Welkom! 

De Emmaüskerk is een gemeente van meer dan 1000 leden, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. Ze wordt gevormd door mensen uit en rond de dorpen van Middelharnis en Sommelsdijk op het eiland Goeree-Overflakkee. 

Lees meer: Welkom

Erediensten komende 2 weken

Zondag 23 januari
10.00: Ds. L.J. Lingen
Liturgie: klik hier
Thema kindernevendienst: Klik hier 

Zondag 30 januari
10.00 : Ds. L.J. Lingen
Liturgie: Klik hier
Thema kindernevendienst: Klik hier 

Bezoek erediensten
Het bezoeken van de dienst beperkt mogelijk. Voor meer informatie: 

Lees meer: Kerkdiensten reserveren

Kerkomroep/ Kerk TV

Beluisteren/bekijken van diensten is mogelijk via de linkjes hieronder. U kunt ook op uw tablet/smartphone de app van kerkomroep installeren en de diensten beluisteren/bekijken en ook opslaan voor een later tijdstip (offline). Voor verdere toelichting - ook m.b.t. de YouTube uitzendingen klik hier
De dienst is ook -live- te volgen via het YouTube Kanaal: Klik Hier.

Middelharnis, Emmauskerk Koningin Julianaweg 64 3241 XC Middelharnis
2022-01-16 09:46:00 Luister Kijken
2022-01-09 10:27:00 Kijken
2022-01-09 09:49:00 Luister
2022-01-02 09:52:00 Luister Kijken

collectezak

Collecteren op afstand

 

 

Ook in deze tijd vragen wij u om de diaconale collectedoelen te blijven steunen maar ook om uw bijdrage voor de kerk over te maken (de kosten voor de kerk gaan gewoon door).

Uw bijdragen voor beide bestemmingen kunt u eenvoudig overmaken d.m.v. de webshop of de kerkgeld app en bij beiden kan dat anoniem, u betaalt via Ideal/uw eigen bank.
Direct overmaken op de rekening van de diaconie of de kerk kan ook (maar dan niet anoniem)
Diaconie: NL75RABO 0373.7124.48 Diaconie Protestantse Emmaüskerk, Middelharnis,
Kerk : NL50RABO 0373.7350.14 C.V.K. Geref. Kerk, Emmaüs, Middelharnis

Lees meer: Collecteren op afstand

Laatste nieuwtjes/uw aandacht waard

Schikkingen

U kunt hier de schikkingen, incl. de toelichtingen.  gemaakt voor de Eeuwigheidszondag en tijdens de adventtijd, bekijken.

De overzichtspagina's Ouderlingen, College van Kerkrentmeesters en Diakenen zijn aangepast

 Maatregelen i.v.m. het Corona Virus:

  • U wordt op de hoogte gehouden van alle actuele ontwikkelingen, ziekte overlijden, geboorte etc, via de nieuwsbrief die frequent wordt verzonden. Om u op te geven: Klik hier.  
  • De kerk heeft een crisisteam waarin de voorzitter kerkenraad, predikant, voorzitters diaconie en kerkrentmeesters en de scriba zitting hebben. Tevens is een kerkenraadslid toegevoegd die in overleg met het crisisteam de communicatie opstelt. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de scriba. De kerk heeft vanaf het begin van de crisis er voor gekozen om steeds alle richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN te volgen. 

De redactie van deze website kunt u bereiken via de volgende link: e-mailcontact met de redactie

×

stilte meditatie gebedStilte, meditatie en gebed (i.v.m. corona ontwikkelingen zijn de bijeenkomsten van 10 en 17 januari gecanceld)
Meditatie en Gebed helpen je bij het ordenen van je (geloofs)leven. Sterker: ze horen bi jhet goede leven! De christelijke traditie heeft ons wat dat betreft veel te bieden. Wat in kloosters eeuwenlang werd bewaard en beoefend blijkt niet passé te zijn. Op een viertal avonden willen we zowel stilstaan bij de ‘stilte’ en de ‘meditatie’ als bij het ‘gebed’. Die drie manieren van omgaan met God en de Bijbel zijn enerzijds onderscheiden, maar vloeien ook in elkaar over. Op alle avonden is er een korte inleiding waarna vooral de praktijk ervan beoefend wordt. We zijn telkens een uur en een kwartier bijeen. Welkom op maandag 10, 17, 24 en 31 januari 2022 in de Emmaüskerk te Middelharnis van 20.00 uur tot 21.15 uur. Leiding: ds. Leendert Jan Lingen.

Actueel bij Vorming + Toerusting
      Bekijk ons hele programma
ma 24 jan Stilte, Meditatie en Gebed
ma 31 jan Stilte, Meditatie en Gebed