kerkproeverijSeptember 2017 is het thema van de startzondag 'Een open huis'. Hiermee sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. En hoe kun je dat doen? Kijk naar het filmpje met een interview door Leo Fijen met de bedenker van Kerkproeverij Michael Harvey. Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk. Het begint met gastvrijheid, maar ten diepste gaat het om nog iets anders. Het gaat om een uitnodigende kerk. Graag willen we mensen één op één uitnodigen. Persoonlijke contacten met mensen buiten de kerk die hun enthousiasme over de kerk en over de Heer van de kerk delen en zo enthousiast of nieuwsgierig maken. Dat kan uiteindelijk leiden tot mensen die misschien de drempel van de kerk overstappen. Nodigt u anderen uit en kom samen proeven! Kijk ook verder voor het programma van het seizoen 2017-2018. Ook kunt u de activiteitenkalender raadplegen of het jaarprogramma in pdf-vorm uitprinten om het gemakkelijk van papier te kunnen lezen. Ook kunt u alleen de kalender uitprinten.

de kwade hoekProef de Natuur en Geloof 21 april (geannuleerd)
Door te weinig aanmeldingen gaat deze wandeling NIET door!

Het duingebied van Goeree is één van de mooiste natuurgebieden van Goeree-Overflakkee. Miranda de Gooijer-Volaart (aankomend natuurgids) heeft een ‘geloofswandeling' uitgezet. Wat dat is? Dat moet je gewoon eens meemaken. Het zal een prachtige wandeling worden bij wat we zien en wat we horen: gedichten, woorden en teksten zullen diepgang geven om te geloven. Een groot avontuur dus!

Lees meer: Proef de Natuur en Geloof

pinksterpad algemeenProef-lopen Pinksterpad (geen initiatief van de Emmaüskerk)
Pinksterpad is een jaarlijkse inspirerende wandeltocht op 2e Pinksterdag die start en eindigt in of bij een kerk. Proef de saamhorigheid van mensen uit verschillende kerken bij deze inspirerende tocht. Onderweg krijgen de wandelaars zo nu en dan iets aangereikt; een foto, een gedicht, een spreuk of iets anders dat aanleiding geeft tot gesprek. Deelname is gratis. De tocht is toegankelijk voor alle leeftijden. Voor kinderen is een speciaal programma, met een verkorte route. Pinksterpad is in 2011 voor de eerste keer georganiseerd door een aantal Hervormde PKN kerken op Goeree-Overflakkee. Sindsdien is het een jaarlijkse traditie op het eiland en hier en daar elders in het land. Pinksterpad is op 2e Pinksterdag maandag 21 mei 2018 om 13.30 uur. De tocht is toegankelijk voor rolstoelers, kinderwagens en buggy's. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis. Voor meer informatie kijk op Pinksterpad.nl (Terug naar programma.)

maltaProef het eiland Malta 29 mei – 5 juni 2018 - ds. Leendert Jan Lingen
Tussen Sicilië en Tunesië ligt een aantal stipjes in de Middellandse Zee. Met een scherpe blik, zien we dat het om de unieke eilanden Malta en Gozo gaat, die samen met het nog kleinere eilandje Gomino de republiek Malta vormen. Het is niet alleen de zuidelijkste maar ook kleinste lidstaat van de EU. Hoewel de eilanden klein zijn, bieden ze veel: een rijke en lange historie, prachtige uitzichten op een azuurblauwe zee, die nooit ver weg is, een vriendelijke en gastvrije bevolking en bijna altijd een stralend blauwe hemel.

Die indrukwekkende forten en wallen verkent u zowel te voet als varend. Zo rond 1800 viel Malta in Britse handen en bleef dat tot het in 1964 onafhankelijk werd. Engels is de tweede officiële taal. Engelse invloeden zijn terug te vinden in het links rijdende verkeer, de typisch rode brievenbussen en telefooncellen. Malta kent een rijke cultuur, want naast al die monumenten kan er genoten worden van lokale wijnen, kunst, heerlijke boottochtjes en nog veel meer. Interessant is dat de apostel Paulus, tijdens zijn reis naar Rome, schipbreuk leed op Malta (Hand. 27). Hij verbleef er ruim drie maanden (Hand. 28:1-10) en sporen van dat verblijf zijn terug te vinden in St. Paul’s Bay en de Pauluscatacomben in Rabat. Het zeer kerkelijke eiland (Rooms Katholiek) houdt zijn bezoek in gedachtenis. Gedurende deze boeiende 8-daagse reis, leren we niet alleen het afwisselende Malta en Gozo beter kennen, maar volgen we letterlijk de voetsporen van Paulus! en informatieavond is vrijdag 22 september 2017 om 20.00 uur in de Emmaüskerk. Kijk ook op de pagina Reizen rond de bijbel voor uitgebreide informatie over deze reis.  (Terug naar programma.)

belijdenisProef, smaak en belijd - ds. Leendert Jan Lingen
Vroeger was het vanzelfsprekend: je was gedoopt en deed na catechese op je 18e belijdenis. Tegenwoordig ligt dat soms wat anders.Vanuit de wereld komt veel op je af. Je twijfelt en je stelt de zaken van geloof misschien wat uit...Toch: stel het niet te lang uit en gun jezelf de gelegenheid om je eens verder te bezinnen op wat geloven nu eigenlijk is en waar je ‘ja’ op zegt als je belijdenis zou doen. Wees welkom op de avonden ter voorbereiding en deel in het leven dat God ons aanbiedt. Rode draad is de Apostolische Geloofsbelijdenis, een belijdenis! De eerste avond is op vrijdag 29 september 2017 om 20.00 uur in de Emmaüskerk. Dan bespreken we de route voor de andere vrijdagen. (Terug naar programma.)

leo fijenProeven van genade of:refo500
Hoe goed moet je zijn – Leo Fijen
Op 31 oktober 1517 werden Luthers 95 stellingen gepubliceerd als reactie tegen de aflaatverkoop. Luther was namelijk geconfronteerd met mensen die hun zonden kwamen biechten en daarna hun aflaten lieten zien, zodat hun biechtvader Luther hen geen boetedoening kon opleggen en slechts de vrijspraak kon geven. De boeteling deed goede werken zoals het geven van aalmoezen, vasten, het maken van bedevaarten, en soms ook al het betalen van vastgestelde bedragen. Met andere woorden: “de genade kon ook ‘gekocht’ worden”. Iets wat protestanten zich moeilijk kunnen voorstellen. Een typische uitspraak van Luther: “Goede werken maken niet een goede man, maar een goede man doet goede werken”. De reformator Luther heeft zich afgezet tegen de Roomse praktijken. Alleen via Gods woord kon er genade worden verkregen en niet via goede werken of aflaatpraktijken. Maar hoe zit het vandaag de dag met die goede werken? Hoe belangrijk zijn ze voor Protestanten en Rooms-Katholieken en/of zijn ze nog steeds belangrijk? Hoe goed moet je zijn als christen? Leo Fijen komt er over spreken op maandag 9 oktober 2017 om 20.00 uur in de Emmaüskerk. De toegang is vrij! 

Leo Fijen, hoofd levensbeschouwing van KRO-NCRV, heeft zaterdag 24 juni in Utrecht een hoge pauselijke onderscheiding gekregen. Leo Fijen is benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Gregorius de Grote. Dit is het hoogste ereteken dat de katholieke kerk toekent aan een leek. Leo Fijen ontving 24 juni 2017 de onderscheiding in de Utrechtse Catharijnekerk uit handen van bisschop Frans Wiertz. (Terug naar programma.)

Eisleben Luther standbeeldProef de levensweg van Maarten Luther in een 6-daagse reis van 16-21 oktober 2017Luther Wittenberg
De ontdekking van Maarten Luther dat het evangelie ten diepste een geschenkkarakter draagt en geen verdienmodel is, zette een hele samenleving op zijn kop. Die ontdekking is in 2017 500 jaar geleden. In dat kader van 500 jaar Reformatie hopen we een reis te maken langs Luthersteden. In korte tijd krijgen we een goed beeld van het leven van de Reformator. We lopen zijn leven langs en staan stil bij wat hem en andere Reformatoren bewoog.  We stellen ons natuurlijk de vraag wat dat alles voor ons vandaag betekent. Ga mee samen op weg en hervorm je denken samen met anderen. De reis is geheel verzorgd en per bus vanaf Sommelsdijk vice versa. Alleen eventuele lunches zijn voor eigen rekening. De overnachtingen zijn in gezellige familiehotels. Deze reis is al volgeboekt!

refo500We lopen zijn leven langs en staan stil bij wat hem en andere Reformatoren bewoog. We stellen ons natuurlijk de vraag wat dat alles voor ons vandaag betekent. Ga mee op weg en hervorm/reformeer je denken samen met anderen. De reis is geheel verzorgd en per bus Sommelsdijk vv. Alleen eventuele lunches zijn voor eigen rekening. Interesse? Vraag de reisbeschrijving aan bij ds. L.J. Lingen of bel 0187-482944. Er zijn al aardig wat opgaven! 
Kijk voor meer informatie op Bijbelse reizen onderaan. (Terug naar programma.)

 

als kinderen andere wegen gaanBeproeving: Als (klein)kinderen andere wegen gaan – ds. Margriet van der Kooi
Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk en hun ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan. Kunnen ze nog met hun volwassen kinderen spreken over hun geloof? Er is een enorm aanbod van gedachten, opvattingen, leefstijlen en muziekculturen. Datzelfde geldt voor geloof en levensoriëntatie. De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld. Margriet van der Kooi theologe, en Wim ter Horst, pedagoog, schreven een boek over de valkuilen en kansen voor (groot)ouders, elk vanuit hun eigen invalshoek. De eerste zal in de Emmauskerk het thema dichterbij brengen en ons er over laten nadenken. Grootouders, ouders en kinderen zijn welkom bij dit belangrijke thema. Welkom in de Emmaüskerk op maandag 30 oktober 2017 om 20.00 uur. (Terug naar programma.)  

bibliodramaProef en speel bibliodrama - Gera van der Linden
Bibliodrama is een speelse en tegelijk ernstige manier om met de Bijbel om te gaan. Speels: Een Bijbelverhaal wordt in actie omgezet door uitbeelding, inleving, mimiek, dialoog, rolinvulling. Bij een eerste kennismaking met bibliodrama doet dit misschien wat vreemd aan. We zijn het niet gewoon om op zo’n manier met de Bijbel om te gaan. In bibliodrama proberen we ons in te leven in de rol van één van de personages, we geven er gestalte aan en brengen zo het verhaal tot leven. Ernstig: Aan de hand van bepaalde technieken en werkvormen komt er een zekere dynamiek in het spel waardoor niet alleen het verhaal en de geloofservaring die erin vervat zit tot leven komt, maar waarbij ook de eigen levens- en geloofservaring aangeraakt wordt en in beweging komt. Vooraf aanmelden bij Corrie de Wolf is nodig, telefoon: 0187-483799. Maximum aantal deelnemers is 10 personen. Welkom in de Emmaüskerk op de maandagavonden 25 september, 23 oktober en 13 november 2017 om 20.00 uur. (Terug naar programma.)

bijbelse getallenBeproef de Bijbelse getallen – Ds. Leendert Jan Lingen
Getallen in de Bijbel vertellen een verhaal. Niet voor niets is ons woord tellen verwant met vertellen. En dat is in meer talen zo. Deze avond vertelt het verhaal van het getal. Althans: we proeven eraan. Niet meer dan een introductie. En toch zal het fascineren omdat de hele Bijbel een getal-compositie kent. Hartelijk welkom op maandag 20 november 2017 in de Emmaüskerk te Middelharnis. (Terug naar programma.)

jan baksProef en zie de natuur in beelden - Jan Baks
Jan Baks is een van onze eilandelijke natuurfotografen. Al tijdens zijn werkzame leven als arts maakte hij prachtige opnames in binnen en buitenland. Indrukwekkend zijn al die foto’s van een wereld die wij niet gemaakt hebben, maar ons is geschonken. In de zuidelijke regionen van de wereld vlak boven Antarctica liggen de Falklandeilanden. Het is een ideale leefomgeving voor schapen. Verder zijn er honderden kleine eilanden, die bijna allemaal in particulier bezit zijn. Wat voert een mens naar dit gebied, waar maar eenmaal per week een vliegtuig naar toe gaat. Het is een droomplek voor de natuurfotograaf! Er broeden heel veel vogels en er komen vier pinguïnsoorten voor. Een grote kolonie zeeolifanten en zeeleeuwen kun je op de strandjes vinden. Voor de kusten wemelt het van vissen en dolfijnen. Jan Baks was er in de periode, dat de orka’s voor de kust jagen op jonge zeeolifanten en slaagde erin om dit op beeld vast te leggen. Kom proef en zie de natuur in beelden op maandag 8 januari 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk. De toegang is vrij. (Terug naar programma.)

vrouw in gebedBeproef het gebed, de stilte en de meditatie – ds. Leendert Jan Lingen
Meditatie, Stilte en Gebed helpen je bij het ordenen van je (geloofs)leven. De christelijke traditie heeft ons wat dat betreft veel te bieden. Wat in kloosters eeuwenlang werd bewaard en beoefend blijkt niet passé te zijn. Vier avonden waarop we de praktijk ervan oefenen. Het is smaken en proeven. Ook zaken als ademhaling en lichaamshouding komen aan de orde. Via een korte inleiding zullen we eerst het kenmerkende van de Protestantse 'Woordtraditie' beluisteren en beoefenen, daarna het typerende van de Rooms-Katholieke 'Beeldtraditie' en als laatste het 'Gebed van het hart' (hesychasme), zo belangrijk in de Oosters-Orthodoxe Traditie, om tenslotte te eindigen met het vrije gebed van de evangelische traditie. Welkom op maandag 15, 22, 29 januari, en 5 februari 2018 de Emmaüskerk te Middelharnis van 20.00 uur tot 21.15 uur. (Terug naar programma.)

ruud bartlema 2

Proef de graankorrel die in de aarde viel - Ruud Bartlema
Een lezing over de kruisweg van Aad de Haas door Ruud Bartlema. De kerkelijke traditie om op de Goede Vrijdag een rondgang langs de veertien staties van Jezus’ kruisweg te maken is al heel oud. Het is een vorm van devotie die na de kruistochten vanuit Jeruzalem overwaaide naar Europa en vooral in de 18e en 19e eeuw populair werd. Dat heeft helaas ook tot gevolg gehad dat de meeste kruiswegen uit de vorige eeuw van bedenkelijk artistiek gehalte zijn. Daarom kwam er behoefte aan een meer eigentijdse vormgeving van de kruisweg. Zeker in een eeuw als de twintigste, die zo nadrukkelijk door het leed van miljoenen mensen is gestempeld. Aad de Haas maakte in 1946 een ontroerende kruisweg voor de kerk in het Limburgse Wahlwiller, al werd deze vanwege de onconventionele vormgeving in 1949 uit de kerkruimte verwijderd en pas in 1980 weer teruggeplaatst. Wie de vijftien(!) staties nu tot zich laat spreken komt onder de indruk van de grote spirituele zeggingskracht die de verstilde beelden in zich meedragen. Het hoofdaccent in de lezing ligt op het werk van Aad de Haas. Naast de kruisweg zijn ook nog zijn Passieprenten en linodrukken van een grote uitdrukkingskracht. Van harte welkom op donderdag 15 februari 2018 19.30 uur in de Exoduskerk.  (Terug naar programma.)

filippenzenProef de brief aan de Filippenzen – ds. Leendert Jan Lingen
De brief aan de Filippenzen is een kleine en vrolijke brief. Hoewel niet geschreven in een vrolijke situatie. We willen onderzoeken wat daar achter zit. En smaken en proeven hoe heerlijk dat ons geloof vandaag kan verrijken. In een tweetal avonden zal via een PowerPoint presentatie de strekking van deze brief aan de eerste gemeente door Paulus gesticht, dichterbij worden gebracht. Welkom op maandag 12 februari en 12 maart 2018 in de Emmaüskerk. (Terug naar programma.)

hebreeuwse lettersProeven aan Hebreeuwse letters – ds. Leendert Jan Lingen
Het Hebreeuwse alfabet is een wonderlijk geheel. Elke letter heeft een vorm, een naam en een getal. En alle letters vertellen een verhaal. Rabbijnen hebben er veel over geschreven en kunstenaars en schilders hebben er op door gedacht. Op deze avond willen we alle letters de revue laten passeren en hun het verhaal laten vertellen. We zullen verrast worden. Welkom op maandag 19 maart 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. (Terug naar programma.)

kloosterwelle tafelProef een retraitedag in Kloosterwelle
Een retraitedag proeven in Noordwelle (Schouwen-Duiveland) rondom de trits: vieren – eten – wandelen, om via een geordende dagstructuur rust te ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven. De sobere Corneliuskerk uit het jaar 1440 met om haar heen het rustieke ringdorp Noordwelle op Schouwen-Duiveland, leent zich bij uitstek voor een passende sfeer. De kerkklok ‘Salvator’ luidt nog dagelijks om acht, twaalf en zes uur ’s avonds. Dat waren op het platteland van Schouwen vanouds de vaste gebedstijden rond de maaltijden. Veel eerder waren het al onderdelen van het kloosterleven door heel Europa heen. Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden. Op deze dagen worden, behalve de vesper, ook het ochtendgebed (lauden om acht uur) en het middaggebed (om twaalf uur) gehouden. Je neemt er bewust een dag voor vrij en je zal merken dat er rust te vinden is in de stilte waar je je in begeeft. Er zijn wandelingen in de polder waar de weidsheid en het Zeeuwse licht je omgeven (link naar meditatieve wandeling). Er zijn gesprekken, er wordt tussen de middag in stilte gegeten, er is ‘stille tijd’ waarin iedereen zijn eigen gang gaat. Het zijn weldadige ervaringen die de drukte en de waan van alledag doorbreken en waardoor je opgeladen wordt om de wereld weer opnieuw, open en vrijmoedig in te gaan. De retraitedag kost €50 en zal zijn op woensdag 11 april 2018. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij: dhr. Piet de Munck, telefoon 0187-642419, of via het contactformulier.Voor het downloaden van een folder en meer informatie kijkt u op de kloosterweekendpagina  (Terug naar programma.)

kalenderActiviteitenkalender Vorming+Toerusting (programmaoverzicht) 
Ook kunt u de tekst van het jaarprogramma in pdf-vorm uitprinten om het gemakkelijk van papier te kunnen lezen of alleen de kalender uitprinten.

Datum Jaar Tijdstip Onderwerp of activiteit
vr    22 sep 2017  20.00 u Infoavond - Proef het eiland Malta en Gozo - ds. Leedert Jan Lingen
zo 24 sep 2017 10.00 u Startzondag met kerkdienst Kerkproeverij
ma 25 sep 2017 20.00 u Proef en speel bibliodrama 1/3 - Gera van der Linden
vr 29 sep 2017 20.00 u Proef, smaak en belijd - ds. Leendert Jan Lingen
ma 09 okt 2017 20.00 u Proeven van genade: Hoe goed moet je zijn - Leo Fijen
ma 16 okt 2017 20.00 u Proef de levensweg van Maarten Luther - ds. Leendert Jan Lingen
ma 23 okt 2017 20.00 u Proef en speel bibliodrama 2/3 - Gera van der Linden
ma 30 okt 2017 20.00 u Beproeving: Als (klein)kinderen ander wegen gaan - ds. Margriet van der Kooi
ma 13  nov 2017 20.00 u Proef en speel bibliodrama 3/3 - Gera van der Linden
ma 20 nov 2017 20.00 u Beproef de Bijbelse getallen - ds. Leendert Jan Lingen
ma 08 jan 2018 20.00 u Proef en zie de natuur in beelden - Jan Baks
ma 15 jan 2018 20.00 u Beproef het gebed, de stilte en de meditatie - Leendert Jan Lingen 1/4
ma 22 jan  2018 20.00 u Beproef het gebed, de stilte en de meditatie - Leendert Jan Lingen 2/4
ma 29 jan 2018 20.00 u Beproef het gebed, de stilte en de meditatie - Leendert Jan Lingen 3/4
ma 05  feb  2018 20.00 u Beproef het gebed, de stilte en de meditatie - Leendert Jan Lingen 4/4
ma 12 feb 2018 20.00 u Proef de brief aan de Filippenzen 1/2 - Leendert Jan Lingen
do 15  feb 2018 19.30 u Proef de graankorrel die in de aarde viel - Ruud Bartlema (Exoduskerk)
ma 12 mrt 2018 20.00 u Proef de brief aan de Filippenzen 2/2 - Leendert Jan Lingen
ma 19 mrt 2018 20.00 u Proeven aan Hebreeuwse letters - ds. Leendert Jan Lingen
wo 11 apr 2018 07.00 u Proef een retraitedag in Kloosterwelle - Piet de Munck
za 21 apr 2018 13.00 u Proef de Natuur en Geloof - Miranda de Gooijer-Volaart
ma 21 mei 2018 13.30 u Proef-lopen Pinksterpad (geen activiteit Emmaüskerk)
di 29 mei 2018   Proef het eiland Malta en Gozo - ds. Leedert Jan Lingen

logo v en tTaak van de commissie Vorming+Toerusting (V+T)
De commissie Vorming+Toerusting heeft een ondersteunende taak ten behoeve van alle leden en geledingen binnen de gemeente. Hierbij probeert zij op het spoor te komen welke behoeften er bestaan op het gebied van vorming en toerusting. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ideeën en methoden, die door anderen worden aangereikt, of door methoden die zelf worden ontwikkeld. De commissie organiseert ook activiteiten in het kader van Kerk+Israël.

Eén en ander kan leiden tot:

• kennismakingsbijeenkomsten
• thema-avonden
• excursies
• cursussen
• kloosterdagen of retraites

U kunt contact met ons opnemen via het reactieformulier van Vorming+Toerusting.