kerk 2015aDe gereformeerde Emmaüskerk is een gemeente van meer dan 1000 leden, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. Ze wordt gevormd door mensen uit en rond de dorpen van Middelharnis en Sommelsdijk op het eiland Goeree-Overflakkee. De ‘Emmaüsgangers’ willen volgelingen en leerlingen zijn van Jezus Christus en in belijden, vieren, spreken en handelen getuigen van Hem als Heer en Verlosser. Wij nodigen oud en jong van harte uit bij onze kerkdiensten en andere activiteiten. We zijn een laagdrempelige gemeenschap die gestalte geeft aan het waardevolle en vreugdevolle leven in dienst van onze Heer. Deze internetsite is bedoeld om u informatie te verschaffen over onze gemeente. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Erediensten komende weken
(klik op Orde van dienst,Tienerdienst of Thema Kindernevendienst om deze te openen)

Zondag 28 oktober . Doopdienst
10.00 : Ds. L.J. Lingen
Orde van dienst
Thema kindernevendienst
17.00 : Ds. F.C. de Ronde te Fijnaart

Zondag 4 november
10.00 : Ds. L.J. Lingen
Thema kindernevendienst
10.00 : Tienerkerkerk
17.00 : Geen dienst

Woensdag 7 november. Dankdag
19.30 : Ds. L.J. Lingen

Binnenkort bij Vorming + Toerusting
Het jaarprogramma 2018-2019 heeft als thema "Een goed gesprek". We nodigen u uit om tijdens de diverse activiteiten in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen om zo gevormd en toegerust te worden in het geloof in leven en in werken. Kijk en lees verder! 
Lees ook jaarprogramma van de Exoduskerk te Sommelsdijk.

29-10 Ontdek je gaven - ds. L.J. Lingen

01-11 Cursus Hebreeuw- ds. L.J. Lingen

gaventestEen goed gesprek - Ontdek je gaven - ds. Leendert Jan Lingen
Het is niet eenvoudig om te ontdekken welke gaven je hebt zodat je je bezield kunt inzetten. Meestal weten we dat ook niet van een ander. Vandaar een korte ‘cursus’ om met elkaar te ontdekken waar je het meest op je ‘plek’ zou kunnen zijn in de kerkelijke gemeente.

Lees meer: Ontdek je gaven

De redactie van deze website kunt u bereiken via de volgende link: e-mailcontact met de redactie


Laatste nieuwtjes/uw aandacht waard

Maak kennis met de kerkenraad nieuwe seizoen

Moderamen
Ouderlingen
College van diakenen
College van kerkrentmeesters (ongewijzigd)

Beluisteren/bekijken van diensten via de linkjes die links op deze pagina stonden is voorlopig niet meer mogelijk

Op uw tablet/smartphone kunt u de app van kerkomroep installeren en de diensten beluisteren/bekijken en ook opslaan voor een later tijdstip (offline)
Voor verdere toelichting klik hier
 
                  ------------                  ------------

Klik hier voor het abonneren op de nieuwsbrief