Maandag 9 november: Webinar ‘Wat kcoronacrisis en kerkunnen we (als kerk) leren van de coronacrisis?’
U kunt het webinar van 9 november nog terugkijken via YouTube
Deze webinar-avond komt in de plaats van de eerder genoemde avonden  van 5, 26 oktober en 9 november. Die vervallen vanwege corona-maatregelen. Wat is een webinar? Een webinar is een lezing, workshop, college of presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Het is een seminar met uitsluitend online publiek. Dat de coronacrisis gevolgen voor de kerk heeft, is wel duidelijk. De vraag is: bevinden we ons in een sneeuwstorm? In dat geval ga je even schuilen, en daarna ga je op hetzelfde pad verder. Of is het winter? In dat geval moet je je goed voorbereiden, voorraden aanleggen. Of is het een ijstijd? Dan moet je een totaal andere manier van leven en kerk-zijn ontwikkelen.” Hoe beleven we als gemeente deze coronatijd en hoe zou de kerk er straks uit kunnen gaan zien? Wat is ons verlangen en waartoe drijft de Geest van God ons aan? Leiding: Ds. Leendert Jan Lingen.

Welkom bij het webinar maandag 9 november om  20.00 uur via de website van Kerkomroep www.kerkomroep.nl of via de homepage van de Emmaüskerk https://www.emmauskerkmiddelharnis.nl onder het kopje Kerkomroep / Kerk TV.

Deelnemers kunnen rechtstreeks op hun eigen computer, tablet of gsm op maandag 9 november vanaf 20.00 uur het webinar volgen en de spreker zien en horen. Tijdens het webinar kunt u reageren, uw mening geven of een vraag stellen door een bericht te sturen via whatsapp of sms naar 06-39798747 ook bellen kan naar 0187-484395 of een e-mail sturen via onderstaande link naar het reactieformulier. Het is helaas niet mogelijk om via de telefoon tijdens het webinar een één op één gesprek te voeren met ds. Lingen, iemand anders zal uw vraag/opmerking noteren.
E-mail sturen via het reactieformulier van ds. L.J. Lingen

×