saskia van meggelenEen goed verhaal: een ontmoeting met synodepreses ds. Saskia van Meggelen
Na gemeentepredikant te zijn geweest in Lopik, Almkerk en ’s Gravenmoer werd ze predikant van de Johanneskerk in Breda. En na jaren synodewerk is ze op 9 maart 2018 gekozen als preses van de generale synode van de PKN. Ze geeft mede leiding aan de grootste Protestantse Kerk in Nederland in een tijd dat geloven niet meer vanzelfsprekend is en de kerk marginaal is geworden. Er is daartoe behoorlijk gesneden in het organisatorische verband van de kerk om ruimte te maken voor het ‘back to basics’, dat is: terug naar de kern. Dat alles is verwoord in het visierapport: kerk op weg naar 2025. We zullen daar vast meer over horen als ook over hoopvolle initiatieven van kerk-zijn. En in dat alles hebben we een ontmoeting met Saskia van Meggelen zelf. Welkom op donderdag 19 maart 2020 om 20.00 uur in de Emmauskerk te Middelharnis. De avond is een gezamenlijk initiatief van de Emmaüskerk en de Exoduskerk.