisEen goed gesprek en belijdenis doen - ds. Leendert Jan Lingen
Vroeger was het vanzelfsprekend: je was gedoopt en deed na catechese op je 18e belijdenis. Tegenwoordig ligt dat soms wat anders. Vanuit de wereld komt veel op je af. Je twijfelt en je stelt de zaken van geloof misschien wat uit... Toch: stel het niet te lang uit en gun jezelf de gelegenheid om je eens verder te bezinnen op wat geloven nu eigenlijk is en waar je ‘ja’ op zegt als je belijdenis zou doen. Wees welkom op de avonden ter voorbereiding en raak in gesprek over het leven dat God ons aanbiedt. Rode draad is de Apostolische Geloofsbelijdenis. De eerste avond is op vrijdag 28 september 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Dan bespreken we de route voor de andere vrijdagen. (Terug naar programma.)


umojaEen goed gesprek - Een kerk met beide benen in de buurt - Peter Trommel
Jane Acheloi, Umoja-coördinator in Oeganda zei het zo: “Als God ergens een kerk plant of laat bestaan, heeft Hij er een bedoeling mee voor de buurt.” Deze stevige uitspraak is het uitgangspunt voor onze workshop/avond die de titel heeft: “Kerk met beide benen in de buurt.” Maar wat betekent dat nu? Met elkaar gaan we nadenken en proberen te ontdekken wat God dan van ons vraagt als we christen willen zijn in onze eigen leefomgeving. Betekent dat heel veel activiteiten ondernemen als kerk, of misschien juist helemaal niet? Vraagt dat weer het zoveelste van ons? Op creatieve wijze gaan we daar samen aan werken en proberen op ontspannen wijze een doel te formuleren voor de kerk en ons eigen leven. In de Bijbel zullen we handvatten zoeken om ons te helpen de juiste keuzes te maken en ook te zien dat God ons wil bemoedigen in deze keuzes. Welkom op maandag 1 oktober 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis.(Terug naar programma.) 

piet van middenEen goed gesprek bij het wandelen door Israël en de Bijbel - dr. Piet van Midden
De Bijbelse verhalen zijn ontstaan in een heel andere tijd en in een heel andere wereld dan de onze. Als je niet alleen studie maakt van die wereld, maar er ook veel in rondreist, verdiept dat je kijk op de Bijbelse verhalen? Vast wel. Piet van Midden was niet alleen gemeentepredikant, maar ook docent Bijbels Hebreeuws  in Tilburg. Hij kreeg voor onderwijsvernieuwing een prestigieuze prijs. Tevens bezocht en bezoekt hij zo’n beetje alle Bijbelse landen. Hij schreef boeken (waaronder ook reisgidsen voor Israël en Jordanië) en publiceerde artikelen en vertelt graag over wat hij heeft ontdekt en wil dat met ons delen. Welkom op maandag 8 oktober 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. (Terug naar programma.)hebreeuws in zes dagenEen goed gesprek in de taal van de Bijbel cursus Hebreeuws - ds. Leendert Jan Lingen
De taal van de Bijbel leren middels een prachtige cursus! De cursus is uniek en maakt gebruik van verhalen en gedachten uit de Joodse mystiek van Kabbala en Talmoed. Voor deze cursus moet het cursusboek ‘Hebreeuws In Zes Dagen’ aangeschaft worden. Deze cursus is al vaker gegeven maar nieuwe cursisten en hen die deze al eerder volgden kunnen er opnieuw weer veel van leren. Er wordt les gegeven via powerpoint-presentaties. Toegang is gratis, het cursusboek kost €29,50. U kunt zich opgeven bij ds. Leendert Jan Lingen per telefoon 0187-482944 of 06-39501120. Hartelijk welkom op donderdag 27 september, 1 en 29 november 2018, 17 januari, 14 februari en 7 maart 2019 in de Emmaüskerk te Middelharnis om, let op! 19.30 uur(Terug naar programma.)

israelEen goed gesprek - Reis naar Israël - ds. Leendert Jan Lingen
In het vroege voorjaar van 2019 zal er weer een reis naar Israël plaats vinden. Er wordt gestart in de Negev woestijn met bezoeken aan de kibboets Sede Boeker waar David Ben Goerion, de stichter van de staat Israël, woonde. Langzaamaan zal noordelijk worden gereisd naar de Dode Zee, Jericho, Jeruzalem, Bethlehem, de Jordaanvallei, Galilea en de Golan Hoogvlakte. De reis bevat ook drie wandelingen: in de woestijn bij Maktesh Ramon, de Gospeltrail in Galllea en een wandeling bij de bronnen van de Jordaan. Overnachtingen zijn in Yerucham, Jericho, Jeruzalem en Tiberias. De reis duurt 9 dagen: van donderdag 21 februari tot en met vrijdag 1 maart 2019. De reis is al volgeboekt, maar men kan zich altijd nog op een reservelijst laten zetten. Welkom op de informatieavond op vrijdag 12 oktober 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Kijk voor uitgebreide informatie op de pagina Reizen rond de Bijbel.(Terug naar programma.)

gaventestEen goed gesprek - Ontdek je gaven - ds. Leendert Jan Lingen
Het is niet eenvoudig om te ontdekken welke gaven je hebt zodat je je bezield kunt inzetten. Meestal weten we dat ook niet van een ander. Vandaar een korte ‘cursus’ om met elkaar te ontdekken waar je het meest op je ‘plek’ zou kunnen zijn in de kerkelijke gemeente. Aan de orde komen roeping, passie, gaven en persoonlijke stijl. Onderdeel is ook het maken van tests. Uit ervaring blijkt dat deze avonden als zeer praktisch worden ervaren. “Hier kom ik nu eens echt verder mee” is meestal de reactie. Zeer aan te bevelen om er over met elkaar in gesprek te gaan. (N.B. het verplicht tot niets!) Welkom op maandag 15 en 29 oktober 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. (Terug naar programma.)

bijbelse lijnenEen goed gesprek -  Bijbelse lijnen rond de eerbied voor het leven - ds. Leendert Jan Lingen
Met onze medische kennis weten we meer en kunnen we meer. Dat roept ook vragen op. Mag alles wat kan? Wat te doen als je meer weet van erfelijke ziektes bij een mogelijke zwangerschap. Wat te doen als we langer leven maar de kwaliteit ervan afneemt? Allemaal actuele vragen waarop het antwoord in de Bijbel niet even te vinden is. In die tijd was men ook nog niet bekend met die vragen. Dus: wat betekent de Bijbel op ethisch gebied? Zijn er onopgeefbare kernwaarden? Zijn er lijnen waarlangs we als mondige christenen verder kunnen denken? Belangrijke vragen! Samen zullen we een beetje pionieren op dit nieuwe terrein met de Bijbel als Gids. Welkom op maandag 5 november 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. (Terug naar programma.)

Een goed gesprek - Het werk van een verpleeghuisarts - dokter Sjaak van KempenSjaak van Kempen
De laatste jaren is er veel te doen over ouderen in verpleeghuizen. Verpleeghuizen komen nu zelfs vaak terug in tv-series. Daarin is te zien hoe ouderen hun dagen doorkomen gepaard gaande met een steeds verder optredend functieverlies en vermindering van zelfstandigheid. In die toenemende broosheid zijn hulp en ondersteuning steeds meer nodig. We kijken er tegenaan, maar wat komt een verpleeghuisarts zoal tegen in de praktijk? Welke dilemma’s zijn er? Hoe ga je om met de familieleden rondom de cliënt? Wat is er nodig en wat kan er geboden worden? Wat is kenmerkend de laatste jaren en wat kan een verpleeghuisarts betekenen voor de cliënt en zijn of haar familie? Vragen voor Sjaak van Kempen, verpleeghuisarts van Nieuw Rijsenburgh. Hij laat er zijn licht over schijnen en gaat met ons er een goed gesprek over aan. Welkom op maandag 26 november 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. (Terug naar programma.)

gebedEen goed gesprek met God - ds. Leendert Jan Lingen
Meditatie, stilte en gebed helpen je bij het ordenen van je (geloofs)leven. De christelijke traditie heeft ons wat dat betreft veel te bieden. Wat in kloosters eeuwenlang werd bewaard en beoefend blijkt niet passé te zijn. Vier avonden waarop we de praktijk ervan oefenen. Het is smaken en proeven. Ook zaken als ademhaling en lichaamshouding komen aan de orde. We gaan het oefenen door Bijbelwoorden op verschillende manier te beluisteren en erover te mediteren. Welkom op maandag 14, 21, 28 januari, en 4 februari 2019  in de Emmaüskerk te Middelharnis van 20.00 uur - 21.15 uur. (Terug naar programma.)

Mar van der VeerEen goed gesprek - De Matteüs Passion - Mar van der Veer
Schoolmusicus, componist en theoloog Mar van der Veer geeft drie donderdag- avonden in maart 2018 uitleg in de Emmaüskerk te Middelharnis over de Mattheüs Passion van Johan Sebastiaan Bach. Hij opent in woord en muziek een deur naar de in ons land meest geliefde Passiemuziek van Johan Sebastiaan Bach.Voor velen blijft dit indrukwekkende muzikale gebouw te imposant om binnen te gaan. Mar van der Veer laat horen hoe gemeenteleden in de dagen van Bach werden uitgenodigd om deel te worden van dit muzikale geloofsverhaal. Met name zal hij ingaan op de theologie die achter de teksten verborgen zit. Deze wordt in onze tijd niet of nauwelijks begrepen. Mar van der Veer welbekend op Goeree-Overflakkee, als leraar muziek. Hij is componist en nu ook theoloog. Mar van der Veer gaat drie avonden met ons in gesprek. De laatste avond, 28 maart, zal het vocaal  ensemble Gaudium onder leiding Mirjam van den Hoek enkele koralen zingen uit de Matteüs Passion en de Johannes Passion. De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn vrij toegankelijk.  Iedereen is van harte welkom om te luisteren naar deze bevlogen man op de in de Emmaüskerk, Koningin Julianaweg 64 te Middelharnis. 

Egmond aan ZeeEen goed gesprek met kloostergangers en monnikenAdelbertabdij binnen
Kom je ook tijd en rust te kort om eens na te denken over hoe het nu echt met je gaat, je leven van alledag en je toekomst? En... te druk in je hoofd voor een echt goed gesprek? Zoek dan de rust en het ritme op van het klooster in Egmond-Binnen van 10 tot 12 mei 2019.Via een geordende dagstructuur rust ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning voor je ziel, ervaar de schepping en denk eens na over het gewone leven. Maak er bewust een weekend voor vrij en je zult merken dat er rust te vinden is in de stilte waar je je in begeeft. Er zijn mogelijkheden tot een gesprek met een monnik en gesprekken met mede kloostergangers, en er is ‘stille tijd’ waarin iedereen zijn eigen gang gaat. Het zijn weldadige ervaringen die de drukte en de waan van alledag doorbreken en waardoor je opgeladen wordt om de wereld weer opnieuw, open en vrijmoedig in te gaan. Maak de van ouds vastgestelde gebedstijden mee die veel eerder al onderdeel waren van het kloosterleven en laat je meevoeren in het ritme van het klooster. Kom zo dichter bij jezelf en voel je verbonden met anderen. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Piet de Munck telefoon 0187642419 of 0639798747  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het reactie-formulier

×
Voor een folder en meer informatie kijk op de kloosterweekendpagina(Terug naar programma.)

K enI keppeltjeDagtocht Joods Antwerpen
Nergens in België is de joodse gemeenschap in al haar diversiteit zo opvallend aanwezig als in Antwerpen. Is het toeval dat zij hier wortel schoten in de buurt van het Centraal Station uit de 19de eeuw? Of kan hun aanwezigheid veel verder getraceerd worden? Op donderdag 10 oktober 2019 kunt u er veel meer over te weten komen tijdens de dagtocht Joods Antwerpen. Van de gids krijgt u 's morgens bij een kopje koffie een inleiding en neemt u dan mee op stap door de joodse wijk richting synagoge. Daar krijgt u van uw joodse gastvrouw of gastheer uitleg over geloofsbeleving.

Lees meer: Dagtocht Joods Antwerpen

Open synagogedienstsynagoge middelharnis
In 1942 werd er in de synagoge van Middelharnis voor het laatst een dienst gehouden. Op 2 mei 1942 werd het dragen van de Jodenster verplicht en vanaf augustus 1942 werden de eerste Flakkeese Joden weggevoerd naar de vernietigingskampen. De grootste deportatie vond begin november van datzelfde jaar plaats. Met uitzondering van een handvol onderduikers werden alle Joodse inwoners weggevoerd en vermoord.

De mogelijkheid om vandaag de dag een synagogedienst bij te wonen in Nederland zijn beperkt. Daarom organiseert rabbijn Tamarah Benima in plaatsen waar belangstelling is een open synagogedienst waar iedereen welkom is. We nodigen u uit voor een open synagogedienst op vrijdagavond 17 januari 2020 in de Emmaüskerk, Koningin Julianaweg 64 te Middelharnis. De open synagogedienst, vrijdag 17 januari, is precies hetzelfde als een vrijdagavonddienst in de synagoge: met gebeden, gezangen, derasja (preek), gebed voor overledenen, etc. Het wordt de aanwezigen gemakkelijk gemaakt om mee te zingen. Hoewel veel van de dienst in het Hebreeuws zal zijn is kennis van het Hebreeuws niet nodig. De Open synagoge dienst is een gezamenlijk initiatief met de Exoduskerk.

Tamarah Benima 1De opzet van de avond:

19.00 uur:                Inloop met koffie, thee en lekkernijen
19.30-20.30 uur: Kabbalat Sjabbat-dienst / vrijdagavonddienst
20.30-22.00 uur: Kiddoesj, met zegenen van de Sjabbat, wijn en brood, en lekkernijen en gezelligheid   


Graag willen we vooraf weten wie dit mee wil maken, want er is een maximum aan het aantal belangstellenden. 
Uiterlijke datum van opgave is donderdag 9 januari 2020.
Graag vermelden: Synagogedienst, naam, aantal personen, telefoonnnummer en e-mailadres.
Aanmelding is mogelijk per telefoon: 0649642792 of via het opgave formulier

×

Viering van een sedermaaltijdpassover pesach004
Het houden van een sedermaaltijd blijkt een goede voorbereiding op de Stille Week te zijn. We eten op donderdag 26 maart 2020 om 20.00 uur met elkaar volgens een bepaalde orde die is afgeleid van de Paschamaaltijd. We hebben niet echt een maaltijd om onze honger te stillen. We volgen alleen de z.g. Haggada (vertelling) en krijgen uitleg bij en nuttigen soms de symbolische ingrediënten. Vanzelf zijn daar ook (weinig) kosten aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage word gevraagd.
Uiterlijke datum van opgave is woensdag 18 maart 2020.
Graag vermelden: Sedermaaltijd, naam, aantal personen, telefoonnnummer en e-mailadres.
Aanmelding is mogelijk per telefoon: 0187482944 of via het opgave formulier.

×


logo v en tTaak van de commissie Vorming+Toerusting (V+T)
De commissie Vorming+Toerusting heeft een ondersteunende taak ten behoeve van alle leden en geledingen binnen de gemeente. Hierbij probeert zij op het spoor te komen welke behoeften er bestaan op het gebied van vorming en toerusting. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ideeën en methoden, die door anderen worden aangereikt, of door methoden die zelf worden ontwikkeld. De commissie organiseert ook activiteiten in het kader van Kerk+Israël.

Eén en ander kan leiden tot:

• kennismakingsbijeenkomsten
• thema-avonden
• excursies
• cursussen
• kloosterdagen of retraites

U kunt contact met ons opnemen via het reactieformulier

×
van Vorming+Toerusting.

kalenderActiviteitenkalender Vorming+Toerusting
(Terug naar programma.)

 do 27 sep 2018 19.30 u Een goed gesprek - De taal van de Bijbel - Hebreeuws 1/6 - ds. L.J. Lingen
 vr 28 sep  2018  20.00 u  Een goed gesprek - Belijdenis doen - ds. L.J. Lingen
 ma 01  okt  2018  20.00 u  Een goed gesprek - Een kerk met beide benen in de buurt - Peter Trommel
 ma 08  okt  2018  20.00 u  Een goed gesprek - Wandelen door Israël en de bijbel - dr. Piet van Midden
 vr 12  okt  2018  20.00 u  Een goed gesprek in Israël (informatie avond) - ds. L.J. Lingen
 ma 15  okt  2018 20.00 u  Een goed gesprek - Ontdek je gaven 1/2 - ds. L.J. Lingen
 ma 29  okt  2018  20.00 u  Een goed gesprek - Ontdek je gaven 2/2 - ds. L.J. Lingen
 do 01 nov  2018  19.30 u  Een goed gesprek - De taal van de Bijbel - Hebreeuws 2/6 - ds. L.J. Lingen
 ma 05  nov  2018  20.00 u  Een goed gesprek - Bijbelse lijnen rond de eerbied voor het leven - ds.L.J. Lingen
 ma 26 nov 2018 20.00 u Een goed gesprek - Het werk van een verpleeghuisarts - dokter Sjaak van Kempen
 do 29  nov  2018  19.30 u Een goed gesprek - De taal van de Bijbel - Hebreeuws 3/6 - ds. L.J. Lingen
 ma 14  jan  2019  20.00 u  Een goed gesprek met God - 1/4 ds. L.J. Lingen
 do 17  jan  2019  19.30 u Een goed gesprek - De taal van de Bijbel - Hebreeuws 4/6 - ds. L.J. Lingen 
 ma 21  jan  2019  20.00 u  Een goed gesprek met God - 2/4 ds. L.J. Lingen
 ma 28  jan  2019  20.00 u  Een goed gesprek met God - 3/4 ds. L.J. Lingen
 ma 04  feb  2019  20.00 u  Een goed gesprek met God - 4/4 ds. L.J. Lingen
 do 14 feb 2019 19.30 u Een goed gesprek - De taal van de Bijbel - Hebreeuws 5/6 - ds. L.J. Lingen
 do 21  feb   2019   Een goed gesprek in Israël - ds. L.J. Lingen (reis 21/2-1/3)
 do 07  mrt  2019  19.30 u Een goed gesprek - De taal van de Bijbel - Hebreeuws 6/6 - ds. L.J. Lingen
 do 14  mrt  2019  20.00 u  Een goed gesprek - De Matteüs Passion 1/3 - Mar van der Veer
 do 21  mrt  2019  20.00 u  Een goed gesprek - De Matteüs Passion 2/3 - Mar van der Veer
 do 28  mrt  2019  20.00 u  Een goed gesprek - De Matteüs Passion 3/3 - Mar van der Veer
 vr 10  mei  2019  12.30 u  Een goed gesprek met kloostergangers en monniken (kloosterweekend 10/5-12/5)
 ma 10  jun  2019  13.30 u  Een goed gesprek - Wandelen op het Pinksterpad (geen initiatief Emmaüskerk)
do 10 okt 2019 08.30 u Dagtocht Joods Antwerpen
vr 17 jan 2020 19.00 u Open synagogedienst
do 26 mrt 2020 20.00 u Sedermaaltijd