Welkom! 

De Emmaüskerk is een gemeente van meer dan 1000 leden, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. Ze wordt gevormd door mensen uit en rond de dorpen van Middelharnis en Sommelsdijk op het eiland Goeree-Overflakkee. 

Lees meer: Welkom

Erediensten komende 2 weken

Zondag 28 november. 1e advent 
10.00: Ds. L.J. Lingen
Orde van dienst: Klik hier
Thema kindernevendienst : Klik hier 

Zondag 5 december. 2e advent 
10.00: Ds. L.J. Lingen
Liturgie: Klik hier
Kindernvendienst: Klik hier 

Bezoek erediensten
Het bezoeken van de dienst is beperkt mogelijk. Voor meer informatie: 

Lees meer: Kerkdiensten reserveren

Kerkomroep/ Kerk TV

Beluisteren/bekijken van diensten is mogelijk via de linkjes hieronder. U kunt ook op uw tablet/smartphone de app van kerkomroep installeren en de diensten beluisteren/bekijken en ook opslaan voor een later tijdstip (offline). Voor verdere toelichting - ook m.b.t. de YouTube uitzendingen klik hier
De dienst is ook -live- te volgen via het YouTube Kanaal: Klik Hier.

Middelharnis, Emmauskerk Koningin Julianaweg 64 3241 XC Middelharnis
2021-11-28 09:53:00 Luister Kijken
2021-11-22 20:00:00 Kijken
2021-11-21 09:45:00 Luister Kijken
2021-11-17 11:58:00 Luister

collectezak

Collecteren op afstand

 

 

Ook in deze tijd vragen wij u om de diaconale collectedoelen te blijven steunen maar ook om uw bijdrage voor de kerk over te maken (de kosten voor de kerk gaan gewoon door).

Uw bijdragen voor beide bestemmingen kunt u eenvoudig overmaken d.m.v. de webshop of de kerkgeld app en bij beiden kan dat anoniem, u betaalt via Ideal/uw eigen bank.
Direct overmaken op de rekening van de diaconie of de kerk kan ook (maar dan niet anoniem)
Diaconie: NL75RABO 0373.7124.48 Diaconie Protestantse Emmaüskerk, Middelharnis,
Kerk : NL50RABO 0373.7350.14 C.V.K. Geref. Kerk, Emmaüs, Middelharnis

Lees meer: Collecteren op afstand

Laatste nieuwtjes/uw aandacht waard

Begroting 2022 diaconie
Tot 3 december as. heeft u de gelegenheid om te reageren op de begroting van de diaconie voor het komende jaar. Klik hier 

Schikkingen

U kunt hier de schikkingen, incl. de toelichtingen.  gemaakt voor de Eeuwigheidszondag en tijdens de adventtijd, bekijken.

De overzichtspagina's Ouderlingen, College van Kerkrentmeesters en Diakenen zijn aangepast

 Maatregelen i.v.m. het Corona Virus:

  • U wordt op de hoogte gehouden van alle actuele ontwikkelingen, ziekte overlijden, geboorte etc, via de nieuwsbrief die frequent wordt verzonden. Om u op te geven: Klik hier.  
  • De kerk heeft een crisisteam waarin de voorzitter kerkenraad, predikant, voorzitters diaconie en kerkrentmeesters en de scriba zitting hebben. Tevens is een kerkenraadslid toegevoegd die in overleg met het crisisteam de communicatie opstelt. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de scriba. De kerk heeft vanaf het begin van de crisis er voor gekozen om steeds alle richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN te volgen. 

De redactie van deze website kunt u bereiken via de volgende link: e-mailcontact met de redactie

×

filmFilmavond (initiatief Exoduskerk)
Al een paar jaar verzorgt de V+T commissie van de Exoduskerk filmavonden. Dat is in de loop van de tijd iets meer geworden dan je op het eerste gezicht zou denken. Je denkt: ‘je kijkt een film en je gaat weer’, maar zo is dat niet helemaal. De commissie selecteert steeds een film met diepgang, een film waar je nog lang over kunt napraten. Meestal wordt kort van tevoren aangekondigd welke film het gaat worden. Dat kunnen en mogen we niet al te weids publiceren, omdat we dan aangezien worden voor een bioscoop, en dan moeten er allerlei rechten betaald worden – veel te duur. De films worden ingeleid door één van de commissieleden. Die vertelt dan natuurlijk niet de plot, maar wel de boodschap of de kern van de film. Vaak kiezen we films van grote regisseurs, zodat we ook iets kunnen zeggen over het werk van de betreffende regisseur, en over de relatie met ander werk.We besluiten de avond wel altijd met een hapje en een drankje, zodat er inderdaad gelegenheid is om door te praten over de film. En helemaal aan het einde is er natuurlijk de filmpot, waarin een bijdrage gestopt kan worden die het werk van de commissie verder mogelijk maakt. De  filmavonden zijn op dinsdagavonden 28 september en 7 december 2021 en 11 januari en 29 maart 2022 om 19.30 uur in de Exoduskerk. Welkom vanaf 19.00 uur.

stilte meditatie gebedStilte, meditatie en gebed
Meditatie en Gebed helpen je bij het ordenen van je (geloofs)leven. Sterker: ze horen bi jhet goede leven! De christelijke traditie heeft ons wat dat betreft veel te bieden. Wat in kloosters eeuwenlang werd bewaard en beoefend blijkt niet passé te zijn. Op een viertal avonden willen we zowel stilstaan bij de ‘stilte’ en de ‘meditatie’ als bij het ‘gebed’. Die drie manieren van omgaan met God en de Bijbel zijn enerzijds onderscheiden, maar vloeien ook in elkaar over. Op alle avonden is er een korte inleiding waarna vooral de praktijk ervan beoefend wordt. We zijn telkens een uur en een kwartier bijeen. Welkom op maandag 10, 17, 24 en 31 januari 2022 in de Emmaüskerk te Middelharnis van 20.00 uur tot 21.15 uur. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

Actueel bij Vorming + Toerusting
      Bekijk ons hele programma
di  07  dec  Filmavond 2/4 Exoduskerk
ma 10 jan Stilte, Meditatie en Gebed 1/4
di 11 jan Filmavond 3/4 Exoduskerk
ma 17  jan  Stilte, Meditatie en Gebed 2/4
za  22 jan Bijbels koken Exoduskerk
ma 24 jan Stilte, Meditatie en Gebed 3/4
ma 31 jan Stilte, Meditatie en Gebed 4/4