logo het goede levenHet goede leven - bloeien voor Gods aangezicht
Wat hebben we als kerk te zeggen over het goede leven? In elk geval dit: het goede leven heeft alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over ons leven. Het goede heeft te maken met het geloof dat God goed is en dat de toekomst aan Hem is. Dat licht valt al naar ons toe en dat maakt het leven goed. Natuurlijk zijn er zorgen, maar dat is niet het laatste antwoord. Aan dat perspectief in en na de coronacrisis willen we woorden geven met soms passende rituelen en activiteiten. Alle activiteiten zullen coronaproof zijn, daarbij volgen we de richtlijnen van het RIVM.
 Extra informatie:
activiteitenkalender 2020-2021
 - raadplegen
webpagina Vorming + Toerusting Exoduskerk - raadplegen

activiteitenkalender 2020-2021 - pdf-formaat - downloaden
jaarprogramma 2020-2021 - pdf-formaat - downloaden

gebedAvondgebed op donderdag
Op woensdagen waren er in juni en juli middaggebeden. Die werden als zinvol ervaren en horend bij het goede leven. Sommigen vonden het jammer dat ze er vanwege werk of anderszins niet bij konden zijn. Daarom willen we nu een paar avondgebeden inplannen op donderdagavond. Het zou mooi zijn als we dat met meer kerken kunnen doen. Maar wij beginnen er al vast mee. Het duurt een half uur. We lezen een Psalm, een evangelielezing met een paar gesproken woorden, luisteren naar muziek, zijn stil, kunnen een kaarsje aansteken en voorbede uitspreken. Welkom op donderdag 15 oktober, 12 november, 10 december 2020 van 20.00 uur tot 20.30 uur in de Emmaüskerk. Leiding ds. Leendert Jan Lingen.


Donderdag 9 november: Webinar ‘Wat kcoronacrisis en kerkunnen we (als kerk) leren van de coronacrisis?’
Deze webinar-avond komt in de plaats van de eerder genoemde avonden  van 5, 26 oktober en 9 november. Die vervallen vanwege corona-maatregelen. Wat is een webinar? Een webinar is een lezing, workshop, college of presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Het is een seminar met uitsluitend online publiek. Dat de coronacrisis gevolgen voor de kerk heeft, is wel duidelijk. De vraag is: bevinden we ons in een sneeuwstorm? In dat geval ga je even schuilen, en daarna ga je op hetzelfde pad verder. Of is het winter? In dat geval moet je je goed voorbereiden, voorraden aanleggen. Of is het een ijstijd? Dan moet je een totaal andere manier van leven en kerk-zijn ontwikkelen.” Hoe beleven we als gemeente deze coronatijd en hoe zou de kerk er straks uit kunnen gaan zien? Wat is ons verlangen en waartoe drijft de Geest van God ons aan? Leiding: Ds. Leendert Jan Lingen.

Lees meer: Kerk en corona

filmFilmavond (initiatief Exoduskerk)
Al een paar jaar verzorgt de V+T commissie van de Exoduskerk filmavonden. Dat is in de loop van de tijd iets meer geworden dan je op het eerste gezicht zou denken. Je denkt: ‘je kijkt een film en je gaat weer’, maar zo is dat niet helemaal. De commissie selecteert steeds een film met diepgang, een film waar je nog lang over kunt napraten. Meestal wordt kort van tevoren aangekondigd welke film het gaat worden. Dat kunnen en mogen we niet al te weids publiceren, omdat we dan aangezien worden voor een bioscoop, en dan moeten er allerlei rechten betaald worden – veel te duur. De films worden ingeleid door één van de commissieleden. Die vertelt dan natuurlijk niet de plot, maar wel de boodschap of de kern van de film. Vaak kiezen we films van grote regisseurs, zodat we ook iets kunnen zeggen over het werk van de betreffende regisseur, en over de relatie met ander werk.We besluiten de avond wel altijd met een hapje en een drankje, zodat er inderdaad gelegenheid is om door te praten over de film. En helemaal aan het einde is er natuurlijk de filmpot, waarin een bijdrage gestopt kan worden die het werk van de commissie verder mogelijk maakt. De eerste filmavond is op dinsdag 29 september 2020 om 19.30 uur in de Exoduskerk. De 2e, 3e en 4e filmavonden zijn op dinsdag 3 november 2020, vrijdag 29 januari 2021 en donderdag 15 april 2021 in de Exoduskerk. Welkom vanaf 19.00 uur.

stilte meditatie gebedStilte, meditatie en gebed
Meditatie en Gebed helpen je bij het ordenen van je (geloofs)leven. Sterker: ze horen bi jhet goede leven! De christelijke traditie heeft ons wat dat betreft veel te bieden. Wat in kloosters eeuwenlang werd bewaard en beoefend blijkt niet passé te zijn. Op een viertal avonden willen we zowel stilstaan bij de ‘stilte’ en de ‘meditatie’ als bij het ‘gebed’. Die drie manieren van omgaan met God en de Bijbel zijn enerzijds onderscheiden, maar vloeien ook in elkaar over. Op alle avonden is er een korte inleiding waarna vooral de praktijk ervan beoefend wordt. We zijn telkens een uur en een kwartier bijeen. Welkom op maandag 11, 18 en 25 januari en 1 februari 2021 in de Emmaüskerk te Middelharnis van 20.00 uur tot 21.15 uur. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

bijbelse gerechtenBijbels koken
“Bijbels koken is: samen gerechten bereiden en samen genieten van een maal mét verhaal” Het jaarthema van de PKN is “Het goede leven”, het samen bereiden en genieten van een goed maal horen daar zeker bij! In de Bijbel lezen we geregeld over mensen die samen de maaltijd gebruiken. Denk in het oude testament bv aan Abraham, die een rijk gevulde tafel laat bereiden voor de drie mannen die hem bezoeken, of Jozef, die als onderkoning van Egypte samen met zijn broers de maaltijd gebruikt. En uit het nieuwe testament weten we dat Jezus vaak én graag samen met anderen at. Maar ...wat werd er toen gegeten? Welke gerechten werden klaargemaakt, welke ingrediënten werden er gebruikt? Om dat te ontdekken nodigen wij u graag uit voor een culinaire reis door de bijbel. Jeannette Kastelein heeft voor ons een menu samengesteld van gerechten die hun grondslag hebben in, of geïnspireerd zijn door de bijbel. Tijdens de workshop krijgen we uitleg over de gerechten. Wat zijn de verhalen erachter, wat is de symboliek? We beginnen de workshop met een drankje om daarna onder leiding van Jeannette te gaan kokkerellen en tenslotte samen te genieten van een bijbels maal! Na afloop krijgt u het receptenboekje mee naar huis, zodat u er thuis nog eens mee aan de slag kan! De workshop staat gepland op zaterdag 23 januari 2021 om 16.30 uur in de Exoduskerk. De kosten voor deze avond zijn ca. €15 p.p. (Afhankelijk van het aantal deelnemers). Het maximum aantal deelnemers is 30, dus graag van te voren aanmelden bij : Janneke van Rossum 06-46666342 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

johannes passionJohannes Passion
Dit grote werk van Bach is ouder dan de beroemde Mattheüs Passion, maar jammer genoeg altijd wat onderbelicht gebleven ten opzichte van z’n jongere broertje. Vorig jaar zijn we begonnen aan een ontdekkingstocht door dit werk, en die tocht hopen we dit seizoen af te kunnen maken. Veel deskundigen vinden de Johannes Passion intiemer en van meer religieuze en muzikale diepgang dan de Mattheüs. Of dat samenhangt met de populariteit van deze meesterwerken, is natuurlijk niet vast te stellen. Iedereen moet daar zelf maar over oordelen. De Johannes Passion bestaat, net als de Mattheüs, uit twee ongelijke delen. De hoofdmoot is uiteraard het lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes. Daar komen 12 koralen bij, en acht aria’s. Alles bij elkaar is het een indrukwekkend muziekstuk dat nadere toelichting verdient. Deze toelichting komt van onze eigen predikant, ds. Jan de Visser, en op de laatste avond is ook Rinus Verhage te gast. Rinus is de dirigent van het oratoriumkoor Laudando uit Middelharnis. Dat koor voert op zaterdag 13 maart 2021 de Johannes Passion uit in de Grote Kerk van Middelharnis, en dat leek ons als commissie een mooie gelegenheid om de dirigent van Laudando te betrekken bij deze avonden. Deze worden gehouden donderdag 11 en 25 februari en op 11 maart 2021 (met Rinus Verhage) in de Exoduskerk steeds om 19.30 uur.
 

paaskaars maken 1Paaskaars maken
De paaskaars is een kaars die in de paasnacht voor het eerst wordt ontstoken. Het symboliseert in de katholieke en in de protestantse liturgie het licht van de verrezen Christus. Het is een grote kaars, traditioneel versierd met het kruis, de Griekse letters alfa en omega en het jaartal. We gaan samen een Paaskaars maken. Maak een Paaskaars voor je eigen huis of om het Licht aan iemand anders te schenken. Er wordt gezorgd voor materialen om mee aan de slag te gaan en voor inspiratie. In verband met de inkoop van materialen graag uiterlijk 15 februari aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Richtprijs per kaars €25 afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit worden bijgesteld. Welkom op dinsdag 16 maart 2021 om 19.30 uur in de Exoduskerk.

 

seidermaaltijd 2020Viering van een seidermaaltijd voor christenen
Elk jaar vieren we een sedermaaltijd, de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield vlak voor zijn dood en gestalte van het goede leven dat God in en door Hem toonde. Dat blijkt een goede voorbereiding op de Stille Week te zijn. We eten met elkaar volgens een bepaalde orde die is afgeleid van de Paschamaaltijd. We hebben niet echt een maaltijd om onze honger te stillen, maar we staan stil bij alle onderdelen van de maaltijd. We volgen daarbij de z.g. Haggada (vertelling) en krijgen er uitleg bij en nuttigen  de symbolische gerechten. Ons eigen Paasfeest en de viering van het avondmaal komen dichterbij. Vanzelf zijn daar ook (weinig) kosten aan verbonden. Het houden van een sedermaaltijd blijkt een goede voorbereiding op de Stille Week te zijn. We eten op donderdag 25 maart 2021 om 20.00 uur met elkaar volgens een bepaalde orde die is afgeleid van de Paschamaaltijd. We hebben niet echt een maaltijd om onze honger te stillen. We volgen alleen de z.g. Haggada (vertelling) en krijgen uitleg bij en nuttigen soms de symbolische ingrediënten. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen. Vanzelf zijn daar ook (weinig) kosten aan verbonden. We houden rekening met coronamaatregelen. Daarom het verzoek: opgeven via het opgaveformulier of per telefoon 0187-48294.
Uiterlijke datum van opgave is woensdag 17 maart 2021.
Graag vermelden: Sedermaaltijd, naam, aantal personen, telefoonnnummer en e-mailadres.
Aanmelding is mogelijk per telefoon: 0187482944 of via het opgave formulier.

×

MandelaEen lange strijd in woord en muziek
De omwenteling in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis zou ondenkbaar zijn geweest zonder de charismatische figuur Nelson Mandela. Voor veel mensen was hij een inspiratiebron en het toonbeeld van verzoening. De Bredase pianist Jetje van Wijk en Franck Ploum maakten een programma rond deze bijzondere man. De belangrijkste elementen zijn vrije en autobiografische teksten en muziek van Bartok en Shostakovitch. Tevens aandacht voor de actuele situatie in Zuid-Afrika en muziek van African Drum.
Franck Ploum is geen onbekende voor de Exodus gemeente. Regelmatig ging hij voor in onze kerk. Zijn interesse en deskundigheid liggen op het snijvlak van bijbelse traditie en actualiteit. Het Grote Verhaal over bevrijding, wegtrekken en opnieuw beginnen, onderlinge solidariteit en een nieuwe wereld van gerechtigheid en mensenrechten, vraagt in elke tijd en context opnieuw om vertaling naar het leven van concrete mensen.Als theoloog en journalist is hij er nieuwsgierig naar hoe mensen en organisaties er in slagen deze vertaalslag concreet te maken en omzetten in bijbels gefundeerd engagement in de samenleving en in deze wereld.
Jetje van Wijk zette na het behalen van het einddiploma aan het Conservatorium Rotterdam, haar studie voort in de V.S. Na terugkeer volgden nog verschillende jaren van intensieve studie bij de Russische pianiste Yevgenia Yarmonenko in Brussel. Momenteel woont zij in Breda en houdt zich bezig met kamermuziek in vele samenstellingen en vormen. Zij is de drijvende kracht achter de muzieksalon en klassieke radio-uitzendingen bij de lokale omroep. De avond staat gepland op donderdag 25 maart 2021 19.30 uur in de Exoduskerk. Onder voorbehoud. 

emmauswandelingEmmaüswandeling
Bij een Emmaüswandeling gaan mensen twee aan twee wandelen. Al pratende ervaren ze misschien iets van de onbekende Derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. De route die gelopen wordt is van tevoren bepaald, zodat iedereen eenzelfde wandeling maakt. De wandeling begint in stilte met het overdenken van een vraag die je hebt meegekregen. Daarna worden daarover gedachten uitgewisseld. Het is geen discussie. Aan het einde vragen we elkaar of we de ervaring hadden dat er iemand met ons meeliep. We sluiten de wandeling af met een korte viering in de kerk. Na afloop hebben we misschien een glimp opgevangen van het goede leven. Welkom op maandag 12 april om 19.30 uur in de Emmaüskerk. Rond 21.00 uur zullen we huiswaarts keren. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.


 

waarom jezusWaarom nu Jezus? ( over zijn betekenis ‘voor ons’?)
Wie is Jezus? Hoe komt het dat de kerk zijn naam centraal stelt en dat zelfs de jaartelling vanaf zijn geboorte wordt geteld? Is Hij een bijzonder iemand, een wonderlijke Rabbi? Zeker! Maar is Hij niet meer? Waarom staan we zes weken stil bij zijn leven en dood voor Pasen? Wat betekent het als apostelen zijn dood omschrijven als ‘voor ons’ en wij ‘in’ Christus zijn, of ‘met’ Christus mogen leven? Op dat goede verhaal over het goede leven door Hem gaan we ons bezinnen. Welkom op maandag 15 februari 2021 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.
 

chevetogne 2013Kloosterweekend Monastère de Chevetogne
Het klooster van Chevetogne is gelegen in een heuvellandschap aan de rand van de Belgische Ardennen, halverwege Brussel en Luxemburg. Het is een internationaal Benedictijns klooster toegewijd aan de eenheid van de christenen. Sinds haar ontstaan heeft de openheid naar de grote Oosterse en Westerse tradities van liturgisch gebed deze gemeenschap gekenmerkt. Van vrijdag 16 april tot en met zondag 18 april 2021 hopen we dit klooster voor de 7e keer te bezoeken. Tijdens ons bezoek volgen we de gebedsdiensten, die in het Slavisch, Grieks, Latijns en soms een beetje Nederlands zijn. Het gezang van de monniken plaatst je in hemelse sferen evenals het kerkgebouw in Byzantijnse stijl met de vele iconen. Tussendoor proberen we ook een gesprek te hebben met een van monniken. De rest van de tijd is vrij om in de schitterende omgeving te wandelen, te lezen, of even een bezoek te brengen aan een naburig klooster. Kijk op: emmauskerkmiddelharnis.nl/vorming-toerusting/kloosterweekend Voor informatie en opgaven kunt u terecht bij:  of dhr. Piet de Munck, telefoon 0187-642419 / 06-39798747 of via het e-mailcontact over het kloosterweekend

×
 

pinksterpadWandelen op het Pinksterpad (geen initiatief van de Emmaüskerk)
Pinksterpad is een jaarlijkse inspirerende wandeltocht op 2e Pinksterdag die start en eindigt in of bij een kerk. Proef de saamhorigheid van mensen uit verschillende kerken bij deze inspirerende tocht. Onderweg krijgen de wandelaars zo nu en dan iets aangereikt; een foto, een gedicht, een spreuk of iets anders dat aanleiding geeft tot gesprek. Pinksterpad is in 2011 voor de eerste keer georganiseerd door een aantal Hervormde PKN kerken op Goeree-Overflakkee. Sindsdien is het een jaarlijkse traditie op het eiland en hier en daar elders in het land. Pinksterpad 2021 is op 2e Pinksterdag maandag 24 mei 2021 Voor kinderen is een speciaal programma, met een verkorte route. De tocht is toegankelijk voor alle leeftijden, rolstoelers, kinderwagens en buggy's. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Voor meer informatie kijk op www.pinksterpad.nl

rome sicilie reisMet Paulus naar Italië
In het voorjaar van 2021 -van maandag 24 mei tot en met woensdag 2 juni 2021 zal er weer een Bijbelse reis plaats vinden. Het is de reis die in 2020 niet doorging. Daarvoor zijn nog 7 plekken vrij! We maken een bezoek aan Italië in de voetsporen van Paulus en de vroege kerk. De laatste reis van de apostel ging namelijk vanuit Israël via Turkije, Kreta, Malta en Sicilië naar Rome. We zijn 5 dagen op Sicilië in Giardini Naxos en Palermo en 5 dagen in Rome waar we vlak bij de Sint-Pieter logeren. Vanuit die locaties maken we uitstapjes naar de wereld van de apostel. Uitgebreide informatie maar ook een folder is te downloaden op www.ljlingen.nl. Voor verdere info bel 0187-482944. Of stuur de predikant een  e-mail.

×


belijdenis 2020Belijdenis doen, belijden is doen …
Vroeger was het vanzelfsprekend: je was gedoopt en deed na catechese op je 18e belijdenis. Tegenwoordig ligt dat soms wat anders. Zeker in coronatijd. Vanuit de wereld komt veel op je af. Je twijfelt en je stelt de zaken van geloof misschien wat uit... Maar wat let je om met anderen op een aantal avonden van gedachten te wisselen over ‘het goede leven’ waarvan het christelijk geloof getuigt. Wie weet waar alles toe leidt! De eerste kennismakingsavond is vrijdag 2 oktober 2020 om 20.00 uur in de Emmaüskerk. Daar spreken we af wanneer we verder bij elkaar komen. Meestal een paar vrijdagen van 20.00-21.30 uur. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen. Welkom!

  

kerkenpad oude tonge 1Kerkenpad Oude-Tonge vervallen
Oude-Tonge is bekend doordat het zwaar getroffen is door de Watersnoodramp. Maar wist u dat er een kerk staat gebouwd onder architectuur van Joseph Cuypers?  We brengen een bezoek aan Oude-Tonge met een rondwandeling door het dorp en met een rondleiding door en orgelbespeling op het prachtige orgel van de Rooms Katholieke Kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Ontvangst om 10.00 uur aan de haven met koffie en wat lekkers. Daarna maken we een rondwandeling door het dorp en bezoeken een aantal interessante plaatsen, begeleid door lokale gidsen. Kosten: vrijwillige bijdrage voor een nader te bepalen goed doel. Welkom op 10 oktober 2020 10.00 uur te Oude-Tonge.

 

 

 


Micha 2Bijbelboek MIcha vervallen
Onbekend maakt onbemind, en dat geldt al voor de Kleine Profeten uit het Oude Testament, maar in het bijzonder misschien wel voor Micha. Een vurige, vlammende spreker, die de elite van zijn dagen het vuur na aan de schenen legt. Hij komt op voor de verdrukten en de mensen die niet voor zichzelf kunnen spreken. Eén van zijn beroemdste teksten is deze: ‘Dit is wat de HEER van u vraagt: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten, en nederig de weg te gaan van je God.’ Deze profeet nodigt uit tot dialoog, tot nadenken en bezinning. In de inleiding op het boek Amos staat in de Willibrordvertaling: ‘Zijn taal is direct, op de man af, ruwer nog dan die van de boer Amos en zeker minder gecultiveerd dan die van de stadsbewoner Jesaja.’  Zo iemand dus. In drie avonden stat deze man centraal. Welkom op dinsdag 13 en 27 oktober en op dinsdag 17 november 2020 in de Exoduskerk. Leiding: ds. Jan de Visser.
Let op: In verband met de richtlijnen van het RIVM wordt u vriendelijk verzocht u op te geven bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


kalenderActiviteitenkalender Vorming+Toerusting (tenzij aangegeven zijn de activiteiten in de Emmaüskerk)
Tik of klik op de tekst van het onderwerp voor meer informatie.

(Terug naar programma.) 

          Onderwerp
 di 29 sep 2020 19.30 u Filmavond 1/4 (Exoduskerk)
 vr 02 okt  2020  20.00 u  Belijdenis doen, belijden is doen - ds. L.J. Lingen
 ma 05 okt 2020 20.00 u Wat leren we (als kerk) van de coronacrisus - ds. L.J. Lingen afgelast
 za 10 okt 2020  0.00 u Kerkenpad Oude-Tonge (Exoduskerk) afgelast
 di 13 okt 2020 19.30 u Bijbelboek Micha - ds. J. de Visser 1/3 (Exoduskerk) afgelast
 do 15 okt 2020 20.00 u Avondgebed op donderdag - ds. L.J. Lingen 1/3
 ma 26  okt 2020 20.00 u Wat leren we (als kerk) van de coronacrisus - ds. L.J. Lingen  afgelast
 di 27  okt  2020 20.00 u  Bijbelboek Micha - ds. J. de Visser 2/3 (Exoduskerk) afgelast
 ma 09 nov 2020 20.00 u Wat leren we (als kerk) van de coronacrisus - ds. L.J. Lingen wordt een webinar
 do 12 nov 2020 20.00 u Avondgebed op donderdag - ds. L.J. Lingen 2/3
 di 17 nov 2020 19.30 u Bijbelboek Micha - ds. J. de Visser 3/3 (Exoduskerk) afgelast
 do 03 dec 2020 19.30 u Filmavond 2/4 (Exoduskerk) 
 do 10 dec 2020 20.00 u Avondgebed op donderdag - ds. L.J. Lingen 3/3
 ma 11 jan 2021 20.00 u Stilte-meditatie-gebed - ds. L.J. Lingen 1/4
 ma 18 jan 2021 20.00 u Stilte-meditatie-gebed - ds. L.J. Lingen 2/4
 za  23 jan 2021 16.30 u Bijbels koken (in Exoduskerk)
 ma 25 jan 2021 20.00 u Stilte-meditatie-gebed - ds. L.J. Lingen 3/4
 vr 29 jan 2021 19.30 u Filmavond 3/4 (in Exoduskerk) 
 ma 01 feb 2021 20.00 u Stilte-meditatie-gebed - ds. L.J. Lingen 4/4
 do 11 feb 2021 19.30 u Leeravond rond de Johannes Passion - ds. J. de Visser 1/3 (Exoduskerk)
 ma 15 feb 2021 20.00 u Waarom nu Jezus - ds. L.J. Lingen
 do 25 feb 2021 19.30 u Leeravond rond de Johannes Passion - ds. J. de Visser 2/3 (Exoduskerk)
 do 11 mrt 2021 19.30 u Leeravond rond de Johannes Passion - ds. J. de Visser 3/3 (Exoduskerk)
 za 13 mrt 2021 Uitvoering Johannes Passion - (in Herv. Kerk Middelharnis)
 di 16 mrt 2021 19.30 u Paaskaars maken (in Exoduskerk)
 do 25 mrt 2021 20.00 u Viering van een seidermaaltijd voor christenen - ds. L.J. Lingen
do 25 mrt 2021 19:30 u Een lange strijd in woord en muziek (in Exoduskerk)
 ma 12 apr 2021 19.30 u Emmaüswandeling - ds. L.J. Lingen
 do 15 apr 2021 19.30 u Filmavond 4/4 (Exoduskerk) 
 vr 16 apr 2021 11.30 u Kloosterweekend Chevetogne
 ma 24  mei  2021  13.30 u  Pinksterpad (geen initiatief Emmaüskerk)
 ma 24 mei 2021 Met Paulus naar Italië - ds. L.J. Lingen 

logo v en t

Taak van de commissie Vorming+Toerusting (V+T)
De commissie Vorming+Toerusting heeft een ondersteunende taak ten behoeve van alle leden en geledingen binnen de gemeente. Hierbij probeert zij op het spoor te komen welke behoeften er bestaan op het gebied van vorming en toerusting. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ideeën en methoden, die door anderen worden aangereikt, of door methoden die zelf worden ontwikkeld. De commissie organiseert ook activiteiten in het kader van Kerk+Israël.

Eén en ander kan leiden tot:
• kennismakingsbijeenkomsten
• thema-avonden
• excursies
• cursussen
• kloosterdagen of retraites

U kunt contact met ons opnemen via het reactieformulier van V+T

×