emmauswandelingEmmaüswandeling vervallen
Bij een Emmaüswandeling gaan mensen twee aan twee wandelen. Al pratende ervaren ze misschien iets van de onbekende Derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. De route die gelopen wordt is van tevoren bepaald, zodat iedereen eenzelfde wandeling maakt. De wandeling begint in stilte met het overdenken van een vraag die je hebt meegekregen. Daarna worden daarover gedachten uitgewisseld. Het is geen discussie. Aan het einde vragen we elkaar of we de ervaring hadden dat er iemand met ons meeliep. We sluiten de wandeling af met een korte viering in de kerk. Na afloop hebben we misschien een glimp opgevangen van het goede leven. Welkom op maandag 12 april om 19.30 uur in de Emmaüskerk. Rond 21.00 uur zullen we huiswaarts keren. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.