Welkom! 

De Emmaüskerk is een gemeente van meer dan 1000 leden, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. Ze wordt gevormd door mensen uit en rond de dorpen van Middelharnis en Sommelsdijk op het eiland Goeree-Overflakkee. 

Lees meer: Welkom

Erediensten komende weken

Zondag 4 december
10.00: Ds. Leendert Jan Lingen
liturgie: Klik hier
Thema kindernvendienst: Klik hier           

Zondag 11 december
10.00 : Ds. Leendert Jan LIngen
Liturgie: Klik hier
Thema kindernevendienst: Volgt                                              

Omzien naar elkaar
Het is altijd goed dat we omzien naar elkaar. Soms weten we van eenzaamheid of zorgen die soms ook heel practisch van aard kunnen zijn, maar vaak ook niet. Altijd mag u , wanneer u behoefte heeft aan een gesprek, of hulp nodig heeft, contact  opnemen. U kunt ervoor kiezen uw wijkouderling te benaderen, maar ook andere leden van de kerkenraad of bezoekmedewerkers kunt u altijd vragen om hulp.

De wijkouderling met hun telefoonnummer vindt u op onze website. Klik hier 

Kerkomroep/ Kerk TV

Beluisteren/bekijken van diensten is mogelijk via de linkjes hieronder. U kunt ook op uw tablet/smartphone de app van kerkomroep installeren en de diensten beluisteren/bekijken en ook opslaan voor een later tijdstip (offline). Voor verdere toelichting - ook m.b.t. de YouTube uitzendingen klik hier
De dienst is ook -live- te volgen via het YouTube Kanaal: Klik Hier.

Middelharnis, Emmauskerk Koningin Julianaweg 64 3241 XC Middelharnis
2022-12-04 09:52:00 Luister Kijken
2022-11-27 09:47:00 Luister Kijken
2022-11-24 12:48:00 Luister Kijken
2022-11-20 09:45:00 Luister Kijken

collectezak

Collecteren op afstand

 

 

Ook in deze tijd vragen wij u om de diaconale collectedoelen te blijven steunen maar ook om uw bijdrage voor de kerk over te maken (de kosten voor de kerk gaan gewoon door).

Uw bijdragen voor beide bestemmingen kunt u eenvoudig overmaken d.m.v. de webshop of de kerkgeld app en bij beiden kan dat anoniem, u betaalt via Ideal/uw eigen bank.
Direct overmaken op de rekening van de diaconie of de kerk kan ook (maar dan niet anoniem)
Diaconie: NL75RABO 0373.7124.48 Diaconie Protestantse Emmaüskerk, Middelharnis,
Kerk : NL50RABO 0373.7350.14 C.V.K. Geref. Kerk, Emmaüs, Middelharnis

Lees meer: Collecteren op afstand

Laatste nieuwtjes/uw aandacht waard

Schikkingen

De schikkingen gemaakt in de maanden maart en april 2022, incl. de toelichtingen, kunt u hier bekijken


De redactie van deze website kunt u bereiken via de volgende link: e-mailcontact met de redactie

×

koffie met notenKoffie met noten
Door de coronapandemie is het lang geleden dat er in de Emmaüskerk “Koffie met noten” georganiseerd is. We willen dit gezellig samenzijn met zingen en gesprekjes weer graag opstarten. De Adventsperiode is daarvoor een goed begin. Op woensdagmorgen 14 december willen we als opmaat naar het Kerstfeest Adventsliederen met elkaar zingen. We kiezen liederen uit het nieuwe Liedboek en de Evangelische Liedbundel. Als u een favoriet lied heeft, kunt u die inbrengen.
Deze ochtend begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. We drinken koffie met elkaar en er is gelegenheid voor zingen, ontmoetingen en bij te praten na zo’n lange periode. We hopen u te ontmoeten in de jeugdruimte van de Exoduskerk, ingang via de achterzijde. Opgave is niet nodig. Margot van der Wiel en Emmy Lingen, tel. 0187-482944 of 06-81666310

stilte meditatie gebedStilte, meditatie en gebed / ds. Leendert Jan Lingen
Meditatie en Gebed helpen je bij het ordenen van je (geloofs)leven. Sterker: ze horen bi jhet goede leven! De christelijke traditie heeft ons wat dat betreft veel te bieden. Wat in kloosters eeuwenlang werd bewaard en beoefend blijkt niet passé te zijn. Drie avonden willen we zowel stilstaan bij de ‘stilte’ en de ‘meditatie’ als bij het ‘gebed’. Die drie manieren van omgaan met God en de Bijbel zijn enerzijds onderscheiden, maar vloeien ook in elkaar over. Op beide avonden is er een korte inleiding waarna vooral de praktijk ervan beoefend wordt. We zijn telkens een uur en een kwartier bijeen. Welkom op maandag 9, 16 en 23 januar1 2023 in de Emmaüskerk te Middelharnis van 20.00 uur tot 21.15 uur. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen. U kunt ook het hele jaarpogramma 2022-2023 bekijken.