ruud bartlema 2

Proef de graankorrel die in de aarde viel - Ruud Bartlema
Een lezing over de kruisweg van Aad de Haas door Ruud Bartlema. De kerkelijke traditie om op de Goede Vrijdag een rondgang langs de veertien staties van Jezus’ kruisweg te maken is al heel oud. Het is een vorm van devotie die na de kruistochten vanuit Jeruzalem overwaaide naar Europa en vooral in de 18e en 19e eeuw populair werd. Dat heeft helaas ook tot gevolg gehad dat de meeste kruiswegen uit de vorige eeuw van bedenkelijk artistiek gehalte zijn. Daarom kwam er behoefte aan een meer eigentijdse vormgeving van de kruisweg. Zeker in een eeuw als de twintigste, die zo nadrukkelijk door het leed van miljoenen mensen is gestempeld. Aad de Haas maakte in 1946 een ontroerende kruisweg voor de kerk in het Limburgse Wahlwiller, al werd deze vanwege de onconventionele vormgeving in 1949 uit de kerkruimte verwijderd en pas in 1980 weer teruggeplaatst. Wie de vijftien(!) staties nu tot zich laat spreken komt onder de indruk van de grote spirituele zeggingskracht die de verstilde beelden in zich meedragen. Het hoofdaccent in de lezing ligt op het werk van Aad de Haas. Naast de kruisweg zijn ook nog zijn Passieprenten en linodrukken van een grote uitdrukkingskracht. Van harte welkom op donderdag 15 februari 2018 19.30 uur in de Exoduskerk.  (Terug naar programma.)