Welkom! 

De Emmaüskerk is een gemeente van meer dan 1000 leden, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. Ze wordt gevormd door mensen uit en rond de dorpen van Middelharnis en Sommelsdijk op het eiland Goeree-Overflakkee. 

Lees meer: Welkom

Erediensten komende 2 weken 

Zondag 18 april
10.00: Ds. L.J. Lingen
Liturgie: Klik hier
Thema Kindernevendienst: Klik hier

Zondag 25 april
10.00 : Ds. F.L. Renes, Rotterdam

Bezoek erediensten
Tot nader order is het bezoeken van de dienst niet mogelijk

Omzien naar elkaar.
Het is altijd, maar zeker nu, goed dat we omzien naar elkaar. Soms weten we van eenzaamheid of zorgen die soms ook heel practisch van aard kunnen zijn, maar vaak ook niet. Altijd mag u , wanneer u behoefte heeft aan een gesprek, of hulp nodig heeft, contact  opnemen. U kunt ervoor kiezen uw wijkouderling te benaderen, maar ook andere leden van de kerkenraad of bezoekmedewerkers kunt u altijd vragen om hulp.
De wijkouderling met hun telefoonnummer vindt u op onze website. Klik hier 

jd 1811

Kerkomroep/ Kerk TV

Beluisteren/bekijken van diensten is mogelijk via de linkjes hieronder. U kunt ook op uw tablet/smartphone de app van kerkomroep installeren en de diensten beluisteren/bekijken en ook opslaan voor een later tijdstip (offline). Voor verdere toelichting - ook m.b.t. de YouTube uitzendingen klik hier
De dienst is ook -live- te volgen via het YouTube Kanaal: Klik Hier.

Middelharnis, Emmauskerk Koningin Julianaweg 64 3241 XC Middelharnis
2021-04-11 09:58:00 Luister Kijken
2021-04-04 09:47:00 Luister Kijken
2021-04-03 19:20:00 Luister Kijken
2021-04-02 19:25:00 Luister Kijken

collectezak

Collecteren op afstand

 

 

Ook in deze tijd vragen wij u om de diaconale collectedoelen te blijven steunen maar ook om uw bijdrage voor de kerk over te maken (de kosten voor de kerk gaan gewoon door).

Uw bijdragen voor beide bestemmingen kunt u eenvoudig overmaken d.m.v. de webshop of de kerkgeld app en bij beiden kan dat anoniem, u betaalt via Ideal/uw eigen bank.
Direct overmaken op de rekening van de diaconie of de kerk kan ook (maar dan niet anoniem)
Diaconie: NL75RABO 0373.7124.48 Diaconie Protestantse Emmaüskerk, Middelharnis,
Kerk : NL50RABO 0373.7350.14 C.V.K. Geref. Kerk, Emmaüs, Middelharnis

Lees meer: Collecteren op afstand

Laatste nieuwtjes/uw aandacht waard

De eerstvolgende Bijblijver verschijnt 29 april as. Kopij inleveren zondag 25 april  voor 17.00 uur. 

Klik hier voor de foto's van de schikkingen feb-april 2021 incl. toelichting

klik hier voor een toelichting op het gebruik van de app Appostel waarmee u op eenvoudige wijze giften kunt overmaken

 Maatregelen i.v.m. het Corona Virus:

  • U wordt op de hoogte gehouden van alle actuele ontwikkelingen, ziekte overlijden, geboorte etc, via de nieuwsbrief die frequent wordt verzonden. Om u op te geven: Klik hier.  
  • De kerk heeft een crisisteam waarin de voorzitter kerkenraad, predikant, voorzitters diaconie en kerkrentmeesters en de scriba zitting hebben. Tevens is een kerkenraadslid toegevoegd die in overleg met het crisisteam de communicatie opstelt. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de scriba. De kerk heeft vanaf het begin van de crisis er voor gekozen om steeds alle richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN te volgen. 

De redactie van deze website kunt u bereiken via de volgende link: e-mailcontact met de redactie

×

Actueel bij Vorming + Toerusting

logo het goede levenHet jaarprogamma voor het seizoen 2020-2021 staat weer voor u klaar. Het startzondagthema september 2020 luidt: “Het goede leven - bloeien in Gods licht”. Rondom dit thema zijn er weer een aantal activiteiten voor u ontwikkeld. Voor een overzicht kijkt u op de webpagina met het coronaproof  V+T jaarprogramma van de Exoduskerk en Emmaüskerk. 
Ook kunt u rechtstreeks naar de V+T-pagina van de Exoduskerk

Opgelet: Door een wijziging in de coronaregels is het mogeljk dat activiteiten niet door kunnen gaan. E.e.a. zal hieronder worden aangegeven. 

ma  24 mei Pinksterpad
ma  24 mei Met Paulus naar Italië vervallen
wo  26 mei Dagtocht naar "Het Slotje" (Exoduskerk) vervallen