een goed verhaalEen goed verhaal
22 September 2019 is het thema van de startzondag 'een goed verhaal'. Hierop sluit het jaarprogramma van Vorming+Toerusting aan. In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar de Bijbel is ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. U bent van harte welkom in bijeenkomsten rond dat goede verhaal! Kijk verder voor het programma van het seizoen 2019-2020. U kunt u de activiteitenkalender raadplegen of de tekst van het jaarprogramma in pdf-formaat uitprinten om het gemakkelijk van papier te kunnen lezen. Ook kunt u alleen de jaarkalender in pdf formaat uitprinten.

bijbelstudieBijbelstudiekring 25 - 25 jaar (bij deelnemers thuis)
Zin om na de zomervakantie bij onze Bijbelstudiegroep aan te schuiven? Iedereen tussen de 25 en 35 is van harte welkom. We komen om de 4 weken bij elkaar en verdiepen ons een aantal weken achter elkaar in hetzelfde onderwerp of Bijbelboek met behulp van een kringboekje. In het nieuwe seizoen hopen we bij elkaar te komen op de maandagavonden 2 september, 30 september, 28 oktober en 2 december 2019 om 19.30 uur. Op 2 september komen we bij elkaar bij Roxanne Gebuijs, Bromelia 10 te Dirksland, telefoon 06-47549623. Van harte welkom! Kun je de eerste datum niet en wil je later aanschuiven, geen enkel probleem. Stuur even voor de zekerheid een appje naar Roxanne. We komen namelijk niet altijd op hetzelfde adres bij elkaar.

rome sicilie reisPlaatjes bij een goed verhaal: ‘Reis rond de Bijbel naar Sicilië en Rome
In het voorjaar van 2020 -van maandag 1 juni 2020 tot en met woensdag 10 juni- zal er weer een Bijbelse reis plaats vinden. Dit keer een bezoek aan Italië in de voetsporen van Paulus en de vroege kerk. De laatste reis van de apostel ging namelijk vanuit Israël via Turkije, Kreta, Malta en Sicilië naar Rome. We zijn 5 dagen op Sicilië in San Alessio en Palermo en 5 dagen in Rome waar we vlak naast de Sint Pieter logeren. Vanuit die locaties maken we uitstapjes naar de wereld van de apostel. Informatie is te verkrijgen op de site waar ook de folder te downloaden is. Een infoavond voor de reis zal worden gehouden op donderdag 26 september 2019 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Kijk ook op de pagina Bijbelse reizen voor uitgebreidere informatie. Voor verdere info bel 0187-482944. Of stuur de predikant een  e-mail.

×

 

belijdenis 2020Reageren op een goed verhaal: belijdenis doen, belijden is doen …
Vroeger was het vanzelfsprekend: je was gedoopt en deed na catechese op je 18e belijdenis. Tegenwoordig ligt dat soms wat anders. Vanuit de wereld komt veel op je af. Je twijfelt en je stelt de zaken van geloof misschien wat uit... Maar wat let je om met anderen op een aantal avonden van gedachten te wisselen over het goede verhaal van het evangelie. Wie weet waar alles toe leidt! De eerste kennismakingsavond is vrijdag 27 september 2019 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Daarna gaan we eind oktober verder. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

 

 

annemiek schrijverVerhalen en interviews - Annemiek Schrijver en Jan de Visser
De meesten onder ons kennen Annemiek Schrijver van de televisie. Zij presenteert bij KRO/NCRV het veelbekeken programma ‘De Verwondering’. Daarin vraagt zij mensen naar hun drijfveren, hun angsten en hun spiritualiteit. Daarvoor deed ze bij de IKON onder andere programma’s als Het Vermoeden en De Nachtzoen. Op deze avond zal zij met onze predikant en zijn vrouw er een soort threemanshow van maken. Daarbij komen vragen aan de orde zoals: Hoe gaan jullie in de pastorie om met spiritualiteit, of: Hoe is het om familieleden te hebben die een sterk uiteenlopende kerkelijke geschiedenis hebben, of: Wat zijn verschillen/overeenkomsten tussen het werk van een presentatrice van dit programma en het predikantschap? Wie Annemiek alvast een beetje beter wil leren kennen, kan gewoon haar naam even intikken in Google, en je krijgt een heleboel mogelijkheden tot informatie, linkjes naar haar programma’s, columns en documentaires. Op dinsdagavond 8 oktober 2019 om 19.30 uur in de Exoduskerk. De avond is een gezamenlijk initiatief van de Exoduskerk en de Emmaüskerk.

K enI keppeltjeEen goed verhaal: Dagtocht Joods Antwerpen
Nergens in België is de joodse gemeenschap in al haar diversiteit zo opvallend aanwezig als in Antwerpen. Is het toeval dat zij hier wortel schoot in de buurt van het Centraal Station uit de 19de eeuw? Of kan hun aanwezigheid veel verder getraceerd worden? Op donderdag 10 oktober 2019 kunt u er veel meer over te weten komen tijdens de dagtocht Joods Antwerpen. Van de gids krijgt u 's morgens bij een kopje koffie een inleiding en hij neemt u dan mee op stap door de joodse wijk richting synagoge. Daar krijgt u van een gastvrouw of gastheer uitleg over geloofsbeleving. Nadien wandelen we richting restaurant waar een uitgebreide koosjere lunch op ons wacht.

Lees meer: Dagtocht Joods Antwerpen

Mar van der VeerEen goed verhaal: Ga terug naar af (over de psalmen) - Mar van der Veer
Psalmen zing je. Omdat ze diep uit je hart komen. Misschien is er - omdat de mensen de psalmen zo dierbaar zijn - juist over deze liederen en de manier van zingen zoveel gekibbeld in de kerk. Deze avond volgen we de geschiedenis van het psalmen zingen door de tijden heen. Wat maakt de psalmen zo uniek ten opzichte van alle andere liederen die we in de kerk zingen? We volgen de psalmen, zowel in de katholieke als reformatorische traditie, we kijken naar teksten, berijmingen en ervaren de verschillende melodieën. Dat doen we dus al zingend en luisterend. De avond die plaatsvindt op donderdag 17 oktober 2019 aanvang 20.00 uur, staat onder leiding van Mar van der Veer, theoloog, musicus en cantor-organist van de Thomaskerk in Zierikzee.
 

het is een wonderEen goed verhaal: ‘t is een wonder, ‘t was een wonder’ (over wonderen)
In het kerkblad de Bijblijver van de Emmaüskerk te Middelharnis is de rubriek te vinden ‘voor u gesproken met...’ Altijd wordt de vraag ‘gelooft u in wonderen?’ steevast met ‘ja’ beantwoord. Maar wat is een wonder? Gebeuren ze dan echt? En hoe ga je daarmee om? Welke rol speelt het wonder in de Bijbel en het geloofsleven? Over deze en andere vragen willen we samen aan de hand van een PowerPointpresentatie nadenken rond het goede verhaal met een geopende Bijbel en in gesprek met de christelijke traditie. Ook iedere ervaringsdeskundige is welkom. Welkom op maandag 28 oktober 2019 om 20.00 uur in de Emmaüskerk. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

 

 

bijbelsEen goed verhaal: een koor van stemmen (introductie op de Bijbel)
De Bijbel is niet een boek dat uit de hemel is komen vallen, maar een bibliotheek van boeken, samengesteld door verschillende mensen waar de eeuwen in vervat zijn. En dat is voor gelovigen het Woord van God. Hoe komen we daartoe? En hoe veelstemmig en veelkleurig is die Bijbel? En wat is dan dat ene verhaal over die Ene God? We zullen ons via een PowerPointpresentatie laten verrassen door het goede verhaal dat te vinden is de boeken die de we Bijbel noemen. Welkom op maandag 11 november 2019 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

dromenEen goed verhaal: in een droom, in een nachtgezicht (over dromen)
Waarom droomt iemand? Welke gevolgen hebben dromen voor het leven van alledag? Hoe is de betekenis van dromen te achterhalen. Zijn dromen wel eens bedrog, of spreekt God juist in dromen? Welke rol heeft de droom in de Bijbel en het geloofsleven? Over deze vragen is al veel nagedacht door psychologen en psychiaters. We willen er ook samen over nadenken, luisterend naar de Bijbel, de traditie en naar elkaar. Dat doen we via een PowerPointpresentatie. Ook iedere ervaringsdeskundige is welkom. Welkom op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

 

 

bijna dood ervaringEen goed verhaal: Er zijn geen woorden voor (Bijna Dood Ervaringen of BDE)
Er zijn er die het hebben meegemaakt en er soms niet over durven te spreken. Maar ze zijn door een tunnel geweest en hebben licht en kleuren gezien. Ze hebben -zeggen ze- het onuitsprekelijke meegemaakt en zelfs De Onuitsprekelijke ontmoet. Dr. Pim van Lommel, overtuigd van de realiteit ervan schreef er een boek over en weer een ander zet er vraagtekens bij. Waar gaat het om? En wat zegt het goede verhaal van de Bijbel over de toekomst en het leven hierna? Deze en andere vragen bespreken we met elkaar via een PowerPointpresentatie. Welkom op maandag 25 november 2019 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

 

Een goed verhaal: Open synagogedienst in de Emmaüskerksynagoge middelharnis
In 1942 werd er in de synagoge van Middelharnis voor het laatst een dienst gehouden. Op 2 mei 1942 werd het dragen van de Jodenster verplicht en vanaf augustus 1942 werden de eerste Flakkeese Joden weggevoerd naar de vernietigingskampen. De grootste deportatie vond begin november van datzelfde jaar plaats. Met uitzondering van een handvol onderduikers werden alle Joodse inwoners weggevoerd en vermoord.

De mogelijkheid om vandaag de dag een synagogedienst bij te wonen in Nederland zijn beperkt. Daarom organiseert rabbijn Tamarah Benima in plaatsen waar belangstelling is een open synagogedienst waar iedereen welkom is. We nodigen u uit voor een open synagogedienst op vrijdagavond 17 januari 2020 in de Emmaüskerk, Koningin Julianaweg 64 te Middelharnis. De open synagogedienst, vrijdag 17 januari, is precies hetzelfde als een vrijdagavonddienst in de synagoge: met gebeden, gezangen, derasja (preek), gebed voor overledenen, etc. Het wordt de aanwezigen gemakkelijk gemaakt om mee te zingen. Hoewel veel van de dienst in het Hebreeuws zal zijn is kennis van het Hebreeuws niet nodig. De Open synagoge dienst is een gezamenlijk initiatief met de Exoduskerk.

Tamarah Benima 1De opzet van de avond:

19.00 uur:                Inloop met koffie, thee en lekkernijen
19.30-20.30 uur: Kabbalat Sjabbat-dienst / vrijdagavonddienst
20.30-22.00 uur: Kiddoesj, met zegenen van de Sjabbat, wijn en brood, en lekkernijen en gezelligheid   

Graag willen we vooraf weten wie dit mee wil maken, want er is een maximum aan het aantal belangstellenden. 
Uiterlijke datum van opgave is donderdag 9 januari 2020.
Graag vermelden: Synagogedienst, naam, aantal personen, telefoonnnummer en e-mailadres.
Aanmelding is mogelijk per telefoon: 0649642792 of via het opgave formulier

×

stilte meditatie gebedEen goed verhaal: voor het aangezicht van de Eeuwige (over Stilte, Meditatie en Gebed)
Meditatie en Gebed helpen je bij het ordenen van je (geloofs)leven. De christelijke traditie heeft ons wat dat betreft veel te bieden. Wat in kloosters eeuwenlang werd bewaard en beoefend blijkt niet passé te zijn. Op een viertal avonden willen we zowel stilstaan bij de ‘stilte’ en de ‘meditatie’ als bij het ‘gebed’. Die drie manieren van omgaan met God en de Bijbel zijn enerzijds onderscheiden, maar vloeien ook in elkaar over. Op alle avonden is er een korte inleiding waarna vooral de praktijk ervan beoefend wordt. We zijn telkens een uur en een kwartier bijeen. Welkom op maandag 20, 27 januari en 3, 10 februari 2020 in de Emmaüskerk te Middelharnis van 20.00 uur tot 21.15 uur. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.
 

rome de groetenEen goed verhaal: Rome: de Groeten! (over Rome in het Nieuwe Testament en nu)
De stad Rome is in het Nieuwe Testament belangrijk. De apostel Paulus verbleef daar 2 jaar als gevangene en ligt er ook begraven. Ook schreef hij een brief aan de gemeente van Rome en doet veel mensen daar de groeten. Hij waardeert ze. Maar in het boek Openbaring komt de stad er in zeer negatieve zin voor. Rome: de groeten!!!, is het dan, of: hoepel op!!!. Al eeuwen woont de paus in de stad als opvolger van Petrus (die onder de St Pieter begraven ligt) en plaatsvervanger van Christus op aarde. Protestanten kijken daar wat anders tegen aan. Middels een PowerPoint-presentatie willen we veel vragen daaromtrent dichterbij brengen. Welkom op maandag 17 februari 2020 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis om 20.00 uur. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

waarom jezusEen goed verhaal: waarom nu Jezus? ( over zijn betekenis ‘voor ons’?)
Wie is Jezus? Hoe komt het dat de kerk zijn naam centraal stelt en dat zelfs de jaartelling vanaf zijn geboorte wordt geteld? Is Hij een bijzonder iemand, een wonderlijke Rabbi? Zeker! Maar is Hij niet meer? Waarom staan we zes weken stil bij zijn leven en dood voor Pasen? Wat betekent het als apostelen zijn dood omschrijven als ‘voor ons’ en wij ‘in’ Christus zijn, of ‘met’ Christus mogen leven? Op dat goede verhaal gaan we ons bezinnen. Welkom op maandag 2 maart 2020 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.
 

saskia van meggelenEen goed verhaal: een ontmoeting met synodepreses ds. Saskia van Meggelen
Na gemeentepredikant te zijn geweest in Lopik, Almkerk en ’s Gravenmoer werd ze predikant van de Johanneskerk in Breda. En na jaren synodewerk is ze op 9 maart 2018 gekozen als preses van de generale synode van de PKN. Ze geeft mede leiding aan de grootste Protestantse Kerk in Nederland in een tijd dat geloven niet meer vanzelfsprekend is en de kerk marginaal is geworden. Er is daartoe behoorlijk gesneden in het organisatorische verband van de kerk om ruimte te maken voor het ‘back to basics’, dat is: terug naar de kern. Dat alles is verwoord in het visierapport: kerk op weg naar 2025. We zullen daar vast meer over horen als ook over hoopvolle initiatieven van kerk-zijn. En in dat alles hebben we een ontmoeting met Saskia van Meggelen zelf. Welkom op donderdag 19 maart 2020 om 20.00 uur in de Emmauskerk te Middelharnis. De avond is een gezamenlijk initiatief van de Emmaüskerk en de Exoduskerk.

  

 

pietàEen goed verhaal: Passie-toneelstuk Pietà (geen V+T initiatief)
In april 2020 wordt er in de Emmaüskerk een Passie-toneelstuk uitgevoerd onder de titel Pietà. In dit ‘Passie-toneelstuk’ volgen we de weg die Jezus is gegaan. Het gedeelte ná de pauze betreft de weg van Jezus vanaf Palmpasen (intocht in Jeruzalem) tot aan Pasen (de opstanding van Jezus). Het woord ‘Passie’ betekent dat er Bijbelteksten worden gesproken. En dat solozang en (veel) samenzang de lezingen en het toneelspel ondersteunen. Het woord ‘toneelstuk’ betekent dat door 3 spelers het verhaal van de weg van Jezus wordt verteld: Maria Magdalena, de apostel Petrus en de schoonmoeder van Petrus. Het is een avondvullend programma. De uitvoeringen in de Emmaüskerk zijn in 2020 op (het weekend, voorafgaande aan de Stille Week) vrijdagavond 3 april 19.30 uur, zaterdagmiddag 4 april 14.30 uur en zaterdagavond 4 april 19.30 uur.


seidermaaltijd 2020Een goed verhaal: Viering van een seidermaaltijd (Pascha) voor christenen
Elk jaar vieren we een sedermaaltijd, de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield vlak voor zijn dood. Dat blijkt een goede voorbereiding op de Stille Week te zijn. We eten met elkaar volgens een bepaalde orde die is afgeleid van de Paschamaaltijd. We hebben niet echt een maaltijd om onze honger te stillen, maar we staan stil bij alle onderdelen van de maaltijd. We volgen daarbij de z.g. Haggada (vertelling) en krijgen er uitleg bij en nuttigen  de symbolische gerechten. Ons eigen Paasfeest en de viering van het avondmaal komen dichterbij. Vanzelf zijn daar ook (weinig) kosten aan verbonden. Het houden van een sedermaaltijd blijkt een goede voorbereiding op de Stille Week te zijn. We eten op donderdag 26 maart 2020 om 20.00 uur met elkaar volgens een bepaalde orde die is afgeleid van de Paschamaaltijd. We hebben niet echt een maaltijd om onze honger te stillen. We volgen alleen de z.g. Haggada (vertelling) en krijgen uitleg bij en nuttigen soms de symbolische ingrediënten. Vanzelf zijn daar ook (weinig) kosten aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage word gevraagd. Omdat maximaal 25 mensen kunnen deelnemen, graag vroegtijdig opgeven via het opgaveformulier of per telefoon.
Uiterlijke datum van opgave is woensdag 18 maart 2020.
Graag vermelden: Sedermaaltijd, naam, aantal personen, telefoonnnummer en e-mailadres.
Aanmelding is mogelijk per telefoon: 0187482944 of via het opgave formulier.

×

Affligem refter leegEen goed verhaal: Luister naar jezelf - Kloosterweekend/wandeling Abdij Affligem
We krijgen veel prikkels binnen elke dag. Die prikkels moeten we allemaal verwerken. Bovendien slokken werk, opleiding en dagelijkse bezigheden al je tijd op. Ineens is de dag weer om en moet je je voorbereiden op de volgende dag. Er wordt veel van ons gevraagd, en we vragen veel van onszelf. Als je niet oppast kom je niet aan jezelf toe en draaf je maar door, of draai je dol. Daarom is het goed om even stil te staan en te luisteren naar het goede verhaal vindt je de stilte in jezelf en dat van de monniken. Een retraite inlassen voor jezelf kan je verder helpen. Je trekt er een weekend voor uit en je zult merken dat er rust te vinden is in de stilte waar je je in begeeft. We volgen de gebedsdiensten in de Abdijkerk van Affligem. Ook kun je alleen of samen (stilte)wandelingen doen in de omgeving. Het kloosterweekend kost €90 en zal zijn van vrijdag 8 tot en met zondag 10 mei 2020. Er is een folder beschikbaar. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij: Piet de Munck, telefoon 0187-642419 / 06-39798747 of geef je op via het reactieformulier.

×

pinksterpadWandelen op het Pinksterpad (geen initiatief van de Emmaüskerk)
Pinksterpad is een jaarlijkse inspirerende wandeltocht op 2e Pinksterdag die start en eindigt in of bij een kerk. Proef de saamhorigheid van mensen uit verschillende kerken bij deze inspirerende tocht. Onderweg krijgen de wandelaars zo nu en dan iets aangereikt; een foto, een gedicht, een spreuk of iets anders dat aanleiding geeft tot gesprek. Pinksterpad is in 2011 voor de eerste keer georganiseerd door een aantal Hervormde PKN kerken op Goeree-Overflakkee. Sindsdien is het een jaarlijkse traditie op het eiland en hier en daar elders in het land. Pinksterpad 2020 is op 2e Pinksterdag maandag 1 juni 2020. Voor kinderen is een speciaal programma, met een verkorte route. De tocht is toegankelijk voor alle leeftijden, rolstoelers, kinderwagens en buggy's. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Voor meer informatie kijk op www.pinksterpad.nl


logo v en tTaak van de commissie Vorming+Toerusting (V+T)
De commissie Vorming+Toerusting heeft een ondersteunende taak ten behoeve van alle leden en geledingen binnen de gemeente. Hierbij probeert zij op het spoor te komen welke behoeften er bestaan op het gebied van vorming en toerusting. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ideeën en methoden, die door anderen worden aangereikt, of door methoden die zelf worden ontwikkeld. De commissie organiseert ook activiteiten in het kader van Kerk+Israël.

Eén en ander kan leiden tot:
• kennismakingsbijeenkomsten
• thema-avonden
• excursies
• cursussen
• kloosterdagen of retraites

U kunt contact met ons opnemen via het reactieformulier van V+T

×

kalenderActiviteitenkalender Vorming+Toerusting (tenzij aangegeven zijn de activiteiten in de Emmaüskerk)
(Terug naar programma.) 

 ma 02 sep 2019 19.30 u Bijbelstudiekring 25 - 35 jaar (Bromelia 10 - Dirksland)
 di 24 sep 2019 19.30 u Filmavond 1/4 (in Exoduskerk)
 do 26 sep 2019 20.00 u Infoavond reis rond de Bijbel naar Sicilië en Rome - ds. L.J. Lingen
 vr 27 sep  2019  20.00 u  Belijdenis doen? belijden is doen! - ds. L.J. Lingen
 za 28 sep 2019   Zaterdagwandeling op Goeree-Overflakkee (Exoduskerk)
 zo 29 sep 2019   Expositie Huiskruisen (Exoduskerk)
 ma 30 sep 2019 19.30 u Bijbelstudiekring 25 - 35 jaar (wisselende adressen bij de deelnemers)
 di 08 okt 2019 19.30 u Verhalen en interviews - Annemiek Schrijver en Jan de Visser (in Exoduserk)
 do 10  okt  2019  08.30 u  Dagtocht Joods Antwerpen - P. de Munck
 do 17  okt  2019  20.00 u  Ga terug naar af (over de psalmen) - M. van der Veer
 di 22 okt 2019 19.30 u Poëzie en muziek - ds. J. de Visser 1/3 (in Exoduskerk)
 ma  28 okt 2019 19.30 u Bijbelstudiekring 25 - 35 jaar (wisselende adressen bij de deelnemers)
 ma 28 okt  2019 20.00 u  't Is een wonder, 't was een wonder - ds. L.J. Lingen
 di 05 nov 2019 19.30u Poëzie en muziek - ds. J. de Visser 2/3 (in Exoduserk)
 ma 11  nov  2019 20.00 u  Een koor van stemmen (introductie op de Bijbel) - ds. L.J. Lingen
 di 12 nov 2019 19.30 u Gespreksavond rond het boek Esther - ds. J. de Visser 1/4 (in Exoduskerk)
 ma 18  nov  2019 20.00 u  In een droom, in een nachtgezicht (over dromen) - ds. L.J. Lingen
 di 19 nov 2019 19.30 u Poëzie en muziek - ds. J. de Visser 3/3 (in Exoduskerk)
 ma 25 nov  2019 20.00 u Er zijn geen woorden voor (Bijna dood ervaringen BDE) - ds. L.J. Lingen
 ma 02 dec 2019 19.30 u Bijbelstudiekring 25 - 35 jaar (wisselende adressen bij de deelnemers)
 di 03 dec 2019 19.30 u Filmavond 2/4 (in Exoduskerk)
 di 10 dec 2019 19.30 u Gesprekavond rond het boek Esther - ds. J. de Visser 2/4 (in Exoduskerk)
 vr 17 jan 2020 19.00 u Open synagogedienst - rabbijn Tamarah Benima
 ma 20 jan 2020 20.00 u Voor het aangezicht van de eeuwige (stilte-meditatie-gebed) ds. L.J. Lingen 1/4
 di 21 jan 2020 19.30 u Gesprekavond rond het boek Esther - ds. J. de Visser 3/4 (in Exoduskerk)
 ma 27 jan 2020 20.00 u Voor het aangezicht van de eeuwige (stilte-meditatie-gebed) ds. L.J. Lingen 2/4
 di  28 jan 2020 19.30 u  Filmavond 3/4 (in Exoduskerk
 ma 03 feb 2020 20.00 u Voor het aangezicht van de eeuwige (stilte-meditatie-gebed) ds. L.J. Lingen 3/4
 ma 10 feb 2020 20.00 u Voor het aangezicht van de eeuwige (stilte-meditatie-gebed) ds. L.J. Lingen 4/4
 ma 17  feb 2020 20.00 u  Rome: de Groeten! - ds. L.J. Lingen
 di 18 feb 2020 19.30 u Gesprekavond rond het boek Esther - ds. J. de Visser 4/4 (in Exoduskerk)
 do 27 feb 2020   Dagtocht naar museum Krona te Uden (Exoduskerk)
 ma 02  mrt  2020  20.00 u  Waarom nu Jezus? - ds. L.J. Lingen
 di 03 mrt 2020 19.30 u Leeravond rond de Johannes Passion - ds. J. de Visser 1/3 (in Exoduskerk)
 di 17 mrt 2020 19.30 u Leeravond rond de Johannes Passion - ds. J. de Visser 2/3 (in Exoduskerk)
 do 19 mrt 2020 20.00 u  Ontmoeting met synodepreses - ds. S. van Meggelen
 do 26 mrt 2020 19.30 u Leeravond rond de Johannes Passion - ds. J. Visser 3/3 (in Exoduskerk)
 do 26 mrt 2020 20.00 u Viering van een seidermaaltijd (Pascha) voor christenen - ds. L.J. Lingen
 vr 03 apr 2020 19.30 u Passie-toneelstuk Pietà (geen V+T initiatief)
 za 04 apr 2020 14.30 u Passie-toneelstuk Pietà (geen V+T initiatief)
 za 04 apr 2020 19.30 u Passie-toneelstuk Pietà (geen V+T initiatief)
 di 21 apr 2020 19.30 u Filmavond 4/4 (in Exoduskerk)
 vr 08 mei 2020 13.00 u Kloosterweekend/wandeling Abdij Affligem
 za 16 mei 2020   Zaterdagwandeling op Goeree-Overflakkee (Exoduskerk)
 ma 01  jun  2020  13.30 u  Pinksterpad (geen initiatief Emmaüskerk)
 ma 01 jun 2020   Reis rond de Bijbel naar Sicilië en Rome - ds. L.J. Lingen