MandelaEen lange strijd in woord en muziek
De omwenteling in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis zou ondenkbaar zijn geweest zonder de charismatische figuur Nelson Mandela. Voor veel mensen was hij een inspiratiebron en het toonbeeld van verzoening. De Bredase pianist Jetje van Wijk en Franck Ploum maakten een programma rond deze bijzondere man. De belangrijkste elementen zijn vrije en autobiografische teksten en muziek van Bartok en Shostakovitch. Tevens aandacht voor de actuele situatie in Zuid-Afrika en muziek van African Drum.
Franck Ploum is geen onbekende voor de Exodus gemeente. Regelmatig ging hij voor in onze kerk. Zijn interesse en deskundigheid liggen op het snijvlak van bijbelse traditie en actualiteit. Het Grote Verhaal over bevrijding, wegtrekken en opnieuw beginnen, onderlinge solidariteit en een nieuwe wereld van gerechtigheid en mensenrechten, vraagt in elke tijd en context opnieuw om vertaling naar het leven van concrete mensen.Als theoloog en journalist is hij er nieuwsgierig naar hoe mensen en organisaties er in slagen deze vertaalslag concreet te maken en omzetten in bijbels gefundeerd engagement in de samenleving en in deze wereld.
Jetje van Wijk zette na het behalen van het einddiploma aan het Conservatorium Rotterdam, haar studie voort in de V.S. Na terugkeer volgden nog verschillende jaren van intensieve studie bij de Russische pianiste Yevgenia Yarmonenko in Brussel. Momenteel woont zij in Breda en houdt zich bezig met kamermuziek in vele samenstellingen en vormen. Zij is de drijvende kracht achter de muzieksalon en klassieke radio-uitzendingen bij de lokale omroep. De avond staat gepland op donderdag 25 maart 2021 19.30 uur in de Exoduskerk. Onder voorbehoud.