Bijbel en geweldBijbel, geweld en geweldloosheid / ds. Leendert Jan Lingen
Deze avond is ook on-line te volgen via Kerkomroep / YouTube.
Veel oorlogen en conflicten zijn religieus van aard. ‘God’ speelt daarin een rol. Dat geldt ook voor het christendom. Niet alleen in het verleden, maar ook in het heden. Ook lijkt er in de Bijbel sprake van geweld, dat bovendien door God wordt goedgekeurd en zelfs aangestuurd…? Of ligt dat anders? Hoe lezen we bijvoorbeeld verhalen uit het Oude Testament waarin geweld een rol speelt. En … gaat het in het Nieuwe Testament echt minder gewelddadig toe? We verdiepen ons in deze actuele thematiek om er achter te komen dat het gebruik van de Naam van God een kwetsbare zaak is…
Welkom op maandag 13 februari 2023 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. U kunt ook het hele jaarprogramma 2022-2023 bekijken.